પાસપોર્ટ અને વિઝા વચ્ચે શું તફાવત છે? | What is the difference between passport and visa

જયારે કોઈપણ વ્યક્તિ એક દેશ માંથી બીજા દેશમાં કે પછી પોતાના દેશમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મુસાફરી કરે છે તે સમયે પાસપોર્ટ અને વિઝા શબ્દ સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતો શબ્દ છે પરંતુ પાસપોર્ટ અને વિઝા …

વધુ જોવો.

આચાર સંહિતા એટલે શું? : આચાર સંહિતા કયારે લાગુ થાય છે અને કેવા છે તેના નિયમો 

ભારતમાં જયારે કોઈપણ ચૂંટણી આવે છે. ત્યારે આચાર સંહિતા શબ્દ ખુબ જ ચર્ચામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ કે, આચાર સંહિતા એટલે શું? અને આચાર સંહિતા કયારે લાગુ થાય છે અને કેવા છે તેના નિયમો. …

વધુ જોવો.

MLA નું ફુલ ફોર્મ શું છે? | MLA Full Form In Gujarati

MLA નું ફુલ ફોર્મ શું છે?

MLA નું ફુલ ફોર્મ શું છે? – મિત્રો શું તમે MLA નું ફુલ ફોર્મ શું છે?, એનો અર્થ શું થાય છે તથા એની સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતીમાં જાણવા માંગો છો તો તમે એક દમ પરફેક્ટ જગ્યા …

વધુ જોવો.

DNA નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? : DNA Full Form In Gujarati

DNA નું ફૂલ ફોર્મ શું છે?  – મિત્રો શું તમે DNA નું ફૂલ ફોર્મ શું છે?, એનો અર્થ શું થાય છે તથા એની સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતીમાં જાણવા માંગો છો તો તમે એક દમ પરફેક્ટ જગ્યા …

વધુ જોવો.

મોબાઇલ થી થતા ફાયદા | Mobile Thi Thata Fayda

મોબાઇલ થી થતા ફાયદા : મિત્રો મોબાઈલ કોને ના ગમે, નાનું, મોટુ કે પછી કોઈપણ હોય જેના હાથમાં જોઈએ તેના હાથમા બસ માત્ર મોબાઈલ. રાત હોય કે પછી દિવસ માત્ર મોબાઈલ. પરંતુ શું તમે મોબાઇલ …

વધુ જોવો.

મોબાઇલ થી થતા નુકસાન | Mobile Thi Thata Nuksan

મોબાઇલ થી થતા નુકસાન : મિત્રો મોબાઈલ કોને ના ગમે, નાનું, મોટુ કે પછી કોઈપણ હોય જેના હાથમાં જોઈએ તેના હાથમા બસ માત્ર મોબાઈલ. રાત હોય કે પછી દિવસ માત્ર મોબાઈલ. પરંતુ શું તમે મોબાઇલ …

વધુ જોવો.