તાડપત્રી સહાય યોજના | Tadpatri Sahay Yojana 2022

 

તાડપત્રી સહાય યોજના | તાડપત્રી સહાય યોજના ગુજરાત 2022 | ખેડૂતલક્ષી યોજના | Tadpatri Sahay Yojana Gujarat | Tadpatri Sahay Yojana Online Registration | Tadpatri Sahay Yojana in Gujarati

 

તાડપત્રી
તાડપત્રી યોજના

 

ગુજરાત સરકાર દ્રારા વારંવાર ખેડુતો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. તે તમામ યોજનાઓ I-Khedut Portal પર ચલાવવામાં આવે, તો આજે આપને આ આર્ટિકલની મદદથી આપણે તાડપત્રી સહાય યોજના વિશે વાત કરીશું, આ યોજનાનો લાભ કોને મળે, આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂર, આ યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 

Tadpatri Sahay Yojana 2022

 

ગુજરાત સરકાર દ્રારા વારંવાર ખેડુતો માટે કલ્યાણકારી પ્રયત્ન કરતી હોય છે. તે માટે Agriculture Cooperation Department દ્રારા I-Khedut Portal બનવવામાં આવેલ છે. જેના દ્રારા ખેડૂતોને વિવિધ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. I-Khedut Portal ની મદદથી ખેડુતો હવે ઘરે બેઠા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. તો આ આર્ટિકલમાં આપણે તાડપત્રી સહાય યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણીશું.

 

તાડપત્રી સહાય યોજનાનો હેતુ શું?

 

રાજ્યમાં નાના,સીમાંત અને મોટા ખેડૂતોને આર્થિક મદદરૂપ મળી તે ખુબ જરૂરી છે. ખેડૂતોને પોતાના પાક ઉત્પાદનમાં વિવિધ સાધનોની જરૂર હોય છે. જેમાં વરસાદમાં પાકને સારી રીતે જાળવી રાખવા માટે વગેરે વિવિધ જગ્યાએ ઉપયોગી થઈ શકે તે માટે ખેડૂતોને તાડપત્રીની ખરીદીમાં સીધી સહાય મળે છે. ખેડૂતોને કોઈ પણ સમયે તાડપત્રી કામ આવે તે માટે આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે.

 

તાડપત્રીની સહાય યોજનાની પાત્રતા શું?

 

Agriculture Cooperation Department દ્રારા I-Khedut Portal પર આ યોજના ચલાવવા માં આવે છે. જેની કેટલીક પાત્રતાઓ નક્કી કરવામાં આવેલી છે, જે નીચે મુજબ છે.

 

 • લાભાર્થી ખેડૂત હોવો જોઈએ
 • લાભાર્થી ખેડૂત નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત હોવા જોઈએ.
 • અરજદાર ખેડૂત પોતાનું જમીન રોકોર્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો ટ્રાઈબલ લેન્ડ વન અધિકારી પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • I-Khedut Tadpatri Yojana ત્રણ વાર લાભ મળશે.
 • Tadpatri Yojana નો લાભ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ખેડૂતોએ I-Khedut Portal ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

 

તાડપત્રી સહાય યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાય.

 

અનુસૂચિત જનજાતિ ખેડુતો માટે (AGR-14) આ સ્કીમ અનુસૂચિત જનજાતિના ખેડુતો માટે છે. જેમાં તાડપત્રીની ખરીદી કિંમતમાં કુલ 75% અથવા રૂ.1875/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે. ખેડૂતોને એક ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે નંગ
અનુસૂચિત જનજાતિ ખેડુતો માટે (AGR-3) આ સ્કીમ અનુસૂચિત જનજાતિના ખેડુતો માટે છે. જેમાં તાડપત્રીની ખરીદી કિંમતમાં કુલ 75% અથવા રૂ.1875/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે. ખેડૂતોને એક ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે નંગ
અનુસૂચિત જનજાતિ ખેડુતો માટે (AGR-4) આ સ્કીમ અનુસૂચિત જનજાતિના ખેડુતો માટે છે. જેમાં તાડપત્રીની ખરીદી કિંમતમાં કુલ 75% અથવા રૂ.1875/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે. ખેડૂતોને એક ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે નંગ
સામાન્ય ખેડુતો માટે(AGR-2) આ સ્કીમ સામાન્ય જાતિના ખેડુતો માટે છે. જેમાં તાડપત્રીની ખરીદી કિંમતમાં કુલ 50% અથવા રૂ.1250/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે મળશે. ખેડૂતોને એક ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે નંગ
NFSM આ સ્કીમતમાં તાડપત્રીની ખરીદી કિંમતમાં કુલ 50% અથવા રૂ.1250/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળશે. ખેડૂતોને એક ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે નંગ

 

તાડપત્રી સહાય યોજનામાં અરજી કરવા માટેના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

 

I-khedut Portal પર ચાલી રહેલી તાડપત્રી સહાય યોજનામાં અરજી કરવા માટે ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી છે, તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે છે.

 

 • ખેડૂતનું આધારકાર્ડની નકલ
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • I-Khedut Portal 7-12
 • અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • વિકલાંગ લાભાર્થી માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ
 • જમીનના 7/12 અને 8-અ માં જો સંયુક્ત ખાતેદારી હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક
 • આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો.
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો
 • બેંક ખાતાની પાસબુક

 

તાડપત્રી સહાય યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી.

 

I-Khedut Portal પર ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 

 • અરજદારે સૌ પહેલા ‘Google Search Bar” માં જઈને I-Khedut Portal ટાઈપ કરવાનું રહેશે.

 

 • આ લિંક પરથી પણ તમે સીધા I-Khedut ની અધિકૃત વેબસાઈટ પર જઈ શકો છો.(લિંક:-https://ikhedut.gujarat.gov.in/)

 

Ikhedut Portal
Image Credit: Government Offcial ikhedut Portal

 

 • I-Khedut Website ખોલ્યા પછી “યોજના” પર ક્લિક કરવું.

 

 • જેમાં યોજના પર ક્લિક કર્યા પછી ક્રમ-1 પર આવેલી ” ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” ખોલવું.

 

 • “ખેતીવાડીની યોજના Open કર્યા બાદ જયા 49 યોજનાઓ બતાવશે.

 

 • જેમાં ક્રમ નંબર-11 પર “તાડપત્રી સહાય યોજના” પર ક્લિક કરો.

 

આઈ ખેડૂત પોર્ટલની અધિકૃત વેબસાઈટ
Image Credit: Government Offcial ikhedut Portal

 

 • જેમાં તાડપત્રી યોજનાની તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ “અરજી કરો” તેનાં પર ક્લિક કરીને Website ખોલવાની રહેશે.

 

 • હવે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ રેજીસ્ટ્રેશન કરેલ હશે તો “હા” અને નથી કયું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.

 

 • અરજદાર દ્રારા રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો Aadharcard Card અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમિટ કરવાની રહેશે.

 

 • જો લાભાર્થી ખેડૂતને I-Khedut Portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો “ના” સિલેક્ટ કરીને ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવુ.

 

આઇ ખેડૂત પોર્ટલ
Image Credit: Government Offcial ikhedut Portal

 

 • ખેડૂતતોએ ઓનલાઇન ફોર્મમાં સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ Application Confirm કરવાની રહેશે.

 

 • ઓનલાઇન અરજી કોન્ફર્મ થયાં બાદ કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.

 

 • ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિન્ટ મેળવી શકશે.

 

પોસ્ટ શેર કરો:
           

Leave a Comment