ખારી સિંગ ના ફાયદા | Benefits of Khari Singh

તમે દરરોજ ખારી સિંગ તો ખાવો છો પણ શું તમે ખારી સિંગ ના ફાયદા (Benefits of eating raisins) જાણો છો કે માત્ર ખાવા ખાતર જ ખારી સિંગ ખાઓ છો. જો તમે ખારી સિંગ ના ફાયદાઓ …

વધુ જોવો.

ધુળેટી 2024 : તમને ખબર છે ધુળેટી કેમ ઉજવાય છે? જાણો ધુળેટીનો ઇતિહાસ

દેશના તમામ લોકો ધુળેટીને ખુબ જ ઉત્સાહ પૂર્વક ઉજવતા હોય છે. પરંતુ ઘણા બધા એવા લોકો છે જેમને ધુળેટી કેમ ઉજવાય છે? તેની માહિતી નથી હોતી. ધુળેટીના દિવસે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને કલર લગાવે છે. …

વધુ જોવો.

હોળી 2024 : તમને ખબર છે હોળી કેમ ઉજવવામાં આવે છે? જાણો હોળીનો ઇતિહાસ

દેશના તમામ લોકો હોળીને ખુબ જ ઉત્સાહ પૂર્વક ઉજવતા હોય છે. પરંતુ ઘણા બધા એવા લોકો છે જેમને હોળી કેમ ઉજવવામાં આવે છે? તેની માહિતી નથી હોતી. હોળીના દિવસે રાત્રે હોળી પ્રગટાવી અને તેની પૂજા …

વધુ જોવો.

ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024 | Tahevaro Ni Yadi (ગુજરાતી કેલેન્ડર)

ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024 :  આપણો દેશ વિવિધ ધર્મો માટે ખાસ જાણીતો છે,  જ્યાં આપણા દેશમાં વિવિધ ધર્મોના લોકો ઘણા તહેવારોનો ખુબ ઉત્સાહ અને ઉત્સાહથી મનાવે છે. જેમાં ભલે તે હિંદુ હોય ધર્મનો હોય,  …

વધુ જોવો.

પતંગ નો ઇતિહાસ : ઉત્તરાયણ પર કેમ ચગાવાય છે પતંગ? અને જાણો તેના સાથે જોડાયેલો રસપ્રદ ઈતિહાસ

પતંગ નો ઇતિહાસ : દેશના તમામ રાજ્યના બધા જ લોકો ઉત્તરાયણના તહેવારને ખુબ જ ઉત્સાહ પૂર્વક ઉજવતા હોય છે. પરંતુ ઘણા બધા એવા લોકો પણ છે જેમને ઉત્તરાયણ પર કેમ ચગાવાય છે પતંગ? તેની માહિતી …

વધુ જોવો.

ઉત્તરાયણ નો ઇતિહાસ : ઉત્તરાયણ શા માટે ઉજવવામાં આવે છે? અને આ વર્ષે ઉત્તરાયણ ની તારીખ કઈ છે

ઉત્તરાયણ નો ઇતિહાસ : દેશના તમામ રાજ્યના બધા જ લોકો ઉત્તરાયણના તહેવારને ખુબ જ ઉત્સાહ પૂર્વક ઉજવતા હોય છે. પરંતુ ઘણા બધા એવા લોકો પણ છે જેમને ઉત્તરાયણ શા માટે ઉજવવામાં આવે છે? તેની માહિતી …

વધુ જોવો.

Exit mobile version