સિલાઈ મશીન લોન યોજના | Silai Machine Loan Yojana 2022 (ST)

 

સિલાઈ મશીન લોન યોજના | દરજી કામ માટે લોન યોજના | Silai Machine Loan Yojana | Silai Machine Yojana | Swarojgar Loan Yojana Gujarat | Free Silai Machine Yojana Form Pdf

 

સિલાઈ મશીન યોજના

 

આદિજાતિ નિગમ દ્રારા ગુજરાત નાગરિકોને માટે ઘણી બધી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. જેમ કે ટ્રેક્ટર સહાય યોજના, બ્યુટી પાર્લર લોન યોજના, વિદેશ લોન યોજના વગેરે. આજે આપણે આ આર્ટિકલની મદદથી સિલાઈ મશીન લોન યોજનાનો લાભ કોને મળે, આ યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સહાય કેટલી, અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અને ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી જાણીશું.

 

સિલાઈ મશીન લોન યોજના | Silai Machine Loan Yojana 2022

ગુજરાત સરકાર દ્રારા ચલાવવામાં આવતી આદિજાતિ નિગમ હેઠળ જે ઈસમોની આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી અને દરજી કામનો ધંધો માટે રૂપિયાની જરૂર હોય તેમને આ યોજનાનો લાભ મળશે. આ એસ. ટી જ્ઞાતિના લોકોનો બહારની સંસ્થાઓ, બેંકો પાસેથી ઉંચા વ્યાજે લોન લેવી ન પડે તે માટે આ સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 

માનવ ગરિમા યોજના | Manav Garima Yojana 2022

સિલાઈ મશીન લોન યોજનાનો હેતુ શું?

આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ જે ઈસમોની આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી અને દરજી કામનો ધંધો માટે રૂપિયાની જરૂર હોય છે. તેમને Adijati Nigam દ્રારા Tailoring Business માટે લોન આપવામાં આવે છે.

 

આ યોજનાના મહત્વના મુદ્દા

યોજનાનું નામ સિલાઈ મશીન લોન યોજના | Silai Machine Loan Yojana 2022
આર્ટિકલની ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
લાભાર્થી ગુજરાતના અનુસૂચિત જનજાતિના નાગરિકો
યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય Tailoring Business માટે રૂપિયાની જરૂર હોય છે તેમને અનુસૂચિત જન જાતિના લોકોને બહારની સંસ્થાઓ બેકો પાસેથી ઉંચા વ્યાજે લોન લેવી ન પડે તે માટે આ સહાય આપવામાં આવે છે.
લોનની રકમ આ લોન યોજના હેઠળ 50,000/- રૂપિયાની રકમ આપવામાં આવે છે.
લોન પરનો વ્યાજદર માત્ર 4% વ્યાજદર અને સહાય આપવામાં આવે છે.
અરજી કરવા માટેની વેબસાઈટ Click Hear 

સિલાઈ મશીન લોન યોજના અંતર્ગત મળવાપાત્ર ધિરાણ

આદિજાતિ નિગમ દ્રારા ચલાવવામાં આવતી Tailoring Business યોજના હેઠળ દરજી કામ કરતા હોય તેમેને કુલ રૂપિયા 50,000/- સુધી લોન આપવામાં આવશે.

 

સિલાઈ મશીન લોન યોજના ની પાત્રતા

Tribal Devlopment Department Gujarat નિગમ દ્રારા દરજી કામના વ્યવસાય માટે લોન આપવામાં આવે છે. આ લોનનો લાભ મેળવવા માટે અરજદારની લાયકાત અને પાત્રતા નક્કી કરેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • અરજદારની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી જોઈએ અને 55 વર્ષ થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • આદિજાતિ વર્ગના છે તેનું પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી છે.
 • લાભાર્થી પાસે આધારકાર્ડ હોવું જોઈએ.
 • ચૂંટણીકાર્ડ પણ હોવું જોઈએ.
 • અરજદાર ગુજરાત રાજ્યનો રહેવાસી હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થીએ જે દરજી કામના ધંધા માટે ધિરાણની માંગણી કરેલ હોય તેની જાણકારી હોવી જોઈએ.
 • ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રહેતા કુટુંબની વાર્ષિક આવક 120000/- હોવી જોઈએ.
 • શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા કુટુંબની વાર્ષિક આવક 150000/- હોવી જોઈએ.
 • અરજદાર પાસે દરજી કામનો અનુભવ હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થીએ ટેઇલરની દુકાનમાં અગર રેડીમેઇડ કાપડની ફેકટરીનામાં કામ કર્યાનો અનુભવ હોવો જોઈએ અને તે અંગેના તાલીમ/અનુભવ અંગેનું આધારભૂત પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહશે.

સિલાઈ મશીન લોન યોજનાનો વ્યાજદર અને ફળ

દરજીકામ માટે લોન યોજનામાં વ્યાજદર કેટલો રહેશે તથા લાભાર્થીએ કેટલો ફળો આપવાનો રહેશે તેની માહિતી નીચે મુજબ છે.

આ ધિરાણ યોજના હેઠળ વાર્ષિક 4 ટકાના રહેશે. લાભાર્થીએ કુલ લોનની રકમના 10% ફળો આપવાનો રહેશે. એટલે કે 4 લાખની લોનની 10% લેખે 5,000/- રૂપિયા લાભાર્થીએ પોતે જોડવાના રહેશે.

 

લોન પરત કરવાનો સમય

Adijati Nigam દ્રારા આ લોન આપવામાં આવે છે. તેને કેટલાક સમયમાં પરત કરવાની હોય છે. લોન કેવી રીતે પરત કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • લાભાર્થી દ્રારા લોન લીધા બાદ 20 હપ્તા વ્યાજ સાથે પરત ચૂકવવા રહશે.
 • લાભાર્થી પાસે આર્થિક સગવડ થઈ હોય તો તે લોન ચૂકવવાની મુદત કરતા પહેલા પણ લોનની રકમ ચૂકવી શકે છ.
 • જો લોન પરત કરવામાં વિલંબિત થશે તો વધારાના 2% દંડનીય વ્યાજ સાથે ચૂકવવાનું રહેશે.

સિલાઈ મશીન લોન યોજનામાં અરજી કરવા માટેના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

સિલાઈ મશીન લોન યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબ ડોક્યુમેન્ટ રજુ કરવાના રહેશે.

 • આધારકાર્ડની નકલ
 • લાભાર્થીનું રેશનકાર્ડ
 • જાતિનું પ્રમાણપત્ર
 • બેંક ખાતાની પાસબુક
 • તાલીમનું પ્રમાણપત્ર
 • અરજદાર દ્રારા રજુ કરેલ મિલકતનો પુરાવો(જેમ કે, જમીનના 7/12 અને 8/અ અથવા મકાનના દસ્તાવેજ અથવા તાજેતરનું પ્રોપટી કાર્ડ બીજા વગરનું)
 • ધંધાનાં સ્થળ તરીકે દુકાન ભાડાની હોય તો તેની વિગતો જો ભાડાની દુકાન હોય તો ભાડા કરાર
 • લાભાર્થીનાં જામીનદાર-1 અને 2 ના મિલકતના પુરાવો (જમીન નાં 7/12 અને 8/અ અથબા મકાન નાં દસ્તાવેજ અથવા તાજેતરનું પ્રોપર્ટી કાર્ડ બીજા વગરનું)
 • જામીનદાર-1 અને 2 નું મિલ્કતનું સરકાર માન્ય વેલ્યુએશન
 • બંને જમીનદારોએ 20 રૂપિયાની સ્ટૅમ્પ પેપર ઉપર એફિડેવિટ કરેલ સોગંધનામું રજુ કરવાનું રહેશે.

સિલાઈ મશીન લોન યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

અરજદાર સિલાઈ મશીન લોન યોજનાનો લાભ લેવા માટે “Adijati Nigam Gujarat” પર જઈને ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.સિલાઈ મશીન લોન યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • સૌ પ્રથમ ગૂગલે સેર્ચમાં જઈને “Adijatj Nigam Gujarat” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • પછી ત્યાં “Adijatj Nigam Gujarat” ની અધિકૃત વેબસાઈટ ખુલશે.

 • પછી તમારે Home Page પર “Apply for Loan” નામનું button દેખાશે, જેના પર Click કરવાનું રહેશે.
 • button પર ક્લિક કર્યા બાદ “Gujarat Tribal Development Corporation” નામનું નવું Page ખુલશે.
 • જેમાં તમારા દ્રારા પ્રથમ વખત જ “Loan Apply” કરતા હશો તો “Register Here” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારે વ્યક્તિગત આઈડી બનાવવાનું રહેશે.
 • તમે પોતાનું વ્યક્તિગત પેજ લોગીન કર્યા બાદ “My Application” માં Apply Now” કરવાનું રહશે.
 • ત્યારબાદ Apply Now પર ક્લિક કર્યા પછી વિવિધ યોજનાઓ બતાવશે. જેમાં “Self Employment” બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમાર દ્રારા “Self Employment” બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ આપેલી શરતોનું દયાનપૂર્વક વાંચીને “Apply Now” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
પોસ્ટ શેર કરો:
           

1 thought on “સિલાઈ મશીન લોન યોજના | Silai Machine Loan Yojana 2022 (ST)”

Leave a Comment