કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 | Kuvarbai Nu Mameru Yojana Online Form 2022

 

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 | કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના | કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના pdf | Kuvarbai Nu Mameru | Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2022 | E Samaj Kalyan Portal

 

 

ગુજરાત સરકાર દ્રારા ઘણી બધી યોજનાઓ અમલામાં છે. અને સાથે વિવિધ વિભાગો કાર્યરત છે. દરેક વિભાગ દ્રારા અલગ-અલગ કામગીરી કરવામાં આવે છે. ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્રારા વિવિધ સરકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજનાને E Samaj Kalyan Portal પર ચલાવવામાં આવે છે. E Samaj Kalyan Portal પર માનવ ગરિમા યોજના, વિધાર્થીઓને વિદેશ અભ્યાસ લોન સાથે કુંવરબાઈનું મામેરું વગેરે ઘણી બધી યોજનાઓ E Samaj Kalyan Portal પર ચલાવવામાં આવે છે.

 

આજે આ આર્ટિકલની મદદથી આપણે કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું, જે નીચે મુજબ છે.

 

કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના 2022

 

ગુજરાત સરકાર દ્રારા ઘણી બધી કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. તેમાની આ એક યોજના Kuvarbai Nu Mameru જે ગુજરાત રાજ્યમાં ગરીબ પરિવારોની દીકરીઓના કલ્યાણ માટે ચાલે છે. આ લગ્ન સહાય યોજના દ્રારા ગરીબ પરિવારોને સીધી આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાના ઉદ્દેશ રહેલો છે. Kuvarbai Nu Mameru yojnama માં લગ્ન કરેલી દીકરીઓને DBT દ્રારા સીધી એમના બેંક ખાતામાં સહાય ચૂકવાય છે. કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજનાનો લાભ એસ. સી વર્ગની કન્યાઓ, ઓ. બી. સી વર્ગની દીકરીઓને તથા આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોની દીકરીઓના લગ્ન થયાં પછી લાભ આપવામાં આવે છે. કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના હેઠળ લાભાર્થીની દીકરી દીઠ રૂપિયા 12000/- રૂપિયા જમા કરવામાં આવે છે.

 

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો હેતુ શું?

 

રાજ્યની આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના પરિવારમાં જયારે દીકરીના લગ્ન થાય, ત્યારે આર્થિક મદદ મળી રહે તેનાં ભાગરૂપે કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના દ્રારા દીકરીઓના જન્મને પ્રોત્સાહન મળે અને સમા જમાં બાળલગ્ન અટકે આ હેતુથી આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે.

 

આ યોજનાના મહત્વના મુદ્દા:-

 

યોજનાનું નામ કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 | Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2022
આર્ટિકલની ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
યોજનાનો હેતુ રાજ્યમાં જરૂરિયાતમંદ દીકરીઓને લગ્ન બાદ નાણાકીય આપવામાં આવે છે.
લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યની પાત્રતા ધરાવતી કન્યાઓ
અરજી કરવાની રીત ઓનલાઇન
ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેની લિંક https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/

 

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો લાભ લેવા માટેની પાત્રતા શું?

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ફોર્મ માટે Social Justic & Empowerment Department-SJED દ્રારા પત્રતા નક્કી થયેલ છે. જે નીચે મુજબ છે.

 

 • કન્યાના લગ્ન કર્યા બાદ 2 વર્ષની સમય મર્યાદામાં Kuvarbai Nu Mameru યોજનામાં ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
 • એક પરિવારમાં 2 પુખ્તવયની દીકરીના લગ્ન માટે Kuvarbai nu mameru yojana Gujarat નો લાભ મળશે.
 • સમાજના તથા અન્ય સમૂહલગ્નમાં ભાગ લેનાર લાભાર્થી કન્યાને સાત ફેરા સમૂહલગ્ન યોજના તેમજ કુંવરબાઇનું મામેરું યોજનાની તમામ શરતો પરિપૂર્ણ કરતી હોય તો આ બન્ને યોજનાઓ હેઠળ લાભ મેળવવા પાત્ર રહેશે.
 • સાત ફેરા સમૂહલગ્નમાં ભાગ લેનાર દીકરીઓને કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાની સહાય મળવાપાત્ર થાય.
 • લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યનો મૂળ વતની હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર આર્થિક રીતે નબળા પરિવાર હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી પુન:લગ્નના કિસ્સામાં આ યોજના મળશે. વિધવા પુન:લગ્નના કિસ્સામાં પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે.

 

કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજનામાં ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ.

” Kuvarbai Nu Mameru Yojana” ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ નીચે મુજબ છે.

 

 • કન્યાનું આધારકાર્ડ
 • કન્યાના પિતાનું આધારકાર્ડ
 • કન્યાનો જાતિનો દાખલો
 • કન્યાનું શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર અથવા જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • કન્યાના રહેઠાણનો પુરાવો
 • લાભાર્થી કન્યાના પિતાનો અથવા વાલીનો વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 • કન્યાની બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની નકલ.
 • વર અને કન્યાનો સંયુક્ત ફોટો
 • લગ્નનોંધણી પ્રમાણપત્ર
 • કન્યા પિતા/વાલી સ્વ-ઘોષણા
 • કન્યાના પિતા હયાત ન હોય તો મરણનો દાખલો.
 • વરની જન્મતારીખો આધાર (L.C/જન્મ તારીખનો દાખલો/ અભણ હોય ત્યારે સરકારી ડૉક્ટરનું પ્રમાણપત્ર

 

કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજનામાં આવકની મર્યાદાઓ.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીત વિભાગ દ્રારા કુંવરબાઇ યોજનામાં વાર્ષિક આવકમર્યાદા નક્કી કરેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 

વિસ્તાર આવક મર્યાદા
ગ્રામ્ય વિસ્તાર 120000/-
શહેરી વિસ્તાર 150000/-

 

કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ લિંક:-

 

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્રારા કુંવરબાઇનું મામેરું યોજના ફોર્મ PDF બહાર પાડવામાં આવેલું છે. આ અરજીપત્રક જ્ઞાતિ મુજબ Application Form બહાર પાડેલા છે. નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ વિભાગ દ્રારા કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના SEBC તથા અન્ય પછાત વર્ગના માટે અરજી ફોર્મ બહાર પાડેલા છે. તથા નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ વિભાગ દ્રારા SC જ્ઞાતિની કન્યાઓ માટે અરજી ફોર્મ બહાર પાડેલું છે.

 

જાતિ ડાઉનલોડ લિંક
કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના ફોર્મ PDF(OBC-EBC) ડાઉનલોડ
કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના ફોર્મ PDF(SC) ડાઉનલોડ

 

કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

 

રાજયના છેવાડાના વિસ્તારોના ગરીબો અને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારના લોકો સરકારી કચેરી વારંવાર ન જવું પડે તે હેતુથી ઓનલાઇન પોર્ટલની સુવિધા ઉભી કરેલી છે. તો હવે રાજયના છેવાડાના વિસ્તારોના લોકો હવે પોતે જાતે જ ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 

 • સૌ પહેલા Google સેર્ચમાં જઈને “e-samaj kalyan portal” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • e-samaj kalyan portal” ટાઈપ કર્યા પછી તમારે તેની અધિકૃત વેબસાઈટ ખુલવાની રહેશે.

 

 • ઈ-સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર જો અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન ન કરાવેલ હોય તો “New User? Please Register Here” જોઈને Register ની પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
 • તમારું સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાદ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ “Citizen Login” પર ક્લિક કરીને લાભાર્થીએ પોતાનું Personal Page ખોલવાનું રહેશે.

 

 

 • લાભાર્થી દ્રારા જે જ્ઞાતિપ્રમાણે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય, તે મુજબ યોજનાઓ e-Samaj kalyan. Gujarat.gov.in login બતાવવી હશે.
 • જેમાં Kuvarbai Nu Mameru Yojana 2022 પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • કુંવરબાઇ નું મામેરું યોજના ઓનલાઇન ફોર્મમાં જઈને જે પ્રમાણે માહિતી માંગેલી હોય તે પ્રમાણે ઓનલાઇન ભરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઇન ફોર્મમાં તમામ માહિતી ભર્યા બાદ સબમિટ કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્રારા ઓનલાઇન અરજી Submit કર્યા બાદ એક અરજી નંબર આવશે. જે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.
 • ઓનલાઇન અરજીને આધારે Upload Document માં જઈને અસલ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાનાં રહેશે.
 • તમામ માહિતી અને અસલ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કર્યા બાદ Confirm Application કરવાનું રહેશે.
 • છેલ્લે અરજી કન્ફોર્મ થયા બાદ અરજીની પ્રિન્ટ કાઢી લેવાની રહશે.
પોસ્ટ શેર કરો:
           

1 thought on “કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 | Kuvarbai Nu Mameru Yojana Online Form 2022”

Leave a Comment