એ પરથી છોકરાના નામ | Boy Names Form A In Gujarati

 

પ્રિય મિત્રો અહીંયા મેષ રાશિના અક્ષરો અ,લ,ઈ છે. તે માંથી એ પરથી છોકરાના નામ (Boy Names Form A In Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર ‘હિન્દુ બાળકોના નામ’ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ તમને અહીં મળી રહે?

 

એ પરથી છોકરાના નામ

 

એ પરથી છોકરાના નામ

 • એકાઢ્યું
 • એકાગ્ર
 • એકાગ્રહ
 • એકજ
 • એકાક્ષ
 • એકાક્ષા
 • એકાક્ષર
 • એકલવ્યા
 • એકલિંગ
 • એકામ્બર
 • એકમ્બરમ
 • એકના
 • એકનાથ
 • એકાંગા
 • એકાંશ
 • એકાંત
 • એકાંતરાજ
 • એકપદ
 • એકરાજ
 • એકતન
 • એકાત્મા
 • એકવીર
 • એકયાવન
 • એકેષ
 • એકેસ્વર
 • એકનાથ
 • એકોદર
 • એલામરણ
 • એલાન્દ્ર
 • એલંકથીરી
 • એલાવરાસું
 • એલાવેન્ધન
 • એલાયારાજા
 • એલિલ
 • એલીલારસૈં
 • એલીલરાસૂ
 • એલીલવેંદન
 • એલ્
 • એલુમલાઈ
 • એરીશ
 • એરનેશ
 • એષાં
 • એશાંશ
 • એસ્વરદીત્ય
 • એતાશ
 • એતીરાજ
 • એત્તન
 • એવાંશ
 • એવરાજ
 • એવ્યાવન
 • એકેસ્વરા
 • એકીશ
 • એકલવ્ય
 • એધાસ
 • એધિત
 • એદી
 • એડનીત
 • એગૈઅરાસુ
 • એહન
 • એહિમે
 • એહીત
 • એકાક્ષર
 • એકાચક્ર
 • એકલવ્ય
 • એકચંદ્ર
 • એકચિત્ત
 • એકદંત
 • એકદન્તા
 • એકદન્ત
 • એકદૃષ્ટા

 

પ્રિય મિત્રો…

અહીં તમને એ પરથી છોકરાના નામ (Boy Names Form A In Gujarati) આપેલા છે. જેમાં તમને જો નામ ગમે તે નામ તમે રાખી શકો છો. આવી જ રીતે વિવિધ અક્ષરો પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ જાણવા માંગો છો. તો અમારી વેબસાઈટ પર જોડાયેલા રહો.

 

આ પણ વાંચો:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

Leave a Comment