ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય યોજના 2024

 

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય યોજના 2024 – મિત્રો ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય યોજના શું છે?, આ ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય યોજનાનો લાભ કોને મળશે?, આ યોજનામાં કેટલો લાભ મળશે? આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ અને આ યોજના માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?, આ સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતીમાં જાણવા માંગો છો તો તમે એક દમ પરફેક્ટ જગ્યા પર આવ્યા છો કારણ કે આજના આ લેખમાં આપણે ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતીમાં જાણીશું.

 

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય યોજના

 

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય યોજના શું છે?

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય યોજના અંતર્ગત રાજ્યના અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને પોતાનો વ્યવસાય ચાલુ કરવા માટે વ્યવસાયનું સ્થળ કે દુકાન ખરીદવા માટે આ યોજના હેઠળ રૂપિયા ૭૦૦૦/- ની લોન અને રૂ.૫૦૦૦/- સહાય આપવામાં આવે છે. જેથી પોતે પોતાનો વ્યવસાય ચાલુ કરી શકે.

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય યોજના માટે પાત્રતા અને શરતો

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય યોજના હેઠળ જે વ્યક્તિ લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેમની સાથે આ પાત્રતાનું પાલન થવું જોઈએ, ત્યારે જ આ યોજનાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે.

 • લાભાર્થી અરજદાર ગુજરાત રાજ્યનો વતની હોવો જોઈએ.
 • અરજદારશ્રી કાયદાના સ્નાતક હોવો જોઈએ.
 • લાભાર્થી અરજદાર અનુસૂચિત જાતિનો હોવો જોઈએ.
 • ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે વાર્ષિક આવક રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- હોવી જોઈએ.
 • શહેરી વિસ્તાર માટે વાર્ષિક આવક રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • બાર કાઉન્‍સીલ તરફથી મળેલ રજીસ્ટ્રેશન નંબર અને તારીખ (રજીસ્ટ્રેશન પ્રમાણપત્રની પ્રમાણિત નકલ સાથે જોડવી)

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય યોજના માટે આવશ્યક દસ્તાવેજ

જે મિત્રો આ યોજનામાં અરજી કરવા માંગે છે, તેમને નીચે આપેલા તમામ દસ્તાવેજની જરૂર છે. ત્યારે જ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો.

 • અરજદારનું આધાર કાર્ડ
 • અરજદાર ની જાતિ/પેટા જાતિ નો દાખલો
 • કુટુંબની કુલ વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 • રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ/ રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈ પણ એક)
 • જામીનદારનું જામીનખત (પત્રક-અ મુજબ)
 • જાત જામીનખત (પત્રક-અ મુજબ)
 • બાર કાઉન્સીલ તરફથી થયેલ રજીસ્ટ્રેશન નકલ/ફી ભર્યાની પહોચ
 • ઓફીસના મકાનનું ભાડું એક વર્ષ માટે ભાડા ચીઠ્ઠી
 • પરીક્ષામાં મેળવેલ વર્ગ તથા ગુણનું પ્રમાણ પત્ર
 • વકીલાતનો અનુભવ જો હોય તો પ્રમાણપત્ર આપવુ
 • બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક

ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી?

આં યોજનામાં અરજી કરવા માંગે છે તે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને ફોલો કરીને, તમે અરજી કરી શકો છો

આં યોજનામાં અરજી તમે જાતે પણ કરી શકો છો જે તમારે esamajkalyan Portal પર અરજી કરી શકો છો અથવા તમે તમારા નજીકના CSC સેન્ટર કે જ્યાં ઓનલાઇન કામગીરી કરતા હોય ત્યાં જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો.

(ખાસ નોંધ:-પ્રિય મિત્રો તમે અહીંયા esamajkalyan Portal પર ઓનલાઇન જાતે અરજી કરી શકો છો પરંતુ જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી તમે તમારા નજીકનાં ઓનલાઇન સેન્ટર કે જ્યાં આવી ઓનલાઇન કામગીરી થતી હોય ત્યાં જઈને તમે ઓનલાઇન અરજી કરવો જેથી તમારી અરજીમાં કોઈ ભૂલ ના થાય.)

આ પણ વાંચો:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

Leave a Comment