ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના | વિધવા સહાય યોજના ગુજરાત | Vidhva Sahay Yojana Gujarat

 

વિધવા સહાય યોજના ગુજરાત | ગંગા સ્વરૂપ યોજના ફોર્મ | Vidhva Sahay Yojana Gujarat 2022 | Vidhva Sahay Yojana online | Online Application Status Check | ganga Swarupa Yojana pdf | vidhva sahay na document

 

 

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્રારા મહિલાઓ માટે વિવિધ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. જેમ કે, વ્હાલી દીકરી યોજના, વિવિધલક્ષી મહિલા કલ્યાણ કેન્દ્ર, 181 મહિલા હેલ્પલાઇન, સખી-વન સ્ટોપ સેન્ટર, પોલીસ સ્ટેન્ડ બેઈઝડ સપોર્ટ સેન્ટર વગેરે યોજનો અત્યારે ચાલે છે.અને સાથે ગંગા સ્વરૂપા એટલે વિધવા બહેનોને સમાજમાં પુન:સ્થાપન અને આર્થિક મદદરૂપ થવાના હેતુથી વિધવા સહાય યોજના અને ગંગા સ્વરૂપા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. અત્યારે વિધવા સહાય યોજનાને ગંગા સ્વરૂપા યોજનાના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

 

ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજનાનો હેતુ શું?

 

વિધવા બહેનોને સમાજમાં સન્માનભેળે જીવન જીવી શકે તે માટે ગુજરાત સરકાર દ્રારા મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્રારા વિધવા બહેનો માટે આર્થિક રીતે મદદ મળી રહે તે માટે ગંગા સ્વરૂપા યોજના ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ જે વિધવા બહેનને 21 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો પુત્ર હોય તો પણ આ યોજનો લાભ મળશે.

 

આ યોજનાના મહત્વના મુદ્દા:-

 

યોજનાનું નામ વિધવા સહાય યોજના ગુજરાત | ગંગા સ્વરૂપ યોજના
આર્ટિકની ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
લાભાર્થી વિધવા મહિલાઓ
યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ લાભાર્થીને દર મહિને લાભાર્થીના પોસ્ટ/બેંક ખાતામાં સીધા DBT મારફતે 1250 રૂપિયા મળવાપાત્ર થશે.
અરજી કરવા માટેની વેબસાઈટ https://www.digitalgujarat.gov.in/

વિધવા સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર સહાયની રકમ

વિધવા સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભો નીચે મુજબ છે.

 

 • વિધવા લાભાર્થીને દર મહિને લાભાર્થીના પોસ્ટ/બેંક ખાતામાં સીધા DBT મારફતે 1250 રૂપિયા નાખવામાં આવશે.
 • વિધવા સહાય મેળવનાર 18 થી 40 વર્ષની તમામ મહિલાઓને ફરજીયાત 2 વર્ષમાં સરકાર માન્ય કોઈપણ ટ્રેડની તાલીમ મેળવવાની રહેશે.
 • વિધવા સહાયનો લાભ મેળવતા લાભાર્થીનું અકસ્માતમાં મૃત્યુ થતા સરકારશ્રીની ગુજરાત સામુહિક જૂથ સહાય અકસ્માત વીમા યોજના અંતર્ગત વારસદારને રૂપિયા 1,00,000/- મળવાપાત્ર થશે.

 

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટેની પાત્રતા.

 

 • ગુજરાત સરકાર ની નિરાધારી વિધવા પેન્શન યોજના Destitute Widow Pension Scheme અંતર્ગત લાભાર્થી જેમની ઉંમર 18 થી 40 વર્ષની વચ્ચે હોય અને 40 થી વધુ વર્ષ ઉપરના BPL ન ધરાવતા હોય તેમને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થાય છે.
 • 18 વર્ષ કે તેથી વધુ વયની કોઈપણ નિરાધાર વિધવાઓને મુત્યુ પર્યત વિધવા સહાય લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 • National Social Assistance Programme હેઠળ ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ વિડોવ પેન્શન સ્કીમ હેઠળ BPL લાભાર્થી જેમની 40 વર્ષથી વધુ હોય તેવી વિધવા સ્ત્રીઓ આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • વિધવા સહાય મેળવવા માટે ગ્રામ્ય સ્તરે કુટુંબની વાર્ષિક આવક 1,20,000 તથા શહેરી વિસ્તાર માટે 1,50,000 ની જોગવાઈ સરકારશ્રી દ્રારા કરવામાં આવેલ છે.

 

વિધવા સહાય યોજના ચાલુ રાખવા માટેની શરતો.

વિધવા સહાય યોજનાનો લાભ જો મેળવવા માંગતા હોવ તો તમારે નીચે મુજબ શરતોનું પાલન કરવું પડશે.

 

 • વિધવા લાભાર્થીઓને દર વર્ષે જુલાઈ માસમાં તેમણે પુન :લગ્ન કર્યા નથી તે અંગેનું તલાટીશ્રીનું પ્રમાણપત્ર સબંધિત મામલતદાર કચેરીમાં જમા કરાવવાનું રહશે.
 • વિધવા સહાય યોજનાનો લાભ ચાલુ રાખવા હેતુથી લાભાર્થીઓએ કુટુંબની આવક અંગેનું પ્રમાણપત્ર દર ત્રણ વર્ષે જુલાઈ માસમાં સબધિત મામલતદારશ્રીની કચેરીમાં આપવાનું રહેશે.

 

વિધવા સહાય યોજનામાં અરજી કરવા માટેના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ.

 

 • પતિના મરણનો દાખલો
 • આધારકાર્ડ
 • રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ
 • આવક અંગેનો દાખલો
 • વિધવા હોવા અંગેનો દાખલો
 • પુન:લગ્ન કરેલ નથી તે બાબતનું તલાટીશ્રીનું પ્રમાણપત્ર
 • અરજદારની ઉંમર અંગેના પુરાવા
 • પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો
 • બેંક અથવા પોસ્ટ ખાતાની પાસબુક

 

વિધવા સહાય યોજના માટે અરજી ફોર્મ કેવી રીતે મેળવવું.

વિધવા સહાય યોજના માટે અરજી કરાવ માટે તમારે અરજી ફોર્મ મેળવવાનું રહેશે. જે નીચે આપેલી લિંક પર જઈને તમે Download કરી શકો છો.

 

ગંગા સ્વરૂપ આર્થિક સહાય યોજના(DWPS) ફોર્મ ડાઉનલોડ.

ઈન્દિરા ગાંધી નેશનલ વિડો પેન્શન સ્કીમ (IGNWPS) ફોર્મ ડાઉનલોડ.

 

વિધવા સહાય યોજના માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા શું?

વિધવા સહાય યોજના માટે અરજી કરવા માટે તમારા ગ્રામપંચાયત ખાતે Digital Gujarat Portal પરથી ઓનલાઇન અરજી કરવાની કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં તમારે તમારા ગ્રામપંચાયત ખાતે VCE પાસેથી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

 

 • સૌ પહેલ તમારે વિધવા સહાય યોજનાનું ફોર્મ ની ઝેરોક્ષ મેળવવાની રહશે.
 • ઝેરોક્ષ મેળવયા પછી તમારે તમારા ગ્રામ પંચાયતના તલાટીશ્રી પાસે સહી અને સિક્કા કરાવીને VCE ને આપવું.
 • ફોર્મ VCE ને આપ્યા પછી VCE દ્રારા Digital Gujarat Portal પર ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરવામાં આવશે.
 • ત્યાર બાદ તાલુકા કક્ષાએ મામલતદાર કચેરી ખાતેથી કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર મારફતે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.
પોસ્ટ શેર કરો:
           

Leave a Comment