એ પરથી છોકરીના નામ | Baby Names Form A In Gujarati

 

પ્રિય મિત્રો અહીંયા મેષ રાશિના અક્ષરો અ,લ,ઈ છે. તે માંથી એ પરથી છોકરીના નામ (Baby Names Form A In Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર ‘હિન્દુ બાળકોના નામ’ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ તમને અહીં મળી રહે?

 

એ પરથી છોકરીના નામ

 

એ પરથી છોકરીના નામ

 • એવાની
 • એવાંશી
 • ઐરાવતી
 • અઁશા
 • એકા
 • એકા
 • એકાધના
 • એકાગ્રતા
 • એકજા
 • એકકન્યા
 • એક્ષપરા
 • એકમ્બરી
 • એકાંતા
 • એકાંતિકા
 • એકાન્તિકા
 • એપરાના
 • એકાપર્નિકા
 • એકતા
 • એકત્ર
 • એકતા
 • એકત્વા
 • એકાવવી
 • એકવીરા
 • એકયા
 • એકિશા
 • એકશિકા
 • એક્ષિત
 • એવા
 • એકતા
 • એકતારા
 • એકવીરા
 • એલમણિર
 • અંબીકા
 • એલીલી
 • એલીશા
 • એવાના
 • એનાક્ષી
 • એનિગ્મા
 • એનિયા
 • ઓસમ
 • એશલ
 • એશાના
 • એશાનિકા
 • એશયા
 • એશની
 • એશીતા
 • એસ્વરી
 • એતા
 • એબ્બાની
 • એધા
 • એધીથા
 • એડનીતા
 • એહિમાયા
 • ઐતાશા
 • એવંશૈલીન

 

પ્રિય મિત્રો…

અહીં તમને એ પરથી છોકરીના નામ (Baby Names Form A In Gujarati) આપેલા છે. જેમાં તમને જો નામ ગમે તે નામ તમે રાખી શકો છો. આવી જ રીતે વિવિધ અક્ષરો પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ જાણવા માંગો છો. તો જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ ONLYLBC.COM સાથે.

 

આ પણ વાંચો:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

2 thoughts on “એ પરથી છોકરીના નામ | Baby Names Form A In Gujarati”

Leave a Comment