ઉ પરથી છોકરાના નામ | Boy Names Form U In Gujarati

 

પ્રિય મિત્રો અહીંયા વૃષભ રાશિ ના અક્ષરો બ,ઉ,વ  છે. તેમાંથી ઉ પરથી છોકરાના નામ (Boy Names Form U In Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર ‘હિન્દુ બાળકોના નામ’ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ તમને અહીં મળી રહે?

 

ઉ પરથી છોકરાના નામ

 

ઉ પરથી છોકરાના નામ

 • ઉદંત
 • ઉદર્શ
 • ઉદય
 • ઉદયન
 • ઉદ્ભવ
 • ઉદ્ધાર
 • ઉદ્ધવ
 • ઉદ્દીપ
 • ઉદ્દેશ
 • ઉદીશ
 • ઉદ્દીયન
 • ઉદ્દુનાથ
 • ઉદીપ
 • ઉદિત
 • ઉભય
 • ઉકાથ્યા
 • ઉચિત
 • ઉચિથ
 • ઉદુપતિ
 • ઉદ્યમ
 • ઉદ્યાન
 • ઉગ્રેશ
 • ઉજાગર
 • ઉજાસ
 • ઉજેન્દ્ર
 • ઉજેશ
 • ઉજ્જલ
 • ઉજ્જય
 • ઉજ્જવલ
 • ઉકેશ
 • ઉલ્હાસ
 • ઉલ્લાસ
 • ઉમિત
 • ઉમેદ
 • ઉમાકાંત
 • ઉમાકર
 • ઉમાનંદ
 • ઉમાનંત
 • ઉમાય
 • ઉત્કર્ષ
 • ઉત્પલ
 • ઉત્સવ
 • ઉત્તર
 • ઉત્તમ
 • ઉત્તમેશ
 • ઉત્તરક
 • ઉષાંગ
 • ઉશ્મિલ
 • ઉમંગ
 • ઉમંક
 • ઉમાપતિ
 • ઉમાપ્રસાદ
 • ઉમાશંકર
 • ઉમેદ
 • ઉમેશ
 • ઉન્નભ
 • ઉન્નત
 • ઉન્નાતિષ
 • ઉપકાર
 • ઉપેન્દ્ર
 • ઉપેશ
 • ઉર્વ
 • ઉરવ
 • ઉર્વંગ
 • ઉર્વશ
 • ઉર્વેશ
 • ઉર્વીશ
 • ઉતંકા
 • ઉતેજ
 • ઉત્કલ

 

પ્રિય મિત્રો…

અહીં તમને ઉ પરથી છોકરાના નામ (Boy Names Form U In Gujarati) આપેલા છે. જેમાં તમને જો નામ ગમે તે નામ તમે રાખી શકો છો. આવી જ રીતે વિવિધ અક્ષરો પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ જાણવા માંગો છો. તો અમારી વેબસાઈટ પર જોડાયેલા રહો.

 

આ પણ વાંચો:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

Leave a Comment