બેંક બેલેન્સ ચેક કરવા માટે નંબર : તમામ બેંકના બેલેન્સ ચેક કરવા માટેના નંબર, માત્ર એક મિસ કોલ કરી જાણો તમારું બેંક બેલેન્સ

બેંક બેલેન્સ ચેક કરવા માટે નંબર : તમારું પણ કોઈ બેંકમાં ખાતું છે અને મિસકોલ દ્રારા ચેક કરવા માંગો છો તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં કેટલું બેલેન્સ છે. તો આ રહ્યા તમામ બેંકના બેંક બેલેન્સ ચેક કરવા માટે નંબર તો તમે તમારા બેંકનો બેલેન્સ ચેક નંબર પર માત્ર એક મિસ કોલ કરી જાણી શકો છો તમારું બેંક બેલેન્સ.


બેંક બેલેન્સ ચેક કરવા માટે નંબર


તમામ બેંક બેલેન્સ ચેક કરવા માટે નંબર

મિત્રો અહીં નીચે તમામ બેંકોના નામ અને તે બેંકમાં મિસકોલ દ્રારા બેંક બેલેન્સ ચેક કરવા માટે નંબર આપેલ છે જેના પર તમે મિસકોલ કરીને તમારા બેંક એકાઉન્ટનું બેલેન્સ ચેક કરી શકો છો.

બેંકનું નામ  બેલેન્સ ચેક નંબર
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા બેલેન્સ ચેક નંબર 09223766666 અથવા 092238666666
એસબીઆઇ બેલેન્સ ચેક નંબર 09223766666 અથવા 092238666666
બેંક ઓફ બરોડા બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 09223011311 અથવા 8468001111
યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા બેલેન્સ ચેક નંબર 09223008586
એક્સિસ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 18004195959 અથવા 18004196868
બેંક ઓફ ઇન્ડિયા બેલેન્સ ચેક નંબર 09015135135
બનાસ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર
ધાનેરા બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર
દેના બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 09289356677 અથવા 09278656677
એચડીએફસી બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 18002703333
આઇસીઆઇસીઆઇ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 02230256767
કોટક મહિન્દ્રા બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 18002740110
પંજાબ નેશનલ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 18001802222 અથવા 1800-103-2222
IDBI બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 09212993399
કેનારા બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 09015483483
ફેડરલ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 8431900900
સિન્ડિકેટ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 09664552255 અથવા 08067006979
યસ બેન્ક બેલેન્સ ચેક નંબર 09840909000 અથવા 09223920000 અથવા 09223921111
બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર બેલેન્સ ચેક નંબર 9222281818
ઈન્ડિયન બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 1800 425 00000
યુકો બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 1800 274 0123
કેનેરા બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 8886610360
ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 8424022122
પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 7039035156
IDFC બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 1800 2700 720
સિટી યુનિયન બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 9278177444
ધનક્ષ્મી બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 80-67747700
ફેડરલ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 8431900900
ઈન્ડસલેન્ડ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 18002741000
બંધન બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 9223008666
આરબીએલ બેંક બેલેન્સ ચેક નંબર 18004190610

આ પણ વાંચો : ભારતમાં આવેલ તમામ બેંકોની યાદી


સારાંશ

મિત્રો આ લેખમાં અમે તમને તમામ બેંકના બેંક બેલેન્સ ચેક કરવા માટે નંબર આપ્યા છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમને અહીંયા તમામ બેંકના બેંક બેલેન્સ ચેક કરવા માટે નંબર મળી ગયા હશે. તો આવી જ રીતે વિવિધ માહિતી ગુજરાતી ભાષામાં જાણવા માંગો છો તો જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ ONLYLBC.COM સાથે.

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

1 thought on “બેંક બેલેન્સ ચેક કરવા માટે નંબર : તમામ બેંકના બેલેન્સ ચેક કરવા માટેના નંબર, માત્ર એક મિસ કોલ કરી જાણો તમારું બેંક બેલેન્સ”

Leave a Comment