ત પરથી છોકરાના નામ | Boy Names Form T In Gujarati

 

પ્રિય મિત્રો અહીંયા તુલા રાશિ ના અક્ષરો ર,ત છે. તેમાંથી ત પરથી છોકરાના નામ (Boy Names Form T In Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર ‘હિન્દુ બાળકોના નામ’ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ તમને અહીં મળી રહે?

 

ત પરથી છોકરાના નામ

 

 ત પરથી છોકરાના નામ

 • તાલંક
 • તાલીન
 • તાલીશ
 • તામસ
 • તાનીષ
 • તાન્તવ
 • તાનુષ સુંદર
 • તાન્વી
 • તારક
 • તારક્ષ
 • તારીક
 • તારુષ
 • તાયીન
 • તબ્બુ
 • તાદ્રશ
 • તહા શુદ્ધ
 • તહાન
 • તહોમા
 • તેજશ્રી
 • તેજેન્દર
 • તક્સા
 • તક્ષ
 • તક્ષા
 • તક્ષક
 • તક્ષિલ
 • તક્ષિન
 • તલાકેતુ
 • તલંક
 • તલાવ
 • તાલિન
 • તમન
 • તમસ
 • તામય
 • તમિલા
 • તમિલન
 • તમિલ
 • તમિશ
 • તમકિનત
 • તમોઘ્ના
 • તમોનાશ
 • તામ્ર લાલ
 • તાનક
 • તાનસ
 • તનાવ
 • તનય
 • તનિશ
 • તનેશ
 • તાનેશ્વર
 • તંહિતા
 • તનિપ
 • તનિશ
 • તનિશ્ક
 • તનિષ્ક
 • તન્મય
 • તન્મોય
 • તનોજ
 • તંશ
 • તાંશુ
 • તંત્ર
 • તનુજ
 • તનુજ
 • તનુલ
 • તનુલિપ
 • તનુસ
 • તનુષ
 • તનુશ્રી
 • તપન
 • તપરુદ્રા
 • તપસ
 • તપસેન્દ્ર
 • તપસરંજન
 • તપ્ત
 • તપેન્દ્ર
 • તપેશ
 • તપેશ્વર
 • તપીશ
 • તાપિત
 • તપોમય
 • તપોરાજ
 • તપુર
 • તારાચંદ
 • તારાચંદ્ર
 • તારાધિશ
 • તારક
 • તારકેશ
 • તારકેશ્વર
 • તારકનાથ
 • તારાક્ષ
 • તરલ
 • તરણ
 • તારાનાથ
 • તરંગ
 • તરંગા
 • તરનીસેન
 • તરનજોત
 • તારંક
 • તરંત
 • તારાપ્રસાદ
 • તરસ્વીન
 • તારચંદ
 • તારીન
 • તરેન્દ્ર
 • તારેશ
 • તારિક
 • તારીશ
 • તરિત
 • તરિયાલ
 • તારકેશ્વર
 • તારોક
 • તારૂશ
 • તરોશ
 • તર્પણ
 • તર્ષ
 • તર્ષિત
 • તરુણ
 • તરુણદેવ
 • તરુણ
 • તરુણદીપ
 • તરુનેશ
 • તાપન
 • તરુસા
 • તારુષ
 • તાશ્વિન
 • તસ્મય
 • તાસ્મી
 • તસ્ય
 • તથાગત
 • તથારાજ
 • તાત્વિક
 • તથ્યા
 • તત્સમ
 • તત્વ
 • તાત્યા
 • તૌલિક
 • તૌરુસ
 • તૌતિક
 • તવાલીન
 • તવનેશ
 • તવિશ
 • તયા
 • તાયક
 • તાયપ્પા
 • તીર
 • તીરાજ
 • તીરાવિકા
 • તીર્થ
 • તીર્થંકર
 • તેજ઼
 • તેજસૂર્ય
 • તેજી
 • તેજમ
 • તેજાંશ
 • તેજસ
 • તેજશ
 • તેજસ્વિન
 • તેજવર્ધન
 • તેજદિનયા
 • તેજેંદર
 • તેજેન્દ્ર
 • તેજેશ
 • તેજેશ્વર
 • તેજીત
 • તેજો
 • તેજપાલ
 • તેજરાજ
 • તેજ
 • તેજુલ
 • તેજુસ
 • તેમી
 • તેનીત
 • તેનું
 • તેરેશન
 • તેર્ષમ
 • તેસશ
 • તેવાન
 • તક્ષા
 • તમેશ
 • તમિલરસન
 • તાનક
 • તનિષ
 • તાન્ગ
 • તંગમ
 • તંગામની
 • તંગારાજ
 • તનગરાજન
 • તંગસામી
 • તંગવેલ
 • તાની
 • તનિશ
 • તન્માઈ
 • તન્મય
 • તાન્માયી
 • તાનુંમાલય
 • તનુષ
 • તનવીર
 • તનવિશ
 • તન્વય
 • તારક
 • તરુણ
 • તરુન્સીવા
 • તરુપણ
 • તારુષ
 • તસ્મ્યા
 • તસ્વિન
 • તાવન
 • તાવીનીશ
 • તયાલન
 • તિનાશ
 • તિનીશ
 • તિરાજ
 • તેજા
 • તેજસ
 • તેજુસ
 • તેનાપ્પન
 • તેષ્વિન
 • તેવન
 • તીવયેશ
 • તિલક
 • તીનેસ
 • તિરુ
 • તીરુગ્નાનમ
 • તિરૂમાલ
 • તિરૂમાલાઈ
 • તીરુમાંલેશ
 • તિરુમાનિ
 • તીરુમરણ
 • તીરુમેની
 • તિરુપતિ શ્રી
 • તિરૂવાલ્લૂવાર
 • તીશાન
 • તીવ્યન
 • તીયાહુ
 • તીયાંશ
 • તનેશ
 • તોમોગના
 • તુલસિતારન
 • તુમીર
 • તુષાર
 • તિગ્માંમશું
 • તીકેશ
 • તિલક
 • તિમિર
 • તિમિન
 • તિમિર
 • તિમિરબારન
 • તિમિત
 • તિમોથી
 • તિરાનન્દ
 • તીર્થ
 • તીર્થા
 • તીર્થંકર
 • તીર્થરાજ
 • તિરુમાલા
 • તિરુપથી
 • તિસ્યાકેતુ
 • તીતીક્ષુ
 • તિતિર
 • તિવાન
 • તિયસ
 • તોહિત
 • તોરું
 • તોશ
 • તોશલ
 • તોષણ
 • તોષનવ
 • તોશીન
 • તોષિત
 • તોયાજ
 • તોયેશ
 • તરૂપાલ
 • તરૂપેષ
 • તૃષાર
 • તુબલ
 • તુહિન
 • તુજારામ
 • તુકા
 • તુકારામ
 • તુક્સા
 • તુલા
 • તુલજી
 • તુલક
 • તુલસીરામ
 • તુલીલ્ન
 • તુલિન્દર
 • તુનાવા
 • તુન્દા
 • તુંગનાથ
 • તુંગર
 • તુંગેશ
 • તુંગેશ્વર
 • તુંગિશ
 • તુનિશ
 • તુપમ
 • તુરગ
 • તુરંગ
 • તુરન્યુ
 • તીક્ષ્ણ
 • તુરશત
 • તુરવાસુ
 • તુષાર
 • તુષાન્ત
 • તુષારકાન્તી
 • તુષારસુવરા
 • તુશીન
 • તુષીર
 • તુષિત
 • તુષ્ય
 • તુસ્ય
 • તુસ્ય
 • તુવિદ્યુમના
 • તુવિજત
 • તુવીક્ષ
 • તુયમ
 • તવેશિન
 • તવીશ
 • ત્યાગ
 • ત્યાગરાજ
 • ત્યાગ

 

પ્રિય મિત્રો…

અહીં તમને ત પરથી છોકરાના નામ (Boy Names Form T In Gujarati) આપેલા છે. જેમાં તમને જો નામ ગમે તે નામ તમે રાખી શકો છો. આવી જ રીતે વિવિધ અક્ષરો પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ જાણવા માંગો છો. તો અમારી વેબસાઈટ પર જોડાયેલા રહો.

 

આ પણ વાંચો:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

1 thought on “ત પરથી છોકરાના નામ | Boy Names Form T In Gujarati”

Leave a Comment