તબેલા બનાવવા માટે લોન યોજના 2022 | Tabela Loan Yojana

 

તબેલા લોન યોજના | Cow Tabela Loan Yojana | Tabela Loan Yojana In Gujarat 2022 | Loan For Tabela In Gujarat | Tabela Loan યોજના

 

 

ગુજરાત સરકારના આદિજાતિ વિકાસ કોર્પોરેશન દ્રારા અત્યારે ઘણી બધી સ્વરોજગાર યોજના ચલાવવામાં આવે જેમ કે બ્યુટી પાર્લર લોન યોજના, લેપટોપ ધિરાણ યોજના, પશુ આહાર વેચાણ દુકાન બનાવવા લોન યોજના વગેરે લોન આપવામાં આવે છે. તો મિત્રો આજે આપને આ આર્ટિકલ દ્રારા તબેલા માટેની લોન યોજના વિશે બધી જ માહિતી લઈશુ. જે ગુજરાત અનુસૂચિત જન જાતિ વર્ગના નાગરિકોને લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના આદિજાતિ ગુજરાત દ્રારા આપવામાં આવે છે.

 

આજે આપણે આ આર્ટિકલની મદદથી જાણીશુ કે તબેલા લોન કેવી રીતે મળશે? શું તમે આ લોન લેવા હકદાર છો અને આ લોન લેવા માટે કયા કયા દસ્તાવેજ જોઈએ તેનાં વિશે પણ આપણે જાણીશુ. તો આ યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી જાણવા આ પોસ્ટને છેલ્લે સુધી વાંચવી.

 

તબેલા લોન ગુજરાત 2022.

 

આદિજાતિ નિગમ ગુજરાત દ્રારા ઘણી બધી લોન યોજનાઓ ચાલે છે. જેમકે ખેડુતો માટે ટ્રેક્ટર સહાય યોજના, વિદેશ અભિયાન લોન, પોલ્ટ્રીફોર્મ તથા તબેલા લોન માટે ધિરાણ ખુબ ઓછા વાયજદાર સાથે આપવામાં આવે છે. આ લોનની મદદથી ગુજરાતનાં જે પશુપાલકો અને ખેડુતો પોતાન ગાય-ભેંસ માટે આ યોજનની મદદથી તબેલા બનાવવા લોન મળશે. જે લોકો પાસે ઘણી બધી ગાયો-ભેંસો છે અને તેમને રાખવા માટે કોઈ વ્યવસ્થા નથી તે લોકો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે.

 

 

તબેલા લોન યોજનનો હેતુ શુ છે.

 

જો કોઈ પશુપાલક કે ખેડૂત પાસે તબેલા બનાવવા માટે રૂપિયા નથી કે તેની આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી.અનુસૂચિત જન જાતિના લોકોને બહારની સંસ્થાઓ કે બેંકો પાસેથી ઉંચા વ્યાજે લોન ન લેવી પડે તે માટે આ સહાય આપવામાં આવી છે.

 

તબેલા લોન યોજનાના મહત્વના મુદ્દા

 

યોજનાનું નામ તબેલા બનાવવા માટે લોન યોજના
આર્ટિકલનો પ્રકાર ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
યોજનનો ઉદ્દેશ તબેલાના હેતુ માટે લોન આપીને જીવન ધોરણ સુધારી શકાય અને પગભર બની શકાય છે.
લાભાર્થી ગુજરાતનાં અનુસૂચિત જનજાતિ નાગરિકો
યોજના હેઠળ લોનની રકમ લાભાર્થીને 4 લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવે છે.
લોન પર વ્યાજ દર કેટલા ટકા વાર્ષિક 4% અને વિલંબિત ચુકવણી માટે વધારાના 2% દંડનીય વ્યાજ ચૂકવાનું રહેશે.
Official Website Click Here
Online Apply Website Click Here

 

તબેલા લોન યોજનાનો લાભ લેવા માટે શુ લાયકાત જોવે.

 

તબેલા બનાવવા લોન યોજના માટે તમારી લાયકાત કેટલી હોવી જોઈએ તે બાબત વિશે થોડું જાણી લઈએ.

 

 • અરજદાર આદિજાતિનો છે તતે અંગેનું પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી છે.

 

 • અરજદારની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી ન હોવી જોઈએ અને 55 વર્ષ થી વધુ ન હોવી જોઈએ.

 

 • લાભાર્થી પાસે આધારકાર્ડ હોવું જોઈએ.

 

 • અરજદાર પાસે ચૂંટણીકાર્ડ પણ હોવું જોઈએ.

 

 • કુટુંબની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે 1,20,000/- તથા શહેરી વિસ્તાર માટે 1,50,000/- ની આવક ધરાવતા હોય તેમને આ યોજનનો લાભ મળે છે.

 

 • અરજદાર ગુજરાતનો રહેવાસી હોવો જોઈએ.

 

 • લાભર્થીએ જે તબેલાના હેતુ માટે ધિરાણની માંગણી કરેલ હોય તેની જાણકારી હોવી જોઈએ.

 

 • તબેલો ચલાવવાની જાણકારી અથવા તાલીમ લીધી હોવી જોઈએ.

 

 • તબેલા અંગે ઓછામાં ઓછું એક કે બે દૂધ વાળું પશુ પાળેલું હોવું જોઈએ.

 

 • કામ કર્યા અનુભવ હોવો જોઈએ અને તેજ દૂધ ડેરીના સભ્ય હોવા જોઈએ.

 

 • છેલ્લા 12 માસમાં દૂધ ડેરીમાં દૂધ ભરેલ હોય તેની પાસબુક રજુ કરવાની રહેશે.

 

 • તાલીમ/અનુભવ અંગેનું આધારભૂત પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે.

 

 • કુટુંબના કોઈ પણ વ્યક્તિએ IDDP યોજના હેઠળ જીટીડીસીમાંથી લાભ લીધેલ ના હોવો જોઈએ.

 

 

તબેલા લોન યોજના અંતર્ગત મળવા પાત્ર ધિરાણ

 

અરજદારને રૂપિયા 4 લાખ લોન તબેલો બનાવવા આ યોજના હેઠળ મળશે. આ લોન મંજુર થયાં બાદ અરજદારે આ તબેલાનું બાંધકામ ચાલુ કરાવી દેવું પડશે.

 

તબેલા માટેની લોન યોજનમાં વ્યાજદર અને ફાળો

 

તબેલા લોન યોજનમાં વ્યાજદર કેટલો રહેશે અને લાભાર્થીએ કેટલો ફાળો આપવાનો રહેશે, તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 

 • લાભાર્થીને રૂપિયા 4 લાખનું ધિરાણ મળશે.

 

 • લાભાર્થીઓએ આ ધિરાણ મેળવવા કુલ ધિરાણના 10% પ્રમાણે ફાળો ભરવાનો રહેશે.

 

 • આ ધિરાણ વાર્ષિક 4 ટકાના દરે ભરવાનું હોય છે. જે તબેલા લોન સબસીડી બરાબર છે.

 

 • તબેલા માટે લોન લીધેલી પરત ચૂકવતા વિલબ થશે તો 2% ટકા દંડનીય થશે.

 

 • આ લોન માટે અરજદાર પાસે સગવડ હોય તો અરજદાર લોન લીધા બાદ નિયત સમય કરતા પહેલા પણ લોન ભરી શકે છે.

 

લોન કેટલા સમયમાં પરત કરવાની થશે.

 

આદિજાતિ નિગમ દ્રારા આ લોન આપવામાં આવે છે. અરજદારે આ લોન લીધા બાદ 20 હપ્તામાં વ્યાજ સાથે પરત આપવાની રહેશે. અરજદાર પાસે જો લોન ચુકવણી કરવાની સગવડ હોય તો તે લોનની મુદત પહેલા પણ લોન ચૂકવી શકેશે.

 

 

તબેલા બનાવવા લોનનો લાભ કેવા કયા ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી છે?

 

આ યોજનનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબ ડોક્યુમેન્ટ આપવાના રહેશે.

 

 • અનુસૂચિત જન જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર.

 

 • અરજદારની રેશનકાર્ડ ઝેરોક્ષ.

 

 • આધાર કાર્ડની ઝેરોક્ષ.

 

 • અરજદારે રજુ કરેલ મિલકતનો પુરાવો (પોતાની કોઈ પણ મિલકત)

 

 • જામીનદાર-1 નો રજુ કરેલ મિલકત અંગેનું સરકાર માન્ય વેલ્યૂઅર વેલ્યુએશન રિપોર્ટ.

 

 • જામીનદાર-2 નો રજુ કરેલ મિલકત અંગેના સરકાર માન્ય વેલ્યુઅર વેલ્યુએશન રિપોર્ટ.

 

 • જમીનદારોએ રૂપિયા 20/- ના સ્ટેમ્પ પેપર પર એફિડેવિટ કરેલ સોગંદનામું રજુ કરવાનું રહેશે.

 

 

 

તબેલા લોન યોજના ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી.

 

તબેલા લોન યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાનું હોય છે. તો નીચે આપેલી માહિતી મુજબ તને તમારા મોબાઈલ, કોમ્પ્યુટર કે પછી લેપટોપ પર પણ ફોર્મ ભરી શકો છો.

 

 

 • સૌ પ્રથમ તમારે Google ખુલવાનું છે પછી Google સેર્ચમાં જઈને તમારે “Adijati Nigam Gujarat” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.

 

 • જેમાં Adijati Vikas Vibhag Gujarat ની Official Website ખુલશે.

 

 • હવે તમને Home Page પર “Apply for Loan” નામનું બટન દેખાશે, જેના પર Click કરવાનું રહેશે.

 

 

 • બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ “Gujarat Tribal Develpoment Corporation” નામનું નવું Page ખુલશે.

 

 • જેમાં તમારા દ્રારા પ્રથમ વખત જ “Loan Apply” કરતા હશો તો “Register Here” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

 

 • હવે તમારે Personal ID બનાવવાનું રહેશે.

 

 • તમે પોતાના વ્યક્તિગત પેજ લોગીન કર્યા બાદ “My Applications” માં “Apply Now” કરવાનું રહેશે.

 

 • Apply Now પર ક્લિક કર્યા બાદ ઘણી બધી યોજનાઓ ઓનલાઇન બતાવશે.જેમાં “Self Employment” બટન પર ક્લિક કરો.

 

 

 • હવે તમારા દ્રારા “Self Employment” પર ક્લિક કર્યા પછી આપેલી શરતોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની રહેશે. જેને વાંચીને “Apply Now” ક્લિક કરવાનું રહેશે.

 

 

 • લાભર્થીએ પોતાના એપ્લિકેશન ઇન્ફોર્મેશન ઓનલાઇન ભરતી વખતે અરજીની વિગતો, અરજદારની મિલકતની વિગતો, લોનની વિગતો, જમીનદારની વિગતો વગેરે નાખવાની રહેશે.

 

 • જેમાં યોજનાની પસંદગીમાં “તબેલા માટેની લોન યોજના” પસંદ કરીને તેની આગળની કોલમમાં લોનની રકમ ભરવાની રહેશે.

 

 

 • તમે નક્કી કરેલા જમીનદારની મિલકતની વિગત, બેંક એકાઉન્ટની વિગત, અન્ય માહિતી મુજબ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાનાં રહેશે.

 

 • તમામ વિગતો ઓનલાઇન ભર્યા બાદ ફરીથી એકવાર ચકાસણી કરીને પછી જ એપ્લિકેશન સેવ કરવાની રહેશે.

 

 • Save કરેલી એપ્લિકેશનનો નંબર જનરેટ થશે. જેની પ્રિન્ટ લઈને સાચવી રાખવાની રહેશે.

 

 • તમે પોતાનું વ્યક્તિગત પેજ લોગીન કર્યા બાદ “MY Applications” માં “Apply Now” કરવાનું રહેશે.

 

 • Apply Now પર ક્લિક કર્યા બાદ ઘણી બધી યોજનાઓ ઓનલાઇન બતાવશે. જેમાં “Self Employment” બટન પર ક્લિક કરો.

 

 • હવે તમારા દ્રારા “Self Employment” પર ક્લિક કર્યા પછી આપેલી શરતોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની રહેશે. જેને વાંચીને “Apply Now” ક્લિક કરવાનું રહેશે.

 

ઓનલાઇન ફોર્મ સબમિશન

 

 • લાભાર્થીએ પોતાની એપ્લિકેશન ઇન્ફોરમેશન ઓનલાઇન ભરતી વખતે અરજીની વિગતો, અરજદારની મિલકતની વિગતો, લોનની વિગતો, જમીનદારની વિગતો વગેરે નાખવાની રહેશે.

 

 • જેમાં યોજનાની પસંદગીમાં “તબેલા માટેની લોન યોજના” પસંદ કરીને તેની આગળની કોલમમાં લોનની રકમ ભરવાની રહેશે.

 

 

 • તમે નક્કી કરેલા જમીનદારની મિલકતની વિગત, બેંક એકાઉન્ટની વિગત, અન્ય માગ્યા મુજબ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાનાં રહેશે.

 

 • તમામ વિગતો ઓનલાઇન ભર્યા બાદ ફરીથી એકવાર ચકાસણી કરીને એપ્લિકેશન સેવ કરવાની રહેશે.

 

 • Save કરેલી એપ્લિકેશનનો નંબર જનરેટ થશે. જેની પ્રિન્ટ લઈને સાચવી રાખવાની રહેશે.
પોસ્ટ શેર કરો:
           

2 thoughts on “તબેલા બનાવવા માટે લોન યોજના 2022 | Tabela Loan Yojana”

Leave a Comment