કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2023 | Kuvarbai Nu Mameru Yojana

 

મારાં વ્હાલા ગુજરાતના મિત્રો આજના આ લેખમાં આપણે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા લોકોના હિત માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના.

 

તો ચાલો જાણીએ કે કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના શું છે?, કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના નો હેતુ શું છે?, આ યોજનાનો લાભ કયા લોકોને મળશે?, આ યોજનામાં કેટલો લાભ મળશે?, આ યોજનામાં અરજી કરવા માટે કયા-કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ અને કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી. આ તમામ માહિતી ગુજરાતી ભાષાંમાં જાણવા માંગો છો, તો આ લેખને અંત સુધી વાંચો.

 

Kuvarbai Nu Mameru Yojana

 

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના શું છે?

Kuvarbai Nu Mameru Yojana માં અનુસૂચિત જાતિની દીકરીઓને, અનુસૂચિત જનજાતિની દીકરીઓને અને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોની દીકરીઓના લગ્ન કર્યા પછી તે દીકરીની રૂપિયા 12000/- ની સહાય આપવામાં આવે છે. આ સહાય તે દીકરીના બેંક એકાઉન્ટમાં આપવામાં આવે છે.

 

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો હેતુ શું?

રાજ્યની આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના પરિવારમાં જયારે દીકરીના લગ્ન થાય, ત્યારે આર્થિક મદદ મળી રહે તેનાં ભાગરૂપે કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના દ્રારા દીકરીઓના જન્મને પ્રોત્સાહન મળે અને સમા જમાં બાળલગ્ન અટકે આ હેતુથી આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે.

 

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો લાભ કઈ દીકરીઓને મળશે? (પાત્રતા અને શરતો)

જે દીકરીઓ આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માંગે તેમના માટે ચોક્કસ પાત્રતાઓ નક્કી થયેલી છે. જો તે પાત્રતાનું પાલન તમારી સાથે થશે તે લોકોને જ આ યોજનાનો લાભ મળશે? જે પાત્રતા નીચે મુજબ છે.

 

 • એક પરિવારમાં 2 પુખ્તવયની દીકરીના લગ્ન માટે Kuvarbai nu mameru yojana નો લાભ મળશે.
 • લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યનો મૂળ વતની હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર આર્થિક રીતે નબળા પરિવાર હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી પુન:લગ્નના કિસ્સામાં આ યોજના મળશે. વિધવા પુન:લગ્નના કિસ્સામાં પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • સમાજના તથા અન્ય સમૂહલગ્નમાં ભાગ લેનાર લાભાર્થી કન્યાને સાત ફેરા સમૂહલગ્ન યોજના તેમજ કુંવરબાઇનું મામેરું યોજનાની તમામ શરતો પરિપૂર્ણ કરતી હોય તો આ બન્ને યોજનાઓ હેઠળ લાભ મેળવવા પાત્ર રહેશે.
 • સાત ફેરા સમૂહલગ્નમાં ભાગ લેનાર દીકરીઓને કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાની સહાય મળવાપાત્ર થાય.
 • કન્યાના લગ્ન કર્યા બાદ 2 વર્ષની સમય મર્યાદામાં Kuvarbai Nu Mameru યોજનામાં ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

 

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાય?

Kuvarbai Nu Mameru Yojana હેઠળ બે અલગ-અલગ રીતે સહાય આપવામાં આવે છે. જે નીચે મુજબ છે.

જે કન્યાઓએ તા-01/04/2021 પહેલાં લગ્ન કરેલ હોય તો તેવા દંપતીઓને આ દંપતીઓને રૂપિયા 10,000/- ની સહાય મળવાપાત્ર
જે કન્યાઓએ તા-01/04/2021 પછી લગ્ન કરેલ હોય તો તેવા દંપતીઓને આ દંપતીઓને રૂપિયા 12,000/- ની સહાય મળવાપાત્ર

 

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનામાં અરજી કરવા માટે ક્યાં-ક્યા ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ.

Kuvarbai Nu Mameru Yojana નો લાભ લેવા માટે આ યોજનામાં તમારે અરજી કરવાની રહેશે. જેના માટે તમારે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટની જરૂર રહેશે. ત્યારે જ તમે ફોર્મ ભરી શકશો.

 

 • કન્યાનું આધારકાર્ડ.
 • કન્યાના પિતાનું આધારકાર્ડ.
 • કન્યાનો જાતિનો દાખલો.
 • કન્યાનું શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર અથવા જન્મ પ્રમાણપત્ર.
 • કન્યાના રહેઠાણનો પુરાવો.
 • લાભાર્થી કન્યાના પિતાનો અથવા વાલીનો વાર્ષિક આવકનો દાખલો.
 • કન્યાની બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની નકલ.
 • વર અને કન્યાનો સંયુક્ત ફોટો.
 • લગ્નનોંધણી પ્રમાણપત્ર.
 • કન્યા પિતા/વાલી સ્વ-ઘોષણા.
 • કન્યાના પિતા હયાત ન હોય તો મરણનો દાખલો.
 • વરની જન્મતારીખો આધાર (L.C/જન્મ તારીખનો દાખલો/ અભણ હોય ત્યારે સરકારી ડૉક્ટરનું પ્રમાણપત્ર

 

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી?

Kuvarbai Nu Mameru Yojana માં તમારે https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 

 • સૌ પ્રથમ તમારે Google Search માં જઈને ‘e samaj kalyan Portal’ ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારી સામેe samaj kalyan Portal ની અધિકૃત વેબસાઈટ ખુલીને તમારી સામે આવશે. તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારી સામે આ યોજનાનું હોમ પેજ ખુલીને તમારી સામે આવશે.
 • જો અગાઉ તમે ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ પર પર રજીસ્ટ્રેશન ન કરેલ હોય તો “New User? Please Register Here” જઈને Register ની પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
 • તમારું સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાદ ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલમાં “Citizen Login” પર ક્લિક કરીને લાભાર્થીએ પોતાનું Personal Page ખોલવાનું રહેશે.
 • જેમાં Kuvarbai Nu Mameru Yojana પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારી સામે કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજનાનું ફોર્મ ખુલીને આવશે જેમાં માગ્યા મુજબ તમામ માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • હવે ફોર્મ ભરાઈ ગયા પછી તમારે માગ્યા મુજબના તમામ ડોકયુમેન્ટ ભરવાના રહેશે.
 • ઓનલાઈન ફોર્મમાં તમામ માહિતી ભર્યા બાદ સબમીટ કરવાની રહેશે.
 • હવે માહિતી સબમિટ કર્યા બાદ તમારે તમામ અસલ ડોકયુમેન્ટ અપલોડ કરવાનાં રહેશે.
 • તમામ માહિતી અને અસલ ડોક્યુમેન્‍ટ અપલોડ કર્યા બાદ Confirm Application કરવાનું રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્વારા ઓનલાઈન અરજી Confirm Application કર્યા બાદ એક અરજી નંબર આવશે. જે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.

 

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના Status

પ્રિય મિત્રો Kuvarbai Nu Mameru Yojana માં અરજી કર્યા પછી તમારી અરજી પાસ થઈ છે કે નહીં તે પણ તમે ઓનલાઇન ચક કરી શકો છો, તેથી નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી અને ત્યાં તમારી અરજી નંબર નાખીને તમે કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના Status ચેક કરી શકો છો.

 • કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના Status Check

 

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના ફોર્મ 

મિત્રો અહીં Kuvarbai Nu Mameru Yojana નું ફોર્મ કેવું હોય છે, તેનું અહીં નીચે PDF આપેલ છે, જે તમે ડાઉનલોડ કરીને જોઈ શકો છો, જેથી તમને ખ્યાલ આવશે કે આ યોજનાનું ફોર્મ કેવું હોય છે.

Kuvarbai Nu MameruYojana Form Pdf ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

 

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના હેલ્પલાઈન

પ્રિય મિત્રો અહીં અમે તમને Kuvarbai Nu Mameru Yojana વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે. પરંતુ જો તમને આ યોજના વિશે કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા હોય કે આ યોજના વિશે વધુ માહિતી મેળવવી હોય તો તમે જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રીની કચેરીનો સંપર્ક કરી યોજના વિશે વધુ માહિતી મેળવી શકો છો.

 

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના માટેની મહત્વપૂર્ણ લિંકો

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાની અધિકારીક વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો.
ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારની તમામ સરકારી યોજના વિશે જાણવા અમારા Whatsapp ગ્રુપ સાથે જોડાવો. અહીં ક્લિક કરો.
અમારી વેબસાઈટનું હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો.

 

FAQs – વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1.કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનાનો  લાભ કોને મળશે.

જવાબ :- Kuvarbai Nu Mameru Yojana નો લાભ અનુસૂચિત જાતિની દીકરીઓને, અનુસૂચિત જનજાતિની દીકરીઓને અને આર્થિક રીતે નબળા પરિવારોની દીકરીઓ મળશે.

 

2.કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનામાં કેટલી સહાય આપવામાં આવે છે?

જવાબ :- જે કન્યાઓએ તા-01/04/2021 પહેલાં લગ્ન કરેલ હોય તો તેવા દંપતીઓને રૂપિયા 10,000/- ની સહાય મળવાપાત્ર અને જે કન્યાઓએ તા-01/04/2021 પછી લગ્ન કરેલ હોય તો તેવા દંપતીઓને રૂપિયા 12,000/- ની સહાય આપવામાં આવે છે.

 

3.કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનામાં લગ્ન થયાના કેટલા સમયમાં અરજી કરવાની રહેશે?

જવાબ :- બે વર્ષના સમય ગાળામાં અરજી કરવાની રહેશે.

 

4.કુંવરબાઈનું મામેરું યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી?

જવાબ :- Palak Mata Pita Yojana માં eSamaj Kakyan Portal પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

પોસ્ટ શેર કરો:
           

1 thought on “કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2023 | Kuvarbai Nu Mameru Yojana”

Leave a Comment