ચાફ કટર સહાય યોજના 2023 | Chaff Cutter Sahay Yojana

 

મારાં વ્હાલા પશુપાલક મિત્રો આજના આ લેખમાં આપણે પશુપાલક વિભાગ દ્વારા પશુપાલકો માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, ચાફ કટર સહાય યોજના.

 

તો ચાલો જાણીએ કે ચાફ કટર સહાય યોજના શું છે?, ચાફ કટર સહાય યોજનાનો હેતુ શું છે?, આ યોજનાનો લાભ કયા પશુપાલકોને મળશે?, આ યોજનામાં કેટલો લાભ મળશે?, આ યોજનામાં અરજી કરવા માટે કયા-કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ અને ચાફ કટર સહાય યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી. આ તમામ માહિતી ગુજરાતી ભાષાંમાં જાણવા માંગો છો, તો આ લેખને અંત સુધી વાંચો.

 

ચાફ કટર સહાય યોજના

 

ચાફ કટર સહાય યોજના શું છે?

આ યોજનામાં ખેડૂતોને ઈલેક્ટ્રીક મોટર ઓપરેટેડ ચાફ કટર અને એંજિન આધારે ચાલતા ચાફ કટરની ખરીદી કરવા માટે ચાફ કટરની વિવિધ ક્ષમતા મુજબ અને વિવિધ ખેડૂતની જ્ઞાતિ મુજબ આ યોજના હેઠળ રૂપિયા 16000/- થી કરીને રૂપિયા 28,000/- સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે.

 

ચાફ કટર સહાય યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય શું?

હાલના ખેડૂતો ખેતીની સાથે-સાથે પશુપાલન પણ કરતાં હોય છે. જેથી જે ખેડૂત પશુપાલન કરતા હોય છે તે વિવિધ પાકોનો ઘાસચારો દુધાળા પશુઓને આપતાં હોય છે. પરંતુ જેમની પાસે ઘણા બધા પશુપાલકો હોય છે તેમને હાથથી ઘાસચારો કાપવામાં ઘણો બધો સમય અને કઠિન હોય છે. જેથી આ યોજનાનો લાભ મળેવી ખેડૂતો ઇલેક્ટ્રિક ચાર મશીન ખરીદે તે જ આ યોજના ચાલુ કરવાનો મુખ્ય હેતુ છે.

 

ચાફ કટર સહાય યોજના હેઠળ કયા ખેડૂતોને લાભ મળશે? (પાત્રતા અને શરતો)

રાજ્યના ખેડૂતોને ચાફ કટર મશીન પર સહાય મેળવવા માટે તેની ચોક્કસ પાત્રતાઓ નક્કી થયેલી છે. જો તે પાત્રતાનું પાલન તમારી સાથે થશે તે ખેડૂતોને જ આ યોજનાનો લાભ મળશે? જે પાત્રતા નીચે મુજબ છે.

 

 • ખેડૂત ગુજરાત રાજયનો વતની હોવો જોઈએ.
 • આ જે ખેડૂત ખેતી સાથે પશુપાલન કરે છે તેને જ આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • તમામ જ્ઞાતિના ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • આ યોજનાનો લાભ નાના, સીમાંત અથવા મોટા પ્રકારના ખેડૂતોને મળશે.
 • જંગલીય વિસ્તારમાં રહેતા ખેડૂત પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.

 

ચાફ કટર સહાય યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાય

અહીં Chaff Cutter Sahay Yojana હેઠળ મળતી સહાય વિવિધ જ્ઞાતિ મુજબ અલગ-અલગ હોય છે, જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

(સામાન્ય ખેડૂતોને)

3 H.P સુધીનું ચાર કટર ખરીદવા પર મળવાપાત્ર સહાય

 

કુલ ખર્ચના 40% અથવા રૂ.16000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે આપવામાં આવશે.
(સામાન્ય ખેડૂતોને)

3.5 H.P સુધીનું ચાર કટર ખરીદવા પર મળવાપાત્ર સહાય

કુલ ખર્ચના 40% અથવા રૂ.22000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે આપવામાં આવશે.
(અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ, નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતો)

3 H.P સુધીનું ચાર કટર ખરીદવા પર મળવાપાત્ર સહાય

કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ.20000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે આપવામાં આવશે.
(અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ, નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતો)

3.5 H.P સુધીનું ચાર કટર ખરીદવા પર મળવાપાત્ર સહાય

કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ.28000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે આપવામાં આવશે.

 

ચાફ કટર સહાય યોજનામાં અરજી કરવા માટે ક્યાં-ક્યા ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ?

Chaff Cutter Sahay Yojana નો લાભ લેવા માટે ikhedut portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. જેના માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટની જરૂર રહેશે. ત્યારે જ તમે ફોર્મ ભરી શકશો.

 

 • લાભાર્થી ખેડૂતના આધારકાર્ડની નકલ
 • લાભાર્થી ખેડૂતના રેશનકાર્ડની નકલ
 • પશુપાલક ખેડૂતના જમીનની નકલ 7-12 (ઉતારા)
 • જો ખેડૂત અનુસૂચિત જન જાતિનો હોય તો જાતિનું પ્રમાણપત્ર
 • જો ખેડૂત અનુસૂચિત જાતિનો હોય તો જાતિનું પ્રમાણપત્ર
 • જો ખેડૂત પશુપાલક દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર (જો દિવ્યાંગ હોય તો)
 • ખેડૂતની જમીન જો સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક
 • જો આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 • પશુપાલકના બેંક ખાતાની પાસબુક
 • મોબાઈલ નંબર (ચાલુ હોય તેવો)

 

Chaff Cutter Sahay Yojana માં અરજી કેવી રીતે કરવી?

Chaff Cutter Sahay Yojana નો લાભ લેવા માટે i-khedut portal પર તમારે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે, જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ છે.

 

 • સૌ પ્રથમ તમારે તમારા મોબાઈલ, કોમ્પ્યુટર કે કોઈપણ ડિવાઇસમાં Google ઓપન કરવાનું રહેશે.
 • હવે ગૂગલ સેર્ચમાં જઈને “ikhedut” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારી સામે ikhedut portal ની Official Website તમારી સામે આવશે.
 • હવે ikhedut portal ની Official Website ઓપન કરો.
 • હવે તમારી સામે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ વેબસાઈટનું Home Page ખુલીને આવશે.
 • હવે હોમપેજ પર તમને ઉપર મેનુમાં “યોજના”  દેખાશે તેના પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • હવે વેબસાઈટ પર યોજના પર ક્લિક કર્યા પછી તમારી સામે એક નવું પેજ ખૂલશે.
 • જેમાં તમારે “ખેતીવાડી યોજનાઓ” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે “પશુપાલનની યોજનાઓ” ખોલ્યા બાદ તમારી સામે “ચાફ કટર (એંજિન/ઈલે. મોટર ઓપરેટેડ)” યોજના પર ક્લિક કરીને આગળ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવાની રહેશે.
 • જેમાં “ચાફ કટર (એંજિન/ઈલે. મોટર ઓપરેટેડ)” યોજનામાં “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને નવું પેજ ખોલવાની રહેશે.
 • હવે તમારે સામે એક નવું પેજ ખુલીને આવશે.
 • જો તમે આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર પહેલા રજીસ્ટર કરેલું હોય તો “હા” સિલેટર કરવાનું રહેશે અને રજીસ્ટેશન નથી કર્યું તો “ના” કરવાનું રહેશે.
 • હવે ફરી તમારી સામે એક નવું પેજ ઓપન થશે.
 • આ પેજમાં તમને એક ફોર્મ જોવા મળશે.
 • હવે આ ફોર્મમાં તમારે માગ્યા મુજબની સંપૂર્ણ માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • હવે ફોર્મ ભર્યા બાદ તે ફોર્મની ચકાસણી કર્યા બાદ “અરજી સેવ કરો” તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે ફરીથી ઓનલાઈન ભરેલી માહિતીની પૂરેપૂરી ચોક્ક્સાઈ કર્યા બાદ અરજી કન્ફોર્મ કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્વારા ઓનલાઈન અરજી એક વાર કન્‍ફર્મ કર્યા બાદ Application Number માં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં.
 • ખેડૂત લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોતાની અરજીની પ્રિ‍ન્‍ટ કઢાવાની રહેશે.
 • આ રીતે તમે ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો.

 

Chaff Cutter Sahay Yojana માં ઓનલાઇન અરજી કર્યા પછી શું?

આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી કર્યા પછી ઓફલાઈન શું પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે, તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 

 • સૌ પ્રથમ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ તમને તમારી અરજીને તાલુકા અમલીકરણ અધિકારીશ્રી દ્વારા પૂર્વ મંજૂરી આપવામાં આવશે.
 • હવે જો તમારી અરજી મંજુર થશે તો તમને અરજીની જાણ SMS/ઈ-મેઈલ કે અન્ય વ્યવસ્થા દ્વારા તમને જાણ કરવામાં આવશે.
 • હવે લાભાર્થી ખેડૂતે ઓનલાઇન અરજી કર્યા પછી જે પ્રિન્ટ મળે છે તે અરજીપત્રકમાં સહી કરવાની રહેશે.
 • હવે સહી કરેલ તે પ્રિંટઆઉટ સાથે અહીં ઉપર લેખમાં આપેલા તમામ ડોક્યુમેન્ટ તે પ્રિંટઆઉટની સાથે જોડવાના રહેશે.
 • હવે આ તમામ ડોક્યુમેન્ટ તમારે તમારા ગ્રામસેવક, વિસ્તરણ અધિકારી કે તાલુકા અમલીકરણ અધિકારીશ્રી પાસે જમા કરવાના રહેશે.
 • આ રીતે તમારી ઓનલાઇન અને ઓફલાઈન સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે અને ચાફ કટર માટે સહાય આપવામાં આવશે.

 

ચાફ કટર સહાય યોજનામાં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

Chaff Cutter Sahay Yojana માં અરજી કરવા માટેની મહત્વપૂર્ણ તારીખો.

 

 • અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ:-
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીYojana

 

આ પણ વાંચો:-

ખેડૂત મોબાઈલ યોજના | Khedut Mobile Sahaay Yojana

 

Chaff Cutter Sahay Yojana હેલ્પલાઇન

ખેડૂત મિત્રો, અહીં અમે આ લેખમાં Pashu Khandan Sahay Yojana વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે, પરંતુ તમને આ યોજના વિશે હજી પણ જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે વધુ માહિતી માટે તમારા વિસ્તારના ગ્રામ સેવક, તાલુકા કક્ષાએ વિતરણ અધિકારી અથવા જિલ્લા કક્ષાએ “જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી” નો સંપર્ક કરીને, આ યોજના વિશે વધુ માહિતી મેળવી શકો છો.

 

ચાફ કટર સહાય યોજના માટેની મહત્વપૂર્ણ લિંક

i-khedut portl  ની અધિકૃત વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો.
અરજીની પ્રિન્ટ માટે અહીં ક્લિક કરો.
એપ્લિકેશન સ્થિતિ અહીં ક્લિક કરો.
ખેડૂત Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવો. અહીં ક્લિક કરો.

 

FAQs – વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1.ચાફ કટર સહાય યોજનાનો લાભ લેવા અરજી કઈ રીતે કરવી?

જવાબ:- ચાફ કટર સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે તમારે  આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ ની વેબસાઈટ પરથી અરજી કરવાની રહેશે.

 

2.Chaff Cutter Sahay Yojana માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

જવાબ:- Chaff Cutter Sahay Yojana માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 21/03/2022 છે.

 

3.ચાફ કટર સહાય યોજના ક્યાં વિભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે ?

જવાબ:- ચાફ કટર (એંજિન/ઈલે. મોટર ઓપરેટેડ) ગુજરાત રાજ્યના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.

 

4.ચાફ કટર સહાય યોજનામાં કેટલી સહાય આપવામાં આવે છે?

જવાબ:- આ યોજના હેઠળ રૂપિયા 16000/- થી કરીને રૂપિયા 28,000/- સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે.

પોસ્ટ શેર કરો:
           

2 thoughts on “ચાફ કટર સહાય યોજના 2023 | Chaff Cutter Sahay Yojana”

Leave a Comment