ન પરથી છોકરાના નામ | Boy Names Form N In Gujarati

 

પ્રિય મિત્રો અહીંયા વૃશ્વિક રાશિ ના અક્ષરો ન,ય છે. તેમાંથી ન પરથી છોકરાના નામ (Boy Names Form N In Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર ‘હિન્દુ બાળકોના નામ’ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ તમને અહીં મળી રહે?

 

 

ન પરથી છોકરાના નામ

 • નાગ
 • નાનક
 • નારદ
 • નાભક
 • નરસી
 • નરસિંહ
 • નર્તન
 • નરુણ
 • નરવિન્દર
 • નાતમ
 • નટેશ્વર
 • નાથન
 • નટવર
 • નવાજ
 • નવકાર
 • નેવલ
 • નવનીત
 • નવશેન
 • નવીન
 • નવીનચંદ્ર
 • નવીન્દ
 • નવરંગ
 • નવરતન
 • નવરોઝ
 • નવતેજ
 • નભાન્યુ
 • નભેશ
 • નાભી
 • નિર્ધાર
 • નિરેન
 • નિરીશ
 • નિર્મલ
 • નિર્માલ્ય
 • નિર્મન્યુ
 • નિર્મય
 • નિર્મિત
 • નિરુપમ
 • નિર્વાણ
 • નિર્વેદ
 • નિસર્ગ
 • નિશ્ચલ
 • નિષાદ
 • નિશાકાંત
 • નિશાકર
 • નિશાનાથ
 • નિશાંત
 • નિશાર
 • નિસર્ગ
 • નિશવ
 • નિશય
 • નિશ્ચિત
 • નિશેષ
 • નિશિકાંત
 • નિશિકર
 • નિશિલ
 • નિશિત
 • નિશીથ
 • નિષ્ક
 • નિષ્કર્ષ
 • નિશોક
 • નિશ્વ
 • નિતેશ
 • નિથેષ
 • નિતિક
 • નીતિન
 • નીતિશ
 • નિતુલ
 • નિત્યા
 • નિત્યગોપાલ
 • નિત્યાનંદ
 • નિત્યાન્તા
 • નિવાન
 • નિવેદ
 • નિવૃત્તિ
 • નિયમ
 • નિયત
 • નિયાથ
 • નૃદેવ
 • નૃપેશ
 • નૂતન
 • નાભિજ
 • નભીત
 • નભોજ
 • નભ્ય
 • નચિક
 • નચિકેત
 • નદીન
 • નદીશ
 • નાદીશ
 • નાગા
 • નાગરાજ
 • નાગરાજન
 • નાગરાજુ
 • નાગાર્જુન
 • નાગધર
 • નાગેન્દ્ર
 • નાગેશ
 • નાગેશા
 • નાગપાલ
 • નાગપતિ
 • નાગરાજ
 • નૈમિષ
 • નૈમિષ
 • નૈન
 • નૈનેશ
 • નૈરિત
 • નૈષધ
 • નૈષધ
 • નૈતિક
 • નયતિક
 • નાકેશ
 • નખરાજ
 • નક્ષ
 • નક્ષત્ર
 • નકુલ
 • નલેશ
 • નલિન
 • નલિનક્ષ
 • નલિનીકાંત
 • નમન
 • નમાનંદ
 • નમસ્યુ
 • નામ્બી
 • નામદેવ
 • નમિષ
 • નમિત
 • નંદક
 • નંદકિશોર
 • નંદકુમાર
 • નંદલાલ
 • નંદન
 • નંદેસ
 • નંધુ
 • નંદી
 • નંદિલ
 • નંદીન
 • નંદીશ
 • નંદલાલ
 • નંદુ –
 • નાનન
 • નારાયણ
 • નરહરિ
 • નારણ
 • નારંગ
 • નરશિમા
 • નારાયણ
 • નરેન
 • નરેન્દ્ર
 • નરેન્દ્રન
 • નરેશ
 • નરહરિ
 • નરિન્દર
 • નર્મદ
 • નરોત્તમ
 • નરશી
 • નરશીહ
 • નવલકિશોર
 • નાયક
 • નાયકન
 • નીહર
 • નીલ
 • નીલભ
 • નીલામ્બર
 • નીલંજન
 • નીલેશ
 • નીલગ્રીવ
 • નીલકમલ
 • નીલકંઠ
 • નીરદ
 • નીરજ
 • નીશ
 • નેહન્થ
 • નેલેશા
 • નેમાંશ
 • નેત્રુ
 • નેવાન
 • નેવિલ
 • નિબીન
 • નિદેશ
 • નિધિન
 • નિધિશ
 • નિધિશ
 • નિગધ
 • નિગમ
 • નિહાર
 • નિહાલ
 • નિહંત
 • નિહાસ
 • નિકાશ
 • નિકેશ
 • નિકેત
 • નિકેતન
 • નિકેતન
 • નિખત
 • નિખિલ
 • નિખિલેશ
 • નિકિત
 • નિક્ષય
 • નિક્ષિત
 • નિકુલ
 • નિકુંજ
 • નિલજ
 • નિલાંગ
 • નિલય
 • નિલેશ
 • નીલકંઠ
 • નિમાઈ
 • નિમેષ
 • નિમિષ
 • નિમિત
 • નિમૃત
 • નિનાદ
 • નિપુન
 • નીર
 • નિરામય
 • નિરજ
 • નિરજિત
 • નિરામિત્ર
 • નિરંકાર
 • નીરવ
 • નૈમાથ
 • નૈમેષ
 • નૈમિષ
 • નૈનીશ
 • નૈનુષ
 • નૈશાલ
 • નૈતિક
 • નૈવાદયા
 • નાયર
 • નૈવેદ
 • નૈવેદ્ય
 • નાજુ
 • નાખરાજ
 • નાકેશ
 • નૈયાહ
 • નક્કીરન
 • નક્સત્રરાજા
 • નક્સા
 • નૈતવિક
 • નૈઋત્ય
 • નૈષધ
 • નાભક
 • નાભસ
 • નાગ
 • નાગદાતા
 • નાગધર
 • નાગપાલ
 • નાગપથી
 • નાકય:
 • નારંગ
 • નારાયણ
 • નાથન
 • નાવીન્ય
 • નાયક
 • નબરૂણ
 • નબેંદુ
 • નભ
 • નભાન્યુ
 • નભસ
 • નભય
 • નભાય
 • નભેન્દુ
 • નાદીન
 • નાદિર નદીશ
 • નાગ-રાજ
 • નાગભુષણમ
 • નાગલિગેશ
 • નાગમનેન્દ્ર
 • નાગનાથ
 • નાગરાજ
 • નાગરાજા
 • નાગરાજન
 • નાગરાજુ
 • નાગરત્ના
 • નાગરીન
 • નાગાર્જુન
 • નાગધર
 • નાભિ
 • નાભિજ
 • નાભિનાથ
 • નાભિત
 • નભોજ
 • નભોમની
 • નબીલ
 • નબીન
 • નબીના
 • નચિકેતસ
 • નાદલ
 • નાદાન
 • નાદપ્રતિતિષ્ઠા
 • નદીપ
 • નદીશ
 • નક્શા
 • નક્ષત્રા
 • નક્ષિત
 • નકુલ
 • નિકુલ
 • નકુલેશ
 • નાકુસ
 • નલ
 • નાલા
 • નાલાનીલ
 • નલન
 • નલવંભા
 • નલેશ
 • નલિન
 • નલિનાક્ષ
 • નલિનક્ષા
 • નલિનેશય
 • નલિનીકાંત
 • નમહ
 • નમન
 • નમસ્તેતું
 • નામાસ્યુ
 • નામત
 • નાંબી
 • નામદેવ
 • નમીત
 • નમીશ
 • નમિત
 • નાનક
 • નંદ
 • નંદ કિશોર
 • નંદન
 • નંદપાલ
 • નન્દેસ
 • નંદગોપાલ
 • નંદલાલ
 • નંદુ
 • નંગેબોરમી
 • નન્નન
 • નાંથિની
 • નારાબ
 • નારદ
 • નરહરિ
 • નરૈન
 • નરન
 • નટરાજ
 • નાતેસન
 • નતેશ
 • નટેશ્વર
 • નંધન
 • નંદીઘર
 • નંદીઘોષ
 • નંદીકેશ
 • નંદિન
 • નંદકુમાર
 • નચિક
 • નચિકેત
 • નચિકેતા
 • નાગેન્દ્ર
 • નાગેશ
 • નાગેશ્વર
 • નાગેશ્વરા
 • નાગમણિ
 • નાગનાથ
 • નાગપાલ
 • નાગપતી
 • નાગરાજ
 • નાગસેન
 • નાગશ્રી
 • નાહીમ
 • નાહુલ
 • નહુષ
 • નહુષા
 • નાયડુ
 • નૈનેશ
 • નરસિમ્હા
 • નારવ
 • નારાયણ
 • નારાયણસ્વામી
 • નારાયણન
 • નરેન
 • નરેન્દ્ર
 • નરેન્દેર
 • નરેન્દ્રનાથ
 • નરેશ
 • નરહરી
 • નરિંદર
 • નર્મદ
 • નરોત્તમ
 • નરપતિ
 • નરસા
 • નાર્સપ્પા
 • નરશી
 • નરસી
 • નરસિમલુ
 • નરસિંહ
 • નારુન
 • નારુના
 • નશાલ
 • નાતમ
 • નટરાજ
 • નાતન
 • નાતિન
 • નૈતિક
 • નટરાજ
 • નટવર
 • નૌબહાર
 • નોહર
 • નૌનિધ
 • નૌસાદ
 • નવ
 • નવદીપ
 • નવાજ
 • નવકાંત
 • નવલ
 • નવલન
 • નવમ
 • નાવામાની
 • નાવન
 • નવનીત
 • નવરાજ
 • નવશ્રી
 • નવય
 • નવદીપ
 • નવીન
 • નવેંદુ
 • નાવિલ
 • નાવિનચંદ્ર
 • નવિન્દ
 • નાવિન્યા
 • નવીશ
 • નવિશા
 • નવકાર
 • નવકિરણ
 • નવકુંજ
 • નવનાથ
 • નવનીત
 • નવરાજ
 • નવરંગ
 • નવરત્ન
 • નવરતન
 • નવરોજ
 • નવતેજ
 • નેવી
 • નવલકિશોર
 • નક્ષાત્ર
 • નયાજ
 • નાયક
 • નાયકન
 • નયન
 • નયનેશ
 • નયનજ્યોતિ
 • નાયત
 • નેદુમાન
 • નિહાલ
 • નિહમ
 • નીહંત
 • નિહાર
 • નિખિલેશ
 • નિકલીશ
 • નીલાભ
 • નીલાજ
 • નીલકંઠ
 • નીલમણિ
 • નીલામ્બર
 • નીલામ્બુજ
 • નીલમગન
 • નીલાચલ
 • નીલાજન
 • નીલાંશ
 • નીલેન્દ્ર
 • નિલેશબાબુ
 • નીલગ્રીવ
 • નીલ માધવ
 • નીલમણિ
 • નીર
 • નીરદ
 • નીરજ
 • નયન
 • નીરવ
 • નીરેશ
 • નિશ
 • નીષીક
 • નિશલિન
 • નીવ
 • નેહાન્ત:
 • નેહસત
 • નેહષાલ
 • નેજલ
 • નેજાવ
 • નેજાયજ
 • નેક
 • નેલ્વીન
 • નેમાંશ
 • નેમી
 • નેમીચંદ
 • નેરા
 • નેસર
 • નિસ્સાન
 • નેત્રુ
 • નેવાન
 • નેવિદ
 • નેવિલ
 • નીઅમ
 • નીભય
 • નિભીસ
 • નિભીષ
 • નિભીવ
 • નિબોધ
 • નિદાન
 • નિદેષ
 • નિદીશ્વરમ
 • નીધાન
 • નિધિન
 • નિધીશ
 • નીદીશ
 • નિદિત
 • નિવેશ
 • નિગમ
 • નિગમન્થ
 • નિગધ
 • નિહાલ
 • નીહંત
 • નિહાંત
 • નિહાસ
 • નિહીર
 • નિહીશ્વર
 • નિહિત
 • નિજય
 • નીકમ
 • નિકેશ
 • નીકેશ્ય
 • નિકેતન
 • નીખેલ
 • નિખલ
 • નિખાલસ
 • નિખાર
 • નિખત
 • નિખિલ
 • નિખિલેશ
 • નિખિલેશ્વર
 • નિખિત
 • નીકીન
 • નિકીર્તન
 • નીક્કું
 • નિકશ
 • નિકુ
 • નિકુલ
 • નીકુમ્ભ
 • નીલાભ
 • નિક્ષિત
 • નિશાંતિ
 • નિશાર
 • નિશવ
 • નિશ્ચિત
 • નિશ્ચિલ
 • નિશિકાંત
 • નિશાકાંત
 • નિશિકર
 • નિષિકેશ
 • નિશીલ
 • નિશિનાથ
 • નિશિતા
 • નિષીત
 • નિષ્ક
 • નિશોક
 • નિષ્પર
 • નિશ્રેષ
 • નિષ્ઠાવંત
 • નીશુશાંત
 • નિશ્વ
 • નિશ્વાન
 • નિશવંત:
 • નિષ્ય
 • નિસિન
 • નિશિત
 • નિસર્ગ
 • નિસ્સાર
 • નિસ્સીમ
 • નિસ્સીન
 • નિસ્વાર્થ
 • નિશ્વાસ
 • નિસ્યતાન
 • નિત
 • નીતારાની
 • નીતિન
 • નીતીશ
 • નિતેશ
 • નીતાલાક્ષ
 • નીથાન
 • નિલાંજન
 • નિલાંજીત
 • નિલાંશ
 • નિલાષ
 • નીલક્ષ
 • નીતીશ
 • નીતિક
 • નીતીલેશ
 • નીતિન
 • નીતીનલાલ
 • નીતીશ
 • નીતિવ
 • નીત્યારૂપણ
 • નીતુલ
 • નીતિ
 • નિત્ય-સુંદર

 • નિત્ય
 • નિત્યગોપાલ
 • નિત્યાનંદ
 • નિત્યાશ
 • નિત્યસુંદર
 • નીવાન
 • નવીન
 • નિવાંશ
 • નિવેદ
 • નિવેદન
 • નિવેધ
 • નિવેશ
 • નિવિદ
 • નિવિન
 • નિવૃત
 • નીવુન
 • નિયમ
 • નિયાન
 • નિયત
 • નોમિત
 • નીઝત
 • નોમિત
 • નોનૂ
 • નૃપ
 • નૃપેન્દ્ર
 • નૃપેશ
 • નિલય
 • નિલયન
 • નિલેશ
 • નીલોત્પલ
 • નીલોય
 • નીલરાજ
 • નિમલ
 • નીમાંલન
 • નિમેશ
 • નિમિયા
 • નિમિષ
 • નિમિત્ત
 • નિમિત
 • નીમ્મીત
 • નિનાદ
 • નિગપ્પા
 • નીરદ
 • નિરાજિત
 • નીરલ્ય
 • નિરામય
 • નિરમિત્ર
 • નિરંજન
 • નિરંકાર
 • નિરન્તક
 • નિરત
 • નિર્ભય
 • નિભીક
 • નિર્દેશ
 • નિર્ધાર
 • નીરેક
 • નિરિજાર
 • નિરીક્ષ
 • નિરિશ
 • નિર્જર
 • નિર્માલ્ય
 • નિર્માન્યુ
 • નિર્મય
 • નિરોગી
 • નિરોજ
 • નિરૂપ
 • નિરોશ
 • નીરુ
 • નીર્વલ
 • નિર્વાણ
 • નિર્વાણી
 • નિર્વર
 • નિર્વેશ
 • નિસાજ
 • નિશાંત
 • નિસર્ગ
 • નિષદ

આ છે ન પરથી છોકરાના નામ

 

પ્રિય મિત્રો…

અહીં તમને ન પરથી છોકરાના નામ (Boy Names Form N In Gujarati) આપેલા છે. જેમાં તમને જો નામ ગમે તે નામ તમે રાખી શકો છો. આવી જ રીતે વિવિધ અક્ષરો પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ જાણવા માંગો છો. તો અમારી વેબસાઈટ પર જોડાયેલા રહો. – ન પરથી છોકરાના નામ

 

આ પણ વાંચો:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

1 thought on “ન પરથી છોકરાના નામ | Boy Names Form N In Gujarati”

Leave a Comment

Exit mobile version