આજના ચોઘડિયા : ફેબ્રુઆરી 21, 2024 ના આજના શુભ મુરત ચોઘડિયા

આજના ચોઘડિયા : મિત્રો શું તમે નવી ગાડી, ઘરનું મુર્હત કે કોઈપણ પ્રકારનું નવું કામ કરવા જઈ રહ્યા છો તો આજના ચોઘડિયા જોવા ખુબ જ જરૂરી છે. તો શું તમે આજના ચોઘડિયા જાણવા માંગો છો. …

વધુ જોવો.

જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ : હવે ઘરેબેઠા જન્મ તારીખ નો દાખલો ઓનલાઇન કરો ડાઉનલોડ | Birth Certificate Online

જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ : મિત્રો જયારે પણ આપણે કોઈ સરકારી કચેરીમાં કોઈપણ ડોકયુમેન્ટ કામ માટે જઈએ છીએ ત્યારે સૌ પ્રથમ જન્મ પ્રમાણપત્ર માંગવામાં આવે છે. પરંતુ તેવા સમયે આપણી પાસે જન્મ પ્રમાણ હોતું નથી. પરંતુ …

વધુ જોવો.

પીળા દાંત સફેદ કરવા માટે કરો આ 5 ઘરેલુ ઉપાય, તમારા દાંત ચમકવા લાગશે મોતી જેવા

જો તમારા દાંત પણ પીળા પડી ગયા છે અને તે દાંત સાફ કરવા માટે શું કરવું? તો તમે પણ તમારા પીળા દાંત સફેદ કરવા માટે કરો આ 8 ઘરેલુ ઉપાય જેથી તમારા પીળા દાંત થઈ …

વધુ જોવો.

વૈજ્ઞાનિક સાધનો અને તેને ઉપયોગ શા માટે થાય છે? | Vaignyanik Sadhano Ane Teno Upyog 2024

  પ્રિય મિત્રો અહીં વૈજ્ઞાનિક સાધનો અને તેને ઉપયોગ શા માટે થાય છે? સંબધિત માહિતી આપવામાં આવી છે. જેમાં વૈજ્ઞાનિક સાધનો અને ક્યાં સાધનનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે, તેની માહિતી આપવામાં આવી છે, …

વધુ જોવો.

વિશ્વના વિવિધ દેશો અને તેનું ચલણ | Visvna Vividh Desho Ane Tenu Chalan 2023

વિશ્વના વિવિધ દેશો અને તેનું ચલણ

  પ્રિય મિત્રો અહીં વિશ્વના વિવિધ દેશો અને તેનું ચલણ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. જેમાં ક્યાં દેશમાં કયું ચલણ ચાલે છે, તેની માહિતી આપવામાં આવી છે, આ લેખમાં ફક્ત મહત્વપૂર્ણ દેશોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો …

વધુ જોવો.

કઈ રમતમાં કેટલા ખેલાડી હોય છે? | રમત અને તે રમતમાં સમાવેશ ખેલાડીઓની સંખ્યા 2024

કઈ રમતમાં કેટલા ખેલાડી હોય છે?

  પ્રિય મિત્રો અહીં કઈ રમતમાં કેટલા ખેલાડી હોય છે? તે સંબધિત માહિતી આપવામાં આવી છે. જેમાં વિવિધ રમત અને તે રમતમાં  ખેલાડીઓની સંખ્યા કેટલી હોય છે, તેની માહિતી આપવામાં આવી છે, તમે વિધાર્થી છો …

વધુ જોવો.