181 મહિલા હેલ્પલાઇન | 181 Women’s Helpline Gujarat

181 મહિલા હેલ્પલાઇન | 181 mobile Application information | Mahila Helpline 181 | Mahila Helpline Number 181 | 181 Abhayan Information in gujarti | Women & Child Development Department Scheme

 

 

181 મહિલા હેલ્પલાઇન | Mahila Helpline Number 181

 

ગુજરાત સરકાર દ્રારા “women & Child Development Department” દ્રારા મહિલાઓની સુરક્ષા માટે અને મહિલાઓની સશક્તિકરણના ધ્યાંનમાં રાખીને “181 મહિલા હેલ્પલાઇન” નંબર શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ યોજના હેઠળ મહિલાઓ પર ઘરેલુ હિંસા બની હોય કે એવો ભય હોય તો તે ” મહિલાઓ હેલ્પલાઇન નંબર 181″ પર ફોન કરી આ યોજના હેઠળ તાત્કાલિન મદદ મેળવી શકે છે.

 

181 Mahila Helpline નંબરનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો?

 

કોઈપણ મહિલા કોઈપણ સ્થળે કે સમયે સંજોગોમાં મુકાયેલી હોય ત્યારે “Mahila Helpline 181” નો સંપર્ક કરી શકે છે.

 

181 મહિલા હેલ્પલાઇન નંબરનો લાભ કોણ લઈ શકે?

 

 • કોઈપણ રાજ્યમાં હિસાનો ભોગ બનેલી મહિલાઓને 181 મહિલા હેલ્પલાઇન નંબરનો લાભ મળી શકે છે.
 • કોઈપણ જરૂરત કન્યા કે મહિલાને 181 મહિલા હેલ્પલાઇન નંબરનો લાભ મળી શકે છે.
 • મુશ્કેલ સમયમાં ફસાયેલા કે ખરાબ સંજોગોમાં હોય તે મહિલાઓ 181 મહિલા હેલ્પલાઇન નંબરનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

 

“181 મહિલા હેલ્પલાઇન” યોજના દ્રારા મહિલાઓને કેવા પ્રકારની મદદ અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે?

 

 • “181 મહિલા હેલ્પલાઇન” યોજના 24×7 કલાક ની:શુલ્ક સંપર્ક કરી શકાય છે.
 • “181 મહિલા હેલ્પલાઇન” ઉપર સંપર્ક કરનારી મહિલાઓની ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે.
 • મહિલાઓને કાનૂની જોગવાઈઓની પ્રાથમિક માહિતી અપાય છે.
 • સરકારી યોજનાઓ, સરકારી માહિતી તથા કાર્યકમ અને સહાયક માળખાઓ અંગેની માહિતી પુરી પાડવામાં આવે છે.
 • મહિલાઓ સાથે વારંવાર શારીરિક હિંસા, માનસિક હિંસા, જાતીય હિંસા કે આર્થિક હિંસા બાબતે સલાહ આપવામાં આવે છે.
 • મહિલાઓની લગ્નજીવન કે અન્ય સંબધોના વિખવાદોને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.
 • મહિલાઓને સ્ત્રી ભ્રુણહત્યા વિશે માહિતગાર કરવામાં આવે છે.
 • કોઈ મહિલાને જાતીય સતામણ, છેડતી થાય તો શું કરવું તેનાં વિશે માહિતી આપવામાં આવે છે.
 • મહિલાઓને સાયબર ગુનાઓ જેમ કે ટેલિફોનિક ટોકિંગ, MMS, ચેટિંગ કે ઈન્ટરનેટ વગેરે વિશે માહિતી આપવામાં આવે છે.

 

“181 મહિલા હેલ્પલાઇન” એપ્લિકેશનની સુવિધાઓ શુ?

 

કોઈપણ મહિલા કોઈ પણ જગ્યાએ કે કોઈપણ સમયે ખરાબ સમયમાં આ એપ્લિકેશનની દ્રારા પોતે મદદ મેળવી શકે છે. તમે આ એપ્લિકેશનને Play Store પરથી Download કરી શકો છો. આ એપ્લિકેશનની તમામ સુવિધાઓની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 

 • મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્રારા જે ઘટના સ્થળેથી મહિલા કોલ કરે તે સ્થળનું ચોક્કસ સ્થળ ગૂગલે મેપ દ્રારા મળી જાય છે.
 • મહિલા સાથે જે સ્થળ પર હિંસા થઈ છે તે સ્થળના ફોટો અને વિડિઓ એપ્લિકેશનમા અપલોડ કરી શકે છે.
 • મોબાઈલ જોરથી હલાવતા સાથે જ કોલ થઈ જાય છે જેના દ્રારા કટોકટીના સમયમાં ફોન કર્યા વગર “મહિલા હેલ્પલાઈન નંબર 181” ની મદદ મેળવી શકશે.
 • મોબાઇલનું પેનિક બટન દબાવતા 181 મહિલા હેલ્પલાઇનનની મદદ મેળવી શકાય છે.
 • મોબાઈલમા એપ્લિકેશનમાં 181 બટન દબાવતા સાથે મુશ્કેલ સમયના રહેલ મહિલાના 5 સગા-સબંધીઓને કે મિત્રોને તેની રીતે SMS પહોંચી જાય છે.
 • મહિલા જયારે આ એપ્લિકેશન દ્રારા કોલ કરે છે તો “181 મહિલા હેલ્પલાઇન” સેન્ટર પર મહિલાનું કોલ થયેલ હોય તે સ્થળ, 181 એપ્લિકેશન રજીસ્ટ્રેશન વખતે જણાવેલ એડ્ર્સ, ટેલિકોમ સર્વિસ પ્રોવાઇડર પાસે નોંધાયેલ એડ્રેશ પહોંચી જાય છે.
પોસ્ટ શેર કરો:
           

Leave a Comment