દેશી ગાય સહાય યોજના | Gay Sahay Yojana 2022

 

દેશી ગાય સહાય યોજના | પશુ સહાય યોજના | Gay Sahay Yojana | Gay Sahay Yojana 2022 | Cow Sahay Yojana ગુજરાત

 

 

ગુજરાત સરકાર દ્રારા સમાજના નબળા વર્ગો માટે ઈ-સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ, રોજગાર માટે કુટિર અને ગ્રામઉધોગ વિભાગ અને ખેડુતો માટે કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ કાર્યરત છે. રાજ્યમાં 1 લી May 1960 થી પશુપાલન વિભાગ કાર્યરત થયેલો હતો. આ વિભાગ દ્રારા i-khedut Portal બનાવવામાં આવેલા છે. જેમાં બાગાયતી યોજનાઓ, મસ્ત્ય વિભાગની યોજનાઓ, ખેતીવાડીની યોજનાઓ તથા પશુપાલનની યોજનાઓ અમલમાં મુકેલી છે. આ યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી આ આર્ટિકલમાં જાણીશું.

 

દેશી ગાય સહાય યોજના ગુજરાત 2022.

 

રાજ્યના ખેડુતો અને પશુપાલકોના વ્યવસાયમાં બંને તેટલો ખર્ચમાં ઘટાડો આવે અને આવકમાં વધારો થાય તે માટે વારંવાર ગુજરાત સરકાર આવા પ્રયાસો કરે છે. તે માટે ગુજરાત સરકારે ખેડુતો અને પશુપાલકો માટે વિવિધ સરકારી યોજનાઓ બહાર પાડી છે.

 

Ikhedut Portal પર આત્માની પ્રાકૃતિક ખેતીને લગતી યોજનાઓ કાર્યરત છે. રાજ્યના ખેડુતો પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળે તે માટે ગુજરાત સરકાર દ્રારા સહાય આપવમાં આવતી યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવી છે. પ્રાકૃતિક ખેતી એટલે ગાયના ગોબર અને ગૌમૂત્ર દ્રારા ઓછા ખર્ચે પાક વૃદ્ધિ અને ઉત્પાદન વધારવા કરવામાં આવતી ખેતી છે. જેના માટે ગુજરાત સરકારના દ્રારા વર્ષ 2020-21 માં નવી યોજના બહાર પાડવામાં આવેલી હતી. જેમાં દેશી ગાય માટે સહાય આપવાનું નક્કી થયેલ.

 

 

દેશી ગાય સહાય યોજનાનો હેતુ શું?

 

ખેડુતો હવે પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળે તે ખુબ જ જરૂરી છે. આ યોજનાનો હેતુ રાજ્યના ખેડુત પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા માટે પ્રોત્સાહન મળે અને ખેડુતો ઓર્ગેનિક ખેતી તરફ વળે, દેશી ગાયનું છાણ અને ગૌમૂત્રની જરૂરિયાત રહે જેના દ્રારા ભૂમિની ભેજ સંગ્રહ શ્રમતા, ફળદ્રુપતા અને ઉત્પાદન શ્રમતામાં વધારો થાય અને પ્રાકૃતિક ખેતી કરીને પર્યાવરણ અને માંનવીય સ્વાસ્થયમાં વધારો થાય તે માટે આ યોજના અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે, દેશી ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડુતોના કુટુંબને સહાય આપવામાં આવશે.

 

આ યોજનાના મુખ્ય મુદ્દાઓ.

 

યોજનાનું નામ ગાય સહાય યોજના
આર્ટિકલની ભાષા ગુજરાતી અને એગ્રજી
ઉદ્દેશય ગુજરાતનાં ખેડુતો પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા માટે પ્રોત્સાહન થાય તે હેતુથી યોજના અમલી બનાવેલ છે.
સહાયની રકમ ખેડૂત કુટુંબને એક ગાય માટે નિભાવ માટે દર મહિને રૂ.900/- ની સહાય આપવમાં આવશે. આ સહાય રૂપિયા 10800/- ની વાર્ષિક મર્યાદામાં આપવામાં આવશે.
ઓફીસીયલ વેબસાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/
અરજી કરવાની રીત ઓનલાઇન
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 27/05/2022

 

દેશી ગાય સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ

 

 • આ યોજના હેઠળ અરજી મંજુર તારીખથી જે તે ત્રિમાસિકના ઉપલબ્ધ સમયગાળા માટે માસિક રૂ.900 લેખે નિભાવી ખર્ચ ચુકવાશે.
 • લાભાર્થી પ્રાકૃતિક કૃષિ કરે છે તે મુજબનું પ્રમાણપત્ર ગ્રામસેવક પાસે રજુ કરવાનું રહેશે. જેના આધારે ત્રિમાસિક સહાય મળશે.
 • દર ત્રણ માસે ગાયના ટેગ અને તેની હયાતી ખરાઈ કરવાની રહેશે.
 • જે લાભાર્થીઓએ દેશી ગાય સહાય મેળવેલ હોય અને પ્રાકૃતિક કૃષિ ન કરતા માલુમ પડે તો આગળના ત્રિમાસિક સહાય બંધ કરવામાં આવશે.

 

દેશી ગાય સહાય માટેની પાત્રતા

આ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબની પાત્રતા ખેડૂત ધરાવતો હોવો જોઈએ.

 

 • ખેડૂત ગુજરાત રાજ્યનો હોવો જોઈએ.
 • ગુજરાત રાજ્યના નાના, મોટા, સીમાંત ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂત આઈડેટીફીકેશન ટેગ સહિતની દેશી ગાય ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • દરેક જાતિના ખેડૂતને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂત જમીનનું રેકોર્ડ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • જંગલ વિસ્તારમાં વન અધિકારી રેકોર્ડ ધરાવતા હોય તો તેમને પણ લાભ મળે.
 • લાભાર્થી ખેડૂત દેશી ગાયના છાણ મૂત્રથી ઓર્ગેનિક ખેતી કરતો હોવો જોઈએ.
 • તાલીમ બાદ તૈયાર થયેલ માસ્ટર ટ્રેનર દ્રારા શરતો પૂર્ણ કરતા હોય તેવા લાભાર્થીઓને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.
 • આ યોજના હેઠળ એક ખાતા નમૂના નંબર-8 અ મુજબ એક લાભાર્થીને સહાય મળવાપાત્ર થશે.
 • Organic Farming કરતા ખેડૂતને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતે પ્રાકૃતિક કૃષના માસ્ટર ટ્રેનર્સ પાસેથી તાલીમ મેળવેલી હોવી જોઈએ.

 

દેશી ગાય સહાય યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ.

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ નીચે મુજબ છે.

 

 • લાભાર્થી ખેડૂત પાસે I-khedut Portal 8-અ અને 7/12 ની નકલ
 • આધારકાર્ડની નકલ
 • જો ખેડૂત એસ.ટી અને એસ.સી હોય તો તેનું સર્ટિફિકેટ
 • ખેડૂત દેશી ગીર કાંકરેજ અને અન્ય દેશી ગાય ધરાવતા હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર
 • દેશી ગાયને ટેગ લગાવેલ હોવું જોઈએ.
 • આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની માહિતી
 • બેંક ખાતાની નકલ
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી વિગતો
 • દૂધ ઉત્પાદન મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો
પોસ્ટ શેર કરો:
           

Leave a Comment