આજનો સોનાનો ભાવ : જાણો આજનો સોનાનો ભાવ ગુજરાતમાં, તમારા શહેરના સોનાના ભાવ

Today Gold Price : આજનો સોનાનો ભાવ – મિત્રો અત્યારના સમયમાં સોના ચાંદિના રોકાણને સલામત રોકાણ ગણવામાં આવે છે. ત્યારે અત્યારના સમયમાં ખુબ જ લગ્ન પ્રસંગો ચાલી રહ્યા છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સોના ના ભાવ માં થોડા થોડા સમયમાં ફેરફાર થતો હોય છે. જો તમે સોનુ ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યાં છો. તો ચાલો જાણીએ આજનો સોનાનો ભાવ.


આજનો સોનાનો ભાવ


આજના સોનાનો ભાવ : 27 જાન્યુઆરી 2024 ના સોનાના ભાવ – Today Gold Price

22 કેરેટ / 10 ગ્રામ સોનાના ભાવ

(23 જાન્યુઆરી, 2024)

57,800
24 કેરેટ / 10 ગ્રામ સોનાના ભાવ
(23 જાન્યુઆરી, 2024) 
63,050
18 કેરેટ / 10 ગ્રામ સોનાના ભાવ
(23 જાન્યુઆરી, 2024)
47290

આજનો સોનાનો ભાવ ગુજરાતમાં

શહેરના નામ  સોનાના ભાવ
સોનાનો ભાવ આજે અમદાવાદ 63,050
સોનાનો ભાવ આજે પાલનપુર 63,050
સોનાનો ભાવ આજે પાટણ 63,050
સોનાનો ભાવ આજે સુરત 63,050
સોનાનો ભાવ આજે વડોદરા 63,050
સોનાનો ભાવ આજે રાજકોટ 63,050
સોનાનો ભાવ આજે ગાંધીનગર 63,050
સોનાનો ભાવ આજે અમરેલી 63,050
સોનાનો ભાવ આજે આણંદ 63,050
સોનાનો ભાવ આજે અરવલ્લી 63,050
સોનાનો ભાવ આજે ભરૂચ 63,050
સોનાનો ભાવ આજે ભાવનગર 63,050
સોનાનો ભાવ આજે બોટાદ 63,050
સોનાનો ભાવ આજે દાહોદ 63,050
સોનાનો ભાવ આજે છોટાઉદેપુર 63,050
સોનાનો ભાવ આજે દેવભૂમિ દ્રારકા  63,050
સોનાનો ભાવ આજે ગીર સોમનાથ 63,050
સોનાનો ભાવ આજે હિંમતનગર 63,050
સોનાનો ભાવ આજે જામનગર 63,050
સોનાનો ભાવ આજે જૂનાગઢ 63,050
સોનાનો ભાવ આજે ખેડા 63,050
સોનાનો ભાવ આજે કચ્છ 63,050
સોનાનો ભાવ આજે મહીસાગર 63,050
સોનાનો ભાવ આજે મોરબી 63,050
સોનાનો ભાવ આજે નર્મદા 63,050
સોનાનો ભાવ આજે નવસારી 63,050
સોનાનો ભાવ આજે પંચમહાલ 63,050
સોનાનો ભાવ આજે પોરબંદર 63,050
સોનાનો ભાવ આજે સુરેન્દ્રનગર 63,050
સોનાનો ભાવ આજે તાપી 63,050
સોનાનો ભાવ આજે વલસાડ 63,050
સોનાનો ભાવ આજે ડાંગ 63,050

18 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ આજનો સોનાનો ભાવ 18 કેરેટ
1 ગ્રામ 4729
8 ગ્રામ 37,832
10 ગ્રામ 47,290
100 ગ્રામ 472,900

22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ  આજનો સોનાનો ભાવ 22 કેરેટ
1 ગ્રામ 5780
8 ગ્રામ 46,240
10 ગ્રામ 57,800
100 ગ્રામ 578,000

24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

ગ્રામ આજનો સોનાનો ભાવ 24 કેરેટ
1 ગ્રામ 6305
8 ગ્રામ 50,440
10 ગ્રામ 63,050
100 ગ્રામ 630,500

18 કેરેટ, 22 કેરેટ અને 24 કેરેટ સોના વચ્ચેનો તફાવત

મિત્રો 18 કેરેટ, 22 કેરેટ અને 24 કેરેટ શબ્દએ સોના ના શુદ્ધતાનું પ્રતિનિધિત્વ એટલે કે તે સોનુ કેટલું શુદ્ધ છે. તેમાં અન્ય ધાતુ કેટલા પ્રમાણમાં હોય તેનું પ્રમાણ દર્શાવે છે. જે શુદ્ધતાનું પ્રમાણ નીચે મુજબ છે.

કેરેટ  સોનાની શુદ્ધતાનું
10 કેરેટ 99.95%
14 કેરેટ 91.67%
18 કેરેટ 75.00%
22 કેરેટ 58.33%
24 કેરેટ 41.67%

સારાંશ

મિત્રો અહીં તમે દારરોજ સોનાનો ભાવ અને આજનો સોનાનો ભાવ ગુજરાતમાં આવેલ તમામ શહેરોના Gold Price જાણવા માંગો છો. તો જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ ONLYLBC.COM સાથે.

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

Leave a Comment