પ પરથી છોકરીના નામ | Baby Names Form P In Gujarati

 

પ્રિય મિત્રો અહીંયા કન્યા રાશિ ના અક્ષરો પ,ઠ,ણ છે. તેમાંથી પ પરથી છોકરીના નામ (Baby Names Form P In Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર ‘હિન્દુ બાળકોના નામ’ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ તમને અહીં મળી રહે?

 

પ પરથી છોકરીના નામ

 

પ પરથી છોકરીના નામ

 • પમિલા
 • પમ્પા
 • પારવી
 • પદમજા
 • પદ્મા
 • પદ્માક્ષી
 • પદ્મપ્રિયા
 • પદ્મરેખા
 • પદ્મશ્રી
 • પદ્માવતી
 • પદ્મિની
 • પાખી
 • પક્ષિની
 • પલક
 • પલ્લવી
 • પલ્લવિની
 • પાંચાલી
 • પંચમી
 • પૂર્વિકા
 • પૌશાલી
 • પ્રાણ
 • પ્રભા
 • પ્રભાતિ
 • પ્રભાવતી
 • પ્રભુતા
 • પ્રભુતિ
 • પ્રચેતા
 • પ્રાચી
 • પ્રદીપા
 • પ્રાધા
 • પ્રાધિકા
 • પ્રદિપ્તા
 • પ્રદનાયા
 • પ્રફુલા
 • પ્રગતિ
 • પ્રજ્ઞાવતી
 • પ્રાજક્તા
 • પ્રાજિના
 • પ્રાજિતા
 • પ્રકીર્તિ
 • પ્રકૃતિ
 • પ્રક્ષી
 • પ્રમદા
 • પ્રમીલા
 • પ્રમિતા
 • પ્રમિતિ
 • પ્રણાલી
 • પ્રણવી
 • પ્રણિતા
 • પ્રાંજલિ
 • પ્રાપ્તિ
 • પ્રાર્થના
 • પ્રાર્થી
 • પ્રશા
 • પ્રતીતિ
 • પ્રતુષા
 • પ્રત્યુષા
 • પ્રૌતિ
 • પ્રવાલિકા
 • પૂજિતા
 • પુમિતા
 • પુનમ
 • પુનીતા
 • પુંથલી
 • પુણ્ય
 • પુરિકા
 • પૂર્ણા
 • પૂર્ણિમા
 • પૂર્વા
 • પૂર્વજા
 • પુષાય
 • પુષ્પા
 • પુષ્પગંધા
 • પુષ્પલતા
 • પુષ્ટિ
 • પુસ્પિતા
 • પુતુલ
 • પ્રવિણા
 • પ્રયુક્તા
 • પ્રયુતા
 • પ્રિના
 • પ્રીત
 • પ્રીતિ
 • પ્રેખા
 • પ્રેક્ષા
 • પ્રેક્ષ્યા
 • પ્રેમલતા
 • પ્રેરણા
 • પ્રેશા
 • પ્રિના
 • પ્રીશા
 • પ્રીતા
 • પ્રિતલ
 • પ્રિતિકા
 • પ્રશાના
 • પ્રશાન્તિ
 • પ્રથમા
 • પ્રાથના
 • પ્રતિભા
 • પ્રથિમા
 • પ્રથ્યુષા
 • પ્રતિજ્ઞા
 • પ્રતિકા
 • પ્રતિક્ષા
 • પ્રતિમા
 • પ્રતિષ્ઠા
 • પ્રતિતા
 • પ્રિયા
 • પ્રિયદત્ત
 • પ્રિયલ
 • પ્રિયમ
 • પ્રિયાના
 • પ્રિયાની
 • પ્રિયંકા
 • પ્રિયાંશા
 • પ્રિયાંશી
 • પરિણીતા
 • પર્લ
 • પરમેશ્વરી
 • પર્ણા
 • પર્ણવી
 • પરણી
 • પરણિકા
 • પર્ણિતા
 • પરોક્ષી
 • પરોમિતા
 • પાર્ષ્ટિ
 • પાર્થવી
 • પારુ
 • પારુલ
 • પર્વાના
 • પર્વની
 • પાર્વતી
 • પથ્યા
 • પત્રલેખા
 • પાઉલોમી
 • પૌર્વી
 • પવના
 • પાવની
 • પવિત્રા
 • પાયલ
 • પાયોજા
 • પીહુ
 • પિંગળી
 • પિંકલ
 • પિંકી
 • પિયુ
 • પિયુષા
 • પોચાણી
 • પોનમણી
 • પૂજા
 • પૂજાશ્રી
 • પૂનમ
 • પુરબી
 • પૂર્ણા
 • પૂર્ણિમા
 • પૂર્વા
 • પૂર્વાજા
 • પૂર્વી
 • પ્રુથા
 • પ્રુતિ
 • પ્રુતિકા
 • પ્રુથ્વી
 • પંકજા
 • પંખાડી
 • પંક્તિ
 • પન્ના
 • પારા
 • પારગી
 • પરાજિકા
 • પરમા
 • પરમેશ્વરી
 • પરમિતા
 • પારવી
 • પરેહા
 • પરી
 • પારિજાત
 • પરિક્ષા
 • પરિમા
 • પરિમાલા
 • પરિન્દા
 • પરિનિષા

 

પ્રિય મિત્રો…

અહીં તમને પ પરથી છોકરીના નામ (Baby Names Form P In Gujarati) આપેલા છે. જેમાં તમને જો નામ ગમે તે નામ તમે રાખી શકો છો. આવી જ રીતે વિવિધ અક્ષરો પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ જાણવા માંગો છો. તો અમારી વેબસાઈટ પર જોડાયેલા રહો.

 

આ પણ વાંચો:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

Leave a Comment