લેપટોપ સહાય યોજના (ST) | Laptop Sahay Yojana Gujarat 2022

 

લેપટોપ સહાય યોજના 2022 | ST Yojna Gujarat | adijati Nigam Yojana | Laptop Sahay yojana 2022 |Computer Loan | Laptop Loan

 

 

ગુજરાત સરકાર દ્રારા વારંવાર અલગ-અલગ વિભાગો દ્રારા અલગ-અલગ કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં ખેડુતો માટેની યોજનાઓ, મહિલાઓ માટેની યોજનાઓ, વિધાર્થીઓ માટેની યોજનાઓ અને બેરોજગાર નાગરિકોને સ્વરોજગારી મળી રહે તે માટે જુદી-જુદી રોજગારલક્ષી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. સાથે આપણે આ આર્ટિકલની મદદથી જાણીશું કે આદિજાતિ નિગમ, ગાંધીનગર દ્રારા બેરોજગાર નાગરિકો માટે ચળવવામાં આવતી “લેપટોપ સહાય યોજના અથવા કોમ્પ્યુટરના મશીન ખરીદવા માટેની યોજના વિશે વાત કરીશું.

 

મિત્રો આ કોમ્પ્યુટર લોન યોજના અથવા લેપટોપ લોન યોજના કોને મળવાપાત્ર છે? આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ક્યાં-કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર રહેશે તેની સંપૂર્ણ માહીતી આપણે નીચે મુજબ છે.

 

લેપટોપ અથવા કોમ્પ્યુટર સહાય યોજના 2022.

 

Gujarat Tribal Development Corporation દ્રારા ઘણી બધી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજનાનો લાભ આદિજાતિ ઇસમોને આપવમાં આવે છે. આદિજાતિ વર્ગના નાગરિકો સ્વરોજગારી મેળવે તે માટે આદિજાતિ નિગમ ગુજરાત પોર્ટલ દ્રારા વિવિધ લોન યોજનાઓ લાભ પણ આપવામાં આવે છે. કોમ્પ્યુટર અથવા લેપટોપના મશીનો ખરીદવા માટે લોન આપવામાં આવે છે. જેની ખરીદી કરીને નવો ધંધો કરી શકે. આ યોજના દ્રારા લોન આપીને તેમને આર્થિક મદદરૂપ થઈ શકે.

 

લેપટોપ અથવા કોમ્પ્યુટર લોન યોજનાનો ઉદ્દેશ.

 

ગુજરાત રાજ્યના અનુસૂચિત જન જાતિના લોકોની આર્થિક સ્થિત તેમજ ખુબ નબળી હોવાથી નવો વ્યવસાય કે ધંધો ચાલુ કરવામાં મુશ્કેલ અનુભવે છે. આ મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ ગુજરાત દ્રારા આ યોજના કાર્યરત છે. ST Caste ના નાગરિકોને બેંક કે અન્ય સંસ્થાઓ પાસેથી ઉંચા વ્યાજદરે લોન ન લેવી પડે, એટલા માટે આદિજાતિ નિગમ દ્રારા કોમ્પ્યુટરના મશીન ખરીદવા માટે લોન આપવમાં આવે છે. આ લોન NSTFDC ના સહયોગમાં રહીને આપવમાં આવે છે. જેથી નવો વ્યવસાય ચાલુ કરવા માટે લોન આપીને તેમની આર્થિક સમસ્યા દૂર કરવામાં આવે છે. જેથી તેઓ આત્મનિર્ભર બની શકે.

 

લેપટોપ અથવા કોમ્પ્યુટર સહાય યોજના માટેની લાયકાત.

Leptop અથવા Computer યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજદારની લાયકાત નીચે પ્રમાણે નક્કી કરેલ છે.

 

 • લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યનો નાગરિક હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી અનુસૂચિત જન જાતિ વર્ગના હોવા જોઈએ
 • લાભાર્થીની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ અને 55 વર્ષથી વધુ ના હોવી જોઈએ.
 • અરજદારની કુટુંબની વાર્ષિક આવક 120000/- હોવી જોઈએ અને શહેરી વિસ્તાર માટે રૂપિયા 150000/- થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની હોય છે.
 • લાભાર્થી પાસે કમ્પ્યુટરની તાલીમ અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • કોમ્પ્યુટર વેચાણના સ્ટોરમાં અથવા કંપનીમાં, શોપિંગ મોલ, દુકાનમાં કામ કર્યાના અનુભવ પ્રમાણપત્ર

 

આ યોજનાના મહત્વના મુદ્દા.

યોજનાનું નામ લેપટોપ સહાય યોજના 2022(S.T)
આર્ટિકલની ભાષા ગુજરાતી અને અંગેજી
યોજનાનો ઉદ્દેશય અનુસૂચિત જનજાતિના લોકોને કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપne અનુરૂપ નવો ધંધો કરવા માટે આર્થિક મદદરૂપ થવાના હેતુથી લોન સહાય
લાભાર્થી ગુજરાતના અનુસૂચિત જનજાતિના નાગરિકો
લોનની રકમ આ યોજના હેઠળ લેપટોપ/કોમ્પ્યુટર મશીન ખરીદી માટે 1,50,000/- મળવાપાત્ર
લોન પર વ્યાજદર માત્ર 4% વ્યાજદર લોન સહાય આપવામાં આવશે
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ https://adijatinigam.gujarat.gov.in/
ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેની વેબસાઈટ https://adijatinigam.gujarat.gov.in/gtdcloan

કમ્પ્યુટર લોન યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર ધિરાણ.

કમ્પ્યુટર તથા લેપટોપ અને તેનાં વિવિધ મશીનો ખરીદવા માટે કુલ રૂપિયા 1,50,000/- સુધી લોન આપવમાં આવે છે. જેમાં લાભાર્થીએ કુલ ધિરાણના 10% લેખે લાભાર્થીએ ફાળો આપવાનો હોય છે.

 

લોન પરનો વ્યાજદર કેટલો?

ગુજરાત આદિજાતિ નિગમ દ્રારા Scheduled Tribe ને લેપટોપ સહાય આપવામાં આવે છે. જેના પર વાર્ષિક 4% ના વ્યાજદર સાથે લોન મળશે.

 • અરજદાર દ્રારા મેળવેલ લોનની પાછી ચુકવણી 20 ત્રિમાસિક હપ્તામાં વ્યાજ સાથે ભરવાના રહેશે.
 • અરજદાર દ્રારા મેળવેલ લોન પરત કરવામાં વિલંબિત થશે તો વધારાના 2% દંડનીય વ્યાજ સાથે ચૂકવાનું રહેશે.

 

લેપટોપ અથવા કમ્પ્યુટર સહાય યોજના ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ.

આદિજાતિ નિગમ ગાંધીનગર દ્રારા બેરોજગાર યુવક-યુવતીઓને કોમ્પ્યુટરને લગતો નવો વ્યવસાય ચાલુ કરવા માટે ધિરાણ આપવામાં આવે છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ નીચે મુજબ છે.

 

 • રેશન કાર્ડની ઝેરોક્ષ
 • બેંક ખાતાની પાસબુક
 • આધારકાર્ડની ઝેરોક્ષ
 • કોમ્પ્યુટર તાલીમ અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • ગુજરાતના અનુસૂચિત જન જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર.
 • કોમ્પ્યુટર વેચાણમાં સ્ટોરમાં અથવા દુકાનમાં કામ કર્યાનો અનુભવ હોવાનો પ્રમાણપત્ર
 • અરજદારે રજુ કરેલ મિલકતનો પુરાવો
 • જામીનદાર-1 ના 7/12 તથા 8-અ અથવા મકાન દસ્તાવેજ અને પ્રોપટી કાર્ડ
 • જામીનદાર-2 ના 7/12 તથા 8-અ અથવા મકાન દસ્તાવેજ અને પ્રોપટી કાર્ડ
 • જમીનદારોએ રૂપિયા 20/- ના સ્ટેમ્પ પેપર પર એફિડેવિટ કરેલ સોગંદનામું રજુ કરવાનું રહેશે.
 • ધંધાના સ્થળ તરીકે દુકાન પોતાની/ભાડાની હોય તો તેની વિગતો જો ભાડાની દુકાન હોય તો ભાડા કરાર
 • જામીનદાર-1 નો રજુ કરેલ મિલકત અંગેના સરકારના માન્ય વેલ્યૂઅર વેલ્યુએશન રિપોર્ટ
 • જામીનદાર-2 નો રજુ કરેલ મિલકત અંગેના સરકારના માન્ય વેલ્યૂઅર વેલ્યુએશન રિપોર્ટ
 • રજુ કરેલ મિલકત અંગેના સરકાર માન્ય વેલ્યુઅર વેલ્યુએશન રિપોર્ટ

 

લેપટોપ અથવા કોમ્પ્યુટર લોન સહાય યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

 

ગુજરાતમાં આદિજાતિ કોર્પોરેશન દ્રારા ST જ્ઞાતિના લોકોના વિકાસ માટે વિવિધ લોન યોજનાઓ તથા કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. અનુસૂચિત જનજાતિના બેરોજગાર યુવોકોને લેપટોપ કે કોમ્પ્યુટરને લગતો નવો ધંધો ચાલુ કરવા માટે કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપ મશીનરી ખરીદવા માટે આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. આ આર્ટિકલ દ્રારા કોમ્પ્યુટર મશીન કે તેનાં વિવિધ સાધનો ખરીદવા માટે, લોન યોજનાનું ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ કેવી રીતે ભરવુ તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 

 • પ્રથમ Google Search માં જઈને “Adijati Vikas Nigam Gujarat” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • ત્યાર બાદ Tribal Development Corporation, Gujrati ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ખુલશે.

 

 • જ્યાં તમે Home પેજ પર “Apply for Loan” નામનું બટન હશે તેનાં પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તે બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ “Gujarat Tribal Development Corporation નામનું પેજ ખુલશે.
 • જો તમે પહેલી વખત આ “Loan Apply” કરતા હશો તો “Register Here” પર ક્લિક કરીને તમારી વ્યક્તિગત આઈ. ડી બનાવવાનું રહેશે.
 • તમારા દ્રારા Personal Login બનાવ્યા બાદ “Login Here” માં પોતાના Login ID અને Password નાખી Login in કરવાનું રહેશે.

 

 • લાભાર્થી દ્રારા પોતાનું વ્યક્તિગત પેજ લોગીન કર્યા બાદ “MY Applications” માં “Apply Now” કરવાનું રહેશે.
 • Apply Now પર ક્લિક કર્યા બાદ વિવિધ યોજનાઓ ઓનલાઇન બતાવશે. જેમાં “Self Employment” બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારા દ્રારા “self employment” પર ક્લિક કર્યા પછી શરતોને ધ્યાંનપૂર્વક વાંચવાની રહેશે. જેને ધ્યાનપૂર્વક વાંચીને “Apply Now” ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • લાભાર્થીએ પોતાની Application information ઓનલાઇન ભરતી વખતે અરજીની વિગતો અરજદારની મિલકત વિગતો, લોનની વિગતો, જમીનદારની વિગતો વગેરે નાખવાની રહેશે.

 

 • જેમાં યોજનાની પંસદગીમાં “Computer Masin” પસંદ કરીને તેની આગળની કોલમમાં લોનની રકમ ભરવાની રહેશે.
 • તમે નક્કી કરેલા જામીનદાર મિલકતમાં વિગત, બેંક એકાઉન્ટની વિગત, અન્ય માગ્યા મુજબના ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાનાં રહેશે.

 • તમામ વિગતો ઓનલાઇન ભર્યા બાદ ફરીથી ચકાસણી કરીને એપ્લિકેશન સેવ કરવાની રહેશે.
 • સેવ કરેલ એપ્લિકેશનનો નંબર જનરેટ થશે. જેની પ્રિન્ટ કાઠીને સાચવીને રાખવાની રહેશે.
પોસ્ટ શેર કરો:
           

Leave a Comment