ઇ પરથી છોકરીના નામ | Baby Names Form E In Gujarati

 

પ્રિય મિત્રો અહીંયા મેષ રાશિના અક્ષરો અ,લ,ઈ છે. તે માંથી ઇ પરથી છોકરીના નામ (Baby Names Form E In Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર ‘હિન્દુ બાળકોના નામ’ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ તમને અહીં મળી રહે?

 

ઇ પરથી છોકરીના નામ

 

ઇ પરથી છોકરીના નામ

 • ઇબ્બાની
 • ઇભા
 • ઇચ્છા
 • ઇચ્છા
 • ઇચ્છા
 • ઈદી
 • ઈદય
 • ઇધા
 • ઇધાયા
 • ઇધિકા
 • ઇધિત્રી
 • ઇદિકા
 • ઇદિત્રી
 • ઇહિતા
 • ઇહિતા
 • ઈપ્સિતા
 • ઇશ્કા
 • ઇજયા
 • ઇજ્યા
 • ઇક્શાના
 • ઇક્ષિતા
 • ઇક્ષિતા
 • ઈશ્વ
 • ઇક્ષુલા
 • ઇકસુરા
 • ઇલા
 • ઇલાકકિયા
 • ઈલાક્ષી
 • ઇલંપીરઈ
 • ઇલાવાલાગી
 • ઇલાવેનિલ
 • ઇલેશા
 • ઇલિકા
 • ઇલીના
 • ઇલિયા
 • ઇલીશા
 • ઇલવાકા
 • ઇલવિકા
 • ઇમાની
 • ઇમારા
 • ઇમલા
 • ઈમ્પાના
 • ઇનકી
 • ઇનાક્ષી
 • ઇન્ચાર
 • ઇન્ચાર
 • ઇન્દાલી
 • ઇન્દારુપીની
 • ઇંધુશ્રી
 • ઇંદિરા
 • ઇંડિયા
 • ઇન્દ્રદેવી
 • ઇન્દ્રજા
 • ઇન્દ્રાક્ષી
 • ઇન્દ્રિશા
 • ઇન્દ્રિના
 • ઇંદુ
 • ઇન્દુબાલા
 • ઇંદુદાલા
 • ઇંદુજા
 • ઇંદુકલા
 • ઇન્દુલેખા
 • ઇંદુમતી
 • ઇંદુમતી
 • ઇન્દુમૌલી
 • ઇંદુમુખી
 • ઇન્દુપ્રભા
 • ઇન્દુશીતલા
 • ઇંદુસીતલા
 • ઈનિયા
 • ઇન્કુરલી
 • ઇનસુવે
 • ઇનુ
 • ઇપ્સા
 • ઈપ્સા
 • ઇસ્થિતા
 • ઇપ્સિતા
 • ઇરા
 • ઈરા
 • ઇરાજા
 • ઇરાવતી
 • ઈરિકા
 • ઈરીશ
 • ઇરિત
 • ઇશિતા
 • ઇશાના
 • ઇશાના
 • ઇશાની
 • ઇશાનિકા
 • ઇશાવી
 • ઇશાન્ય
 • ઈશારા
 • ઈશ્વરી
 • ઇશિતા
 • ઇશી
 • ઇશિકા
 • ઈશ્મીકા
 • ઇશ્મિતા
 • ઇશરા
 • ઇષ્ટા
 • ઇષ્ટિ
 • ઇશ્વર્ય
 • ઈંશ્વિકા
 • ઈષ્યા
 • ઇસીરી
 • ઇસીતા
 • ઇસ્મીતા
 • ઇસુ
 • ઇસ્વાર્ય
 • ઇથીના
 • ઇતિકા
 • ઇતિશ્રી
 • ઇન્કિલા
 • ઇવાંકા
 • ઇવાન્શીકા
 • ઇયલીસાઈ
 • ઇયલા
 • ઇજુમી
 • ઇશિતા
 • ઇશિતા
 • ઇશ્કા
 • ઇસાયા
 • ઇશા
 • ઇનિકા
 • ઇનિયા
 • ઇનકા
 • ઇન્દ્રાણી
 • ઇંદ્રતા
 • ઇંદ્રયાની
 • ઇહા

 

પ્રિય મિત્રો…

અહીં તમને ઇ પરથી છોકરીના નામ (Baby Names Form E In Gujarati) આપેલા છે. જેમાં તમને જો નામ ગમે તે નામ તમે રાખી શકો છો. આવી જ રીતે વિવિધ અક્ષરો પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ જાણવા માંગો છો. તો જોડાયેલા રહો અમારી વેબસાઈટ ONLYLBC.COM સાથે.

 

આ પણ વાંચો:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

Leave a Comment