ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024 | Tahevaro Ni Yadi (ગુજરાતી કેલેન્ડર)

ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024 :  પણો દેશ વિવિધ ધર્મો માટે ખાસ જાણીતો છે,  જ્યાં આપણા દેશમાં વિવિધ ધર્મોના લોકો ઘણા તહેવારોનો ખુબ ઉત્સાહ અને ઉત્સાહથી મનાવે છે. જેમાં ભલે તે હિંદુ હોય ધર્મનો હોય,  ખ્રિસ્તી ધર્મનો હોય, મુસ્લિમ ધર્મનો હોય કે પછી શીખ હોય આ તમામ ધર્મના લોકો તમામ તહેવારને ઉત્સાહ અને ઉત્સાહથી ઉજવીએ છીએ.

તેથી આપણે ખબર નથી હોતી, કે કઈ તારીખે કયો તહેવાર છે જાણવું ક્યારેક મુશ્કેલીરૂપ બની જાય છે. તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે, અમે તમારા માટે આ એક જ લેખમાં ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024 લાવ્યા છીએ, આ લેખમાં તમને એક જ જગ્યાએથી 12 મહિનામાં કયો તહેવાર કઈ તારીખે અને કઈ તિથિમાં આવે છે, તેના વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે.


ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024


ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024

જાન્યુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી

જાન્યુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી જાન્યુઆરી મહિનામાં કઈ તારીખે
માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી જાન્યુઆરી 3, 2024, બુધવાર (માગશર, વદ આઠમ)
કાલાષ્ટમી જાન્યુઆરી 4, 2024, ગુરુવાર (માગશર, વદ આઠમ)
સફલા એકાદશી જાન્યુઆરી 7, 2024, રવિવાર (માગશર, વદ અગિયારશ)
ચંદ્ર દર્શન જાન્યુઆરી 12, 2024, શુક્રવાર (પોષ, સુદ પડવો)
વિનાયકી ચોથ જાન્યુઆરી 14, 2024, રવિવાર (પોષ, સુદ ચોથ)
મકર સંક્રાંતિ જાન્યુઆરી 15, 2024, સોમવાર
ઉત્તરાયણ જાન્યુઆરી 15, 2024, સોમવાર
માસિક દુર્ગાષ્ટમી જાન્યુઆરી 18, 2024, ગુરુવાર (પોષ, સુદ આઠમ)
પુત્રદા એકાદશી જાન્યુઆરી 21, 2024, રવિવાર (પોષ, સુદ અગિયારશ
લંબોદર સંકષ્ટ ચતુર્થી જાન્યુઆરી 29, 2024, સોમવાર (પોષ, વદ ચોથ)
 • આ છે, જાન્યુઆરી મહિનાની ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024

ફેબ્રુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી

જાન્યુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી જાન્યુઆરી મહિનામાં કઈ તારીખે
કાલાષ્ટમી ફેબ્રુઆરી 2, 2024, શુક્રવાર (પોષ, વદ આઠમ)
માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી ફેબ્રુઆરી 2, 2024, શુક્રવાર (પોષ, વદ આઠમ)
ષટતિલા એકાદશી ફેબ્રુઆરી 6, 2024, મંગળવાર (પોષ, વદ અગિયારશ)
ચંદ્ર દર્શન ફેબ્રુઆરી 11, 2024, રવિવાર (મહા, સુદ પડવો
વિનાયકી ચોથ ફેબ્રુઆરી 13, 2024, મંગળવાર (મહા, સુદ ચોથ)
વસંત પંચમી ફેબ્રુઆરી 14, 2024, બુધવાર (મહા, સુદ પાંચમ)
માસિક દુર્ગાષ્ટમી ફેબ્રુઆરી 17, 2024, શનિવાર (મહા, સુદ આઠમ)
જ્યા એકાદશી ફેબ્રુઆરી 20, 2024, મંગળવાર (મહા, સુદ અગિયારશ)
દ્રિજપ્રિય સંકષ્ટ ચતુર્થી ફેબ્રુબુધવરે28, 2024, બુધવાર (મહા, વદ ચોથ)

માર્ચ મહિનાના તહેવારની યાદી

જાન્યુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી જાન્યુઆરી મહિનામાં કઈ તારીખે
કાલાષ્ટમી માર્ચ 3, 2024, રવિવાર (મહા, વદ આઠમ)
માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી માર્ચ 3, 2024, રવિવાર (મહા, વદ આઠમ)
વિજયા એકાદશી માર્ચ 6, 2024, બુધવાર (મહા, વદ અગિયારશ)
વૈષ્ણવ વિજયા એકાદશી માર્ચ 7, 2024, ગુરુવાર (મહા, વદ અગિયારશ)
મહા શિવરાત્રિ માર્ચ 8, 2024, શુક્રવાર (મહા, વદ ચૌદસ)
ચંદ્ર દર્શન માર્ચ 11, 2024, સોમવાર (ફાગણ, સુદ પડવો)
વિનાયક ચોથ માર્ચ 13, 2024, બુધવાર (ફાગણ, સુદ ચોથ)
માસિક દુર્ગાષ્ટમી માર્ચ 17, 2024, રવિવાર (ફાગણ, સુદ આઠમ)
આમલકી એકાદશી માર્ચ 20, 2024, બુધવાર
હોળી માર્ચ 24, 2024, રવિવાર (ફાગણ, સુદ પૂનમ)
હોલિકા દહન માર્ચ 24, 2024, રવિવાર (ફાગણ, સુદ પૂનમ)
ધુળેટી માર્ચ 25, 2024, સોમવાર (ફાગણ, વદ પડવો)
ચંદ્ર ગ્રહણ માર્ચ 25, 2024, સોમવાર
ભાલચંદ્ર સંકષ્ટ ચતુર્થી માર્ચ 28, 2024, ગુરુવાર (ફાગણ, વદ ચોથ)
 • આ છે, માર્ચ મહિનાની ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024

એપ્રિલ મહિનાના તહેવારની યાદી

જાન્યુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી જાન્યુઆરી મહિનામાં કઈ તારીખે
કાલાષ્ટમી એપ્રિલ, 1, 2024, સોમવાર (ફાગણ, વદ આઠમ)
માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી એપ્રિલ 1, 2024, સોમવાર (ફાગણ, વદ આઠમ)
પાપમોચિની એકાદશી એપ્રિલ 5, 2024, શુક્રવાર (ફાગણ, વદ અગિયારશ)
સોમવતી અમાસ એપ્રિલ 8, 2024, સોમવાર (ફાગણ, વદ અમાસ)
સૂર્ય ગ્રહણ (પૂર્ણ) એપ્રિલ 8, 2024, સોમવાર
ગુડી પડવા એપ્રિલ 9, 2024, મંગળવાર
ચંદ્ર દર્શન એપ્રિલ 9, 2024, મંગળવાર
વિનાયકી ચોથ એપ્રિલ 12, 2024, શુક્રવાર
માસિક દુર્ગાષ્ટમી એપ્રિલ 16, 2024, મંગળવાર
રામનવમી એપ્રિલ 17, 2024, બુધવાર
કામદા એકાદશી એપ્રિલ 19, 2024, શુક્રવાર
હનુમાન જ્યંતી એપ્રિલ 23, 2024,શનિવાર મંગળવાર
હનુમાન જન્મોત્સવ એપ્રિલ 23, 2024, મંગળવાર
વિકટ સંકષ્ટ ચતુર્થી એપ્રિલ 27, 2024, શનિવાર
 • આ છે, એપ્રિલ મહિનાની ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024

મે મહિનાના તહેવારની યાદી

જાન્યુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી જાન્યુઆરી મહિનામાં કઈ તારીખે
કાલાષ્ટમી મે 1, 2024, બુધવાર
માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી મે 1, 2024, બુધવાર
વરુથિની એકાદશી મે 4, 2024, શનિવાર
ચંદ્ર દર્શન મે 9, 2024, ગુરુવાર (વૈશાખ, સુદ પડવો)
પરશુરામ જ્યંતી મે 10,2024, શુક્રવાર (વૈશાખ)
અખા ત્રીજ મે 10, 2024, શુક્રવાર (વૈશાખ, સુદ સાતમ)
વિનાયકી ચોથ મે 11, 2024, શનિવાર (વૈશાખ, સુદ ચોથ)
ગંગા સપ્તમી મે 14, 2024, મંગળવાર (વૈશાખ, સુદ સાતમ)
માસિક દુર્ગાષ્ટમી મે 15, 2024, બુધવાર (વૈશાખ, સુદ આઠમ)
સીતા નવમી મે 16, 2024, ગુરુવાર (વૈશાખ, સુદ ચૌદસ)
મોહિની એકાદશી મે 19, 2024, રવિવાર (વૈશાખ, સુદ અગિયારશ)
નૃસિંહ જ્યંતી મે 21, 2024, મંગળવાર (વૈશાખ, સુદ ચૌદસ)
કુર્મ જ્યંતી મે 23, 2024, ગુરુવાર (વૈશાખ, સુદ પૂનમ
નારદ જ્યંતી 24, 2024, શુક્રવાર (વૈશાખ, વદ પડવો)
એકદંત સંકષ્ટ ચતુર્થી મે 26, 2024, રવિવાર (વૈશાખ, વદ ચોથ)
કાલાષ્ટમી મે 30, 2024, ગુરુવાર (વૈશાખ, વદ આઠમ)
માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી મે 30, 2024, ગુરુવાર (વૈશાખ, વદ આઠમ)
 • આ છે, મે મહિનાની ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024

આ પણ વાંચો:-

જાહેર રજા લિસ્ટ 2024 : ગુજરાત સરકારનુ જાહેર રજા લિસ્ટ, મરજીયાત રજા લિસ્ટ; બેંક રજા લીસ્ટ


જૂન મહિનાના તહેવારની યાદી

જાન્યુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી જાન્યુઆરી મહિનામાં કઈ તારીખે
અપરા એકાદશી જૂન 2, 2024, રવિવાર (વૈશાખ, વદ અગિયારશ)
વૈષ્ણવ અપરા એકાદશી જૂન 3, 2024, સોમવાર
શનિ જ્યંતી જૂન 6, 2024, ગુરુવાર (વૈશાખ, વદ અમાસ)
ચંદ્ર દર્શન જૂન 7, 2024, શુક્રવાર (જેઠ, સુદ પડવો)
વિનાયકી ચોથ જૂન 10, 2024, સોમવાર (જેઠ, સુદ ચોથ)
માસિક દુર્ગાષ્ટમી જૂન 14, 2024, શુક્રવાર (જેઠ, સુદ આઠમ)
નિર્જળા એકાદશી જૂન 18, 2024, મંગળવાર (જેઠ, સુદ અગિયારશ)
કૃષ્ણપિંગલ સંકષ્ટ ચતુર્થી જૂન 25, 2024, મંગળવાર (જેઠ, વદ ચોથ)
કાલાષ્ટમી જૂન 28, 2024, શુક્રવાર (જેઠ, વદ આઠમ)
માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી જૂન 28, 2024, શુક્રવાર (જેઠ, વદ આઠમ)
 • આ છે, જૂન મહિનાની ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024

જુલાઈ મહિનાના તહેવારની યાદી

જાન્યુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી જાન્યુઆરી મહિનામાં કઈ તારીખે
યોગિની એકાદશી જુલાઈ 2, 2024, મંગળવાર (અષાઢ, વદ અગિયારશ)
રથયાત્રા જુલાઈ 7, 2024, રવિવાર (અષાઢ, સુદ બીજ)
ચંદ્ર દર્શન જુલાઈ 7, 2024, રવિવાર (અષાઢ, સુદ પડવો)
વિનાયકી ચોથ જુલાઈ 9, 2024, મંગળવાર (અષાઢ, સુદ ચોથ)
માસિક દુર્ગાષ્ટમી જુલાઈ 14, 2024, રવિવાર (અષાઢ, સુદ આઠમ)
ગૌરી વ્રત પ્રારંભ જુલાઈ 17, 2024, બુધવાર (અષાઢ, સુદ બારસ)
દેવશયની એકાદશી જુલાઈ 17, 2024, બુધવાર (અષાઢ, સુદ અગિયારશ)
જ્યાપર્વર્તી વ્રત પ્રારંભ જુલાઈ 19, 2024, શુક્રવાર (અષાઢ, સુદ તેરસ)
કોકિલા વ્રત જુલાઈ 20, 2024, શનિવાર (અષાઢ, સુદ પૂનમ)
ગુરુ પૂર્ણિમા જુલાઈ 19, 2024, શુક્રવાર (અષાઢ, સુદ પૂનમ)
ગૌરી વ્રત સમાપ્ત જુલાઈ 21, 2024, રવિવાર (અષાઢ, સુદ પૂનમ)
જ્યાપર્વર્તી વ્રત સમાપ્ત જુલાઈ 24, 2024, બુધવાર (અષાઢ, વદ ત્રીજ)
ગજાનન સંકષ્ટ ચતુર્થી જુલાઈ 24, 2024, બુધવાર (અષાઢ, વદ ચોથ)
કાલાષ્ટમી જુલાઈ 27, 2024, શનિવાર (અષાઢ, વદ આઠમ)
માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી જુલાઈ 27, 2024, શનિવાર (અષાઢ, વદ આઠમ)
કામિકા એકાદશી જુલાઈ 31, 2024, બુધવાર (અષાઢ, વદ અગિયારશ)
 • આ છે, જુલાઈ મહિનાની ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024

ઓગસ્ટ મહિનાના તહેવારની યાદી

જાન્યુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી જાન્યુઆરી મહિનામાં કઈ તારીખે
ચંદ્ર દર્શન ઓગસ્ટ 5, 2024, સોમવાર (શ્રાવણ, સુદ પડવો)
વિનાયક ચોથ ઓગસ્ટ 8, 2024, ગુરુવાર (શ્રાવણ, સુદ ચોથ)
કલ્કી જ્યંતી ઓગસ્ટ 10, 2024, શનિવાર (શ્રાવણ, સુદ છઠ)
માસિક દુર્ગાષ્ટમી ઓગસ્ટ 13, 2024, મંગળવાર (શ્રાવણ, સુદ પૂનમ)
પવિત્રા એકાદશી ઓગસ્ટ 16, 2024, શનિવાર (શ્રાવણ, સુદ અગિયારશ)
રક્ષાબંધન ઓગસ્ટ 19, 2024, સોમવાર (શ્રાવણ, સુદ પૂનમ)
બોલ ચોથ ઓગસ્ટ 24, 2024, ગુરુવાર (શ્રાવણ, વદ ચોથ)
હેરમ્બ સંકષ્ટ ચતુર્થી ઓગસ્ટ 22, 2024, ગુરુવાર (શ્રાવણ, વદ ચોથ)
નાગ પાંચમ ઓગસ્ટ 24, 2024, શનિવાર (શ્રાવણ, વદ પાંચમ)
રાંધણ છઠ ઓગસ્ટ 24, 2024, શનિવાર (શ્રાવણ, વદ છઠ)
શીતળા સાતમ ઓગસ્ટ 25, 2024, રવિવાર (શ્રાવણ, વદ સાતમ)
કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી ઓગસ્ટ 26, 2024, સોમવાર (શ્રાવણ, વદ આઠમ)
કાલાષ્ટમી ઓગસ્ટ 26, 2024, સોમવાર (શ્રાવણ, વદ આઠમ)
માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી ઓગસ્ટ 26, 2024, સોમવાર (શ્રાવણ, વદ આઠમ)
અજા એકાદશી ઓગસ્ટ 29, 2024, ગુરુવાર (શ્રાવણ, વદ અગિયારશ)
 • આ છે, ઓગસ્ટ મહિનાની ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024

સપ્ટેમ્બર મહિનાના તહેવારની યાદી

જાન્યુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી જાન્યુઆરી મહિનામાં કઈ તારીખે
સોમવતી અમાસ સપ્ટેમ્બર 2, 2024, સોમવાર
ચંદ્ર દર્શન સપ્ટેમ્બર 4, 2024, બુધવાર (ભાદરવો, સુદ પડવો)
વરાહ જ્યંતી સપ્ટેમ્બર 6, 2024, શુક્રવાર (ભાદરવો, સુદ ત્રીજ)
કેવડા ત્રીજ સપ્ટેમ્બર 6, 2024, શુક્રવાર (ભાદરવો, સુદ ત્રીજ)
ગણેશ ચતુર્થી સપ્ટેમ્બર 7, 2024, શનિવાર (ભાદરવો, સુદ ચોથ)
વિનાયકી ચોથ સપ્ટેમ્બર 7, 2024, શનિવાર (ભાદરવો, સુદ ચોથ)
ઋષિ પંચમી સપ્ટેમ્બર 8, 2024, રવિવાર (ભાદરવો, સુદ પાંચમ)
રાધાષ્ટમી સપ્ટેમ્બર 11, 2024, બુધવાર (ભાદરવો, સુદ આઠમ)
ધરો આઠમ સપ્ટેમ્બર 11, 2024, બુધવાર (ભાદરવો, સુદ આઠમ)
માસિક દુર્ગાષ્ટમી સપ્ટેમ્બર 11, 2024, બુધવાર (ભાદરવો, સુદ આઠમ)
પરિવર્તિની એકાદશી સપ્ટેમ્બર 14, 2024, શનિવાર (ભાદરવો, સુદ અગિયારશ)
વામન જ્યંતી સપ્ટેમ્બર 15, 2024, રવિવાર (ભાદરવો, સુદ બારસ)
ગણેશ વિસર્જન સપ્ટેમ્બર 17, 2024, મંગળવાર
અનંત ચતુર્દશી સપ્ટેમ્બર 17, 2024, મંગળવાર (ભાદરવો, સુદ ચૌદસ)
પિતૃપક્ષ પ્રારંભ સપ્ટેમ્બર 18, 2024, બુધવાર (ભાદરવો, વદ ચોથ)
ચંદ્ર ગ્રહણ સપ્ટેમ્બર 18, 2024, બુધવાર
વિઘ્નરાજ સંકષ્ટ ચતુર્થી સપ્ટેમ્બર 21, 2024, શનિવાર (ભાદરવો, વદ ચોથ)
કાલાષ્ટમી સપ્ટેમ્બર 24, 2024, મંગળવાર (ભાદરવો, વદ આઠમ)
માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી સપ્ટેમ્બર 24, 2024, મંગળવાર (ભાદરવો, વદ આઠમ)
ઇન્દિરા એકાદશી સપ્ટેમ્બર 28, 2024, શનિવાર (ભાદરવો, વદ અગિયારશ)
 • આ છે, સપ્ટેમ્બર મહિનાની ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024

આ પણ વાંચો:-

મહાશિવરાત્રિ કેમ ઊજવવામાં આવે છે? | મહાશિવરાત્રીના દિવસે શિવની પૂજા કેવી રીતે કરવી?


ઓક્ટોબર મહિનાના તહેવારની યાદી

જાન્યુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી જાન્યુઆરી મહિનામાં કઈ તારીખે
સર્વપિતૃ અમાસ ઓક્ટોબર 2, 2024, બુધવાર (ભાદરવો, વદ અમાસ)
સૂર્ય ગ્રહણ ઓક્ટોબર 2, 2024, બુધવાર
નવરાત્રી પ્રારંભ ઓક્ટોબર 3, 2024, ગુરુવાર (આસો, સુદ પડવો)
ઘટસ્થાપના ઓક્ટોબર 3, 2024, ગુરુવાર (આસો, સુદ પડવો)
ચંદ્ર દર્શન ઓક્ટોબર 4, 2024, શુક્રવાર (આસો, સુદ પડવો)
વિનાયકી ચોથ ઓક્ટોબર 6, 2024, રવિવાર (આસો, સુદ ચોથ)
સરસ્વતી આવાહન ઓક્ટોબર 9, 2024, બુધવાર
સરસ્વતી પૂજા ઓક્ટોબર 10, 2024, ગુરુવાર
દુર્ગા અષ્ટમી ઓક્ટોબર 11, 2024, શુક્રવાર (આસો, સુદ આઠમ)
મહા નવમી ઓક્ટોબર 11, 2024, શુક્રવાર (આસો, સુદ નોમ)
સરસ્વતી બલિદાન ઓક્ટોબર 11, 2024, શુક્રવાર
માસિક દુર્ગાષ્ટમી ઓક્ટોબર 11, 2024, શુક્રવાર (આસો, સુદ આઠમ)
સરસ્વતી વિસર્જન ઓક્ટોબર 12, 2024, શનિવાર
વિજયાદશમી ઓક્ટોબર 12, 2024, શનિવાર (આસો, સુદ દશમ)
દશેરા ઓક્ટોબર 12, 2024, શનિવાર
પાશાંકુશા એકાદશી ઓક્ટોબર 13, 2024, રવિવાર (આસો, સુદ અગિયારશ)
ગૌણ પાશાંકુશા એકાદશી ઓક્ટોબર 14, 2024, સોમવાર (આસો, સુદ અગિયારશ)
વૈષ્ણવ પાશાંકુશા એકાદશી ઓક્ટોબર 14, 2024, સોમવાર (આસો, સુદ અગિયારશ)
કોજાગરી પૂજા ઓક્ટોબર 16, 2024, બુધવાર (આસો, સુદ પૂનમ)
શરદ પૂનમ ઓક્ટોબર 16, 2024, બુધવાર (આસો, સુદ પૂનમ)
કરવા ચૌથ ઓક્ટોબર 20, 2024, રવિવાર (આસો, વદ ચોથ)
વક્રતુંડ સંકષ્ટ ચતુર્થી ઓક્ટોબર 20, 2024, રવિવાર (આસો, વદ ચોથ)
કાલાષ્ટમી ઓક્ટોબર 24, 2024, ગુરુવાર (આસો વદ આઠમ)
માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી ઓક્ટોબર 24, 2024, ગુરુવાર (આસો, વદ આઠમ)
વાઘ બારસ ઓક્ટોબર 28, 2024, સોમવાર (આસો, વદ બારસ)
રમા એકાદશી ઓક્ટોબર 28, 2024, સોમવાર (આસો, વદ અગિયારશ)
ધનતેરસ ઓક્ટોબર 29, 2024, મંગળવાર (આસો સુદ તેરસ)
કાળી ચોદસ ઓક્ટોબર 30, 2024, બુધવાર (આસો, વદ ચૌદસ)
હનુમાન પૂજા ઓક્ટોબર 30, 2024, બુધવાર (આસો, વદ ચૌદસ)
રૂપ ચતુર્દશી ઓક્ટોબર 31, 2024, ગુરુવાર (આસો, વદ ચૌદસ)
 • આ છે, ઓક્ટોબર મહિનાની ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024

નવેમ્બર મહિનાના તહેવારની યાદી

જાન્યુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી જાન્યુઆરી મહિનામાં કઈ તારીખે
લક્ષ્મી પૂજન નવેમ્બર 1, 2024, શુક્રવાર (આસો, વદ અમાસ)
દિવાળી નવેમ્બર 1, 2024, શુક્રવાર (આસો, વદ અમાસ)
ચોપડા પૂજન નવેમ્બર 1, 2024, શુક્રવાર (આસો, વદ અમાસ)
શારદા પૂજન નવેમ્બર 1, 2024, શુક્રવાર (આસો, વદ અમાસ)
ગોવર્ધન પૂજા નવેમ્બર 2, 2024, શનિવાર (કારતક, સુદ પડવો)
અન્નકૂટ નવેમ્બર 2, 2024, શનિવાર (કારતક, સુદ પડવો)
બેસતું વર્ષ નવેમ્બર 2, 2024, શનિવાર (કારતક, સુદ પડવો)
ભાઈ બીજ નવેમ્બર 3, 2024, રવિવાર (કારતક, સુદ બીજ)
યમ દ્રિતીયા નવેમ્બર 3, 2024, રવિવાર (કારતક, સુદ બીજ)
ચંદ્ર દર્શન નવેમ્બર 3, 2024, રવિવાર (કારતક, સુદ પડવો)
વિનાયકી ચોથ નવેમ્બર 5, 2024, મંગળવાર (કારતક, સુદ ચોથ)
લાભ પાંચમ નવેમ્બર 6, 2024, બુધવાર (કારતક, સુદ પાંચમ)
જલારામ બાપા જ્યંતી નવેમ્બર 8, 2024, શુક્રવાર (કારતક, સુદ સાતમ)
માસિક દુર્ગાષ્ટમી નવેમ્બર 9, 2024, શનિવાર (કારતક, સુદ આઠમ)
અક્ષય નવમી નવેમ્બર 10, 2024, રવિવાર (કારતક, સુદ નોમ)
પ્રબોધિની એકાદશી નવેમ્બર 12, 2024, મંગળવાર (કારતક, સુદ અગિયારશ)
તુલસી વિવાહ નવેમ્બર 13, 2024, રવિવાર (કારતક, સુદ બારસ)
દેવ દિવાળી નવેમ્બર 15, 2024, શુક્રવાર (કારતક, સુદ પૂનમ)
ગણાધિપ સંકષ્ટ ચતુર્થી નવેમ્બર, 18, 2024, સોમવાર (કારતક, વદ ચોથ)
કાલભૈરવ જ્યંતી નવેમ્બર 22, 2024, શુક્રવાર (કારતક, વદ આઠમ)
કલાષ્ટમી નવેમ્બર 22, 2024, શુક્રવાર (કારતક, વદ આઠમ)
માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી નવેમ્બર 22, 2024, શુક્રવાર (કારતક વદ આઠમ)
ઉત્પતિ એકાદશી નવેમ્બર 26, 2024, મંગળવાર (કારતક, વદ અગિયારશ)
 • આ છે, નવેમ્બર મહિનાની ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024

ડિસેમ્બર મહિનાના તહેવારની યાદી

જાન્યુઆરી મહિનાના તહેવારની યાદી જાન્યુઆરી મહિનામાં કઈ તારીખે
ચંદ્ર દર્શન ડિસેમ્બર 3, 2024, મંગળવાર (માગશર, સુદ પડવો)
વિનાયકી ચોથ ડિસેમ્બર 5, 2024, ગુરુવાર (માગશર, સુદ ચોથ)
માસિક દુર્ગાષ્ટમી ડિસેમ્બર 8, 2024, રવિવાર (માગશર, સુદ આઠમ)
ગીતા જ્યંતી ડિસેમ્બર 11, 2024, બુધવાર (માગશર, સુદ અગિયારશ)
મોક્ષદા એકાદશી ડિસેમ્બર 11, 2024, બુધવાર (માગશર, સુદ અગિયારશ)
દત્ત જ્યંતી ડિસેમ્બર 14, 2024, શનિવાર (માગશર, વદ આઠમ)
અખુરથ સંકષ્ટ ચતુર્થી ડિસેમ્બર 18, 2024, બુધવાર (માગશર, વદ ચોથ)
કાલાષ્ટમી ડિસેમ્બર 22, 2024, રવિવાર (માગશર, વદ આઠમ)
માસિક કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી ડિસેમ્બર 22, 2024, રવિવાર (માગશર, વદ આઠમ)
સફલા એકાદશી ડિસેમ્બર 26, 2024, ગુરુવાર (માગશર, વદ અગિયારશ)
સોમવતી અમાસ ડિસેમ્બર 30, 2024, સોમવાર (માગશર, વદ અમાસ)
 • આ છે, ડિસેમ્બર મહિનાની ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024

સારાંશ

મિત્રો લેખમાં, અમે તમને ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024 વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે. આજે આપણે આ લેખમાં તહેવારો ની યાદી વિશે ચર્ચા કરી છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમને આ માહિતી કામ આવશે. તો મિત્રો આવી જ રીતે વિવિધ માહિતી ગુજરાતી ભાષામાં જાણવા માંગો છો તો જોડાયેલા રહો. અમારી વેબસાઈટ ONLYLBC.COM સાથે.

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

3 thoughts on “ગુજરાતી તહેવારો ની યાદી 2024 | Tahevaro Ni Yadi (ગુજરાતી કેલેન્ડર)”

 1. નમસ્તે લાલજીભાઈ 🙏🏻

  તમે ખુબજ સરળ અને સુંદર રીતે બાર મહિનાનાં તહેવારો નું વર્ણન કર્યું છે… તમારો ગણો ઘણો આભર 🌺🙏🏻

  Reply
  • આવી જ રીતે સાચી અને સચોટ વિવિધ માહિતી જાણવા માટે જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ ONLYLBC.COM સાથે.

   Reply

Leave a Comment