ગુજરાત પંચાયત સેવા પંસદગી મંડળ (GPSSB) દ્રારા MPHW ભરતી જાહેર.

 

MPHW Bharti 2022 | New MPHW bharti Jaherat | MPHW | ગુજરાત MPHW ભરતી જાહેરાત | MPHW Last Date | MPHW ભરતી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ

 

 

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્રારા પંચાયત સેવા વર્ગ-3 ના મલ્ટી હેલ્થ વર્કર (પુરુષ) સંવર્ગની સીધી ભરતી કરવામાં આવી છે.

  • કુલ જગ્યાઓ:-1866

 

  • પોસ્ટ નામ:-MPHW

 

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ:-31/05/2022

 

આ ભરતી માટે અરજી કરવા માટે કેટલો સમય આપેલ છે, કઈ તારીખ થી અરજી કરવાની ચાલુ થાય છે, કેટલી જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પડેલી છે અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે, અરજી કરવા માટે કઈ વેબસાઈટ છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો.

 

આ ભરતીના મુખ્ય મુદ્દા.

 

ભરતીનું નામ MPHW(પંચાયત સેવા વર્ગ-3 ના મલ્ટી હેલ્થ વર્કર)
જાહેરાત નંબર 17/2021-2022
પોસ્ટ બહુ હેતુક આરોગ્ય કાર્યકર MPHW-2022
ખાલી જગ્યાઓ 1866
નોકરીનો પ્રકાર પંચાયત નોકરી
અરજી(ફોર્મ) કરવાની શરૂઆતની તારીખ 16-05-2022
અરજી(ફોર્મ) કરવાની છેલ્લી તારીખ 31-05-2022
નોકરીનું સ્થળ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં
નોકરીનો પ્રકાર ગુજરાત સરકારી નોકરી
ઓનલાઇન અરજી કરવાની વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8=

 

અરજી કરવા માટેની શરૂઆત તારીખ અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ.

 

અરજી(ફોર્મ ભરવાની)કરવાની શરૂઆતની તારીખ 16/05/2022
અરજી(ફોર્મ ભરવાની)કરવાની છેલ્લી તારીખ 31/05/2022

 

અરજી કરવા માટેની વેબસાઈટ લિંક.

 

 

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેની લિંક https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8=

 

અરજી કરતી વખતે કયા-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટની જરૂરિયાત છે, ભરતી માટે શું લાયકાત જુવે કઈ જાતિને કેટલો લાભ મળે તેની સંપૂર્ણ માહિતી આ ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ પર આપેલ છે.

 

ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ https://gpssb.gujarat.gov.in/writereaddata/Portal/EventActivity/40/195_1_1_ADVT_17_202122_MPHW_Detailed_ADVT.pdf

 

ક્યાં જિલ્લામાં કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે?

 

જિલ્લા પંચાયત ખાલી જગ્યાઓ
અમદાવાદ 28
અમરેલી 54
આણંદ 23
અરવલ્લી 13
બનાસકાંઠા 146
ભરૂચ 58
ભાવનગર 21
બોટાદ 33
છોટાઉદેપુર 72
દાહોદ 216
દેવભૂમિ દ્રારકા 53
ડાંગ 13
ગાંધીનગર 22
ગીર સોમનાથ 50
જામનગર 72
જૂનાગઢ 41
કચ્છ 162
ખેડા 28
મહીસાગર 31
મહેસાણા 58
મોરબી 67
નર્મદા 22
નવસારી 17
પંચમહાલ 114
પાટણ 80
પોરબંદર 18
રાજકોટ 111
સાબરકાંઠા 47
સુરત 39
સુરેન્દ્રનગર 75
તાપી 44
વડોદરા 35
વલસાડ 03
કુલ ખાલી જગ્યા 1866

નોંધ:-ક્યાં જિલ્લામાં કેટલી જગ્યાઓ ખાલી આ જગ્યાઓમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.

 

આમ સરકારી નોકરીઓ અને સરકારી યોજનાઓ વિશે ગુજરાતી ભાષામાં માહિતી જાણવા માટે અમારી વેબસાઈટ www.onlylbc.com ની મુલાકાત લો.

પોસ્ટ શેર કરો:
           

Leave a Comment