આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજના 2024 | IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા વિધાર્થીઓ માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana.

તો ચાલો જાણીએ કે IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana શું છે?, આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજનાનો હેતુ શું છે?, આ યોજનાનો લાભ કયા લોકોને મળશે?, આ યોજનામાં કેટલો લાભ મળશે?, આ યોજનામાં અરજી કરવા માટે કયા-કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ અને આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી. આ તમામ માહિતી ગુજરાતી ભાષાંમાં જાણવા માંગો છો, તો આ લેખને અંત સુધી વાંચો.


IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana શું છે?

અનુસૂચિત જાતિના વિધાર્થીઓએ ધોરણ.10 માં 70% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવેલ હોય, ધોરણ.૧૨ કોઈપણ પ્રવાહમાં 70% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવેલ હોય અને સ્નાતક કક્ષા કોઈપણ પ્રવાહના ત્રીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા હોય અથવા સ્નાતક પૂર્ણ કરેલ હોય તો સ્નાતકમાં 70% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવેલ હોય તે વિધાર્થી જો આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજના અંતર્ગત નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગતા હોય તો તેમને આ યોજના હેઠળ કોચિંગ માટે રૂ.20,000/- સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે.


આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજનાનો હેતુ શું?

ગુજરાત રાજ્યના અનુસૂચિત જાતિના વિધાર્થીઓ જે ધોરણ 10, 12 અને સ્નાતક કર્યા બાદ IIM,NIFT,NLU & CEPT ની તૈયારી કરવા ઈચ્છે છે. તેવા વિધાર્થીઓ સારુ ટ્યૂશન મેળવી શકે તે માટે આ યોજના હેઠળ સહાય આપવામાં આવે છે. જેથી તે આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ ની તૈયારી કરી શકે.


આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજનાનો લાભ કયા વિધાર્થીઓને મળશે? (પાત્રતા અને શરતો)

જે પણ વિધાર્થી આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માંગે તેમના માટે ચોક્કસ પાત્રતાઓ નક્કી થયેલી છે. જો તે પાત્રતાનું પાલન તમારી સાથે થશે તે લોકોને જ આ યોજનાનો લાભ મળશે? જે પાત્રતા નીચે મુજબ છે.

 • વિદ્યાર્થી અનુસૂચિત જાતિનો હોવો જોઈએ.
 • વિધાર્થી ગુજરાત રાજ્યનો મૂળ વતની હોવો જોઈએ.
 • ધોરણ 10, 12 અને સ્નાતકમાં 70% કે તેથી વધુ હોવા જોઈએ.
 • વિધાર્થીના કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ.4.50 કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ.

કોચિંગ ક્લાસ માટેની પાત્રતા

 • વિદ્યાર્થી જે કોચિંગ સંસ્થામાં ટ્યૂશન લે છે. તે ટ્યુશન સંસ્થા ત્રણ વર્ષ કે તેથી વધુ અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • ટ્યુશન સંસ્થા સરકારશ્રીના વિવિધ કાયદાઓ જેવા કે, GST, Income Tax, અથવા પ્રોફેશનલ ટેક્ષના કાયદા હેઠળ નોંધણી નંબર ધરાવતી હોવી જોઈએ.
 • તાલીમ આપતી સંસ્થાની નોંધણી કોઈપણ એક અધિનિયમ હેઠળ થયેલ હોવી જોઈએ. જેમ કે, મુંબઈ જાહેર ટ્રસ્ટ અધિનિયમ, ૧૯૫૦, કંપની અધિનિયમ, ૧૯૫૬, શોપ એન્‍ડ એસ્ટાબ્લિશમેન્‍ટ એક્ટ, ૧૯૪૮ (દુકાનો અને સંસ્થાઓના અધિનિયમ, ૧૯૪૮)

આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાય

અનુસૂચિત જાતિના જે વિધાર્થીઓએ જેમણે ધોરણ 10, 12 અથવા સ્નાતક કક્ષામાં 70 % મેળવેલ છે. તે વિધાર્થી જો આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજના અંતર્ગત નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગતા હોય તો તેમને આ યોજના હેઠળ કોચિંગ માટે રૂ.20,000/- સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે.


આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજનામાં અરજી કરવા માટે ક્યાં-ક્યા ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ?

IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana નો લાભ લેવા માટે આ યોજનામાં તમારે અરજી કરવાની રહેશે. જેના માટે તમારે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટની જરૂર રહેશે. ત્યારે જ તમે ફોર્મ ભરી શકશો.

 • લાભાર્થીનું આધારકાર્ડ.
 • અરજદારની જાતિનો દાખલો. (અનુસૂચિત જાતિ).
 • રહેઠાણનો પુરાવો – કોઈપણ એક – (વીજળી બિલ, લાઇસન્સ, ભાડાકરાર, ચુંટણી કાર્ડ, રેશનકાર્ડ).
 • આવકનો દાખલો.
 • ધોરણ 10, 12 કે સ્નાતક કરેલ અભ્યાસની તમામ માર્કશીટ.
 • ધોરણ- ૧૨ માં જે તે શાળામાં અભ્યાસ કરતાં હોય તે શાળાનું બોનાફાઇડ.
 • વિધાર્થીને જે સંસ્થામાં એડમિશન લેવાનું હોય તે સંસ્થાનો બોર્ડ દર્શાવતો ફોટો.
 • વિધાર્થી જે સંસ્થામાં અભ્યાસ કરવા માંગતા હોય તે સંસ્થાનું નિયત પ્રમાણપત્ર.
 • બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ અથવા રદ કરેલ ચેક.

આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજના


આ પણ વાંચો:-

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના 2023 | PM Kisan Samman Nidhi Yojana

આ પણ વાંચો:-

કિસાન વિકાસ પત્ર યોજના 2023 | Kishan Vikas Patra Yojana


IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana માં અરજી કેવી રીતે કરવી?

IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana માં તમારે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. તો ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી. તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ છે.

સૌ પ્રથમ તમારે Google માં જઈને Gueedc Gujarat ટાઈપ કરવાનું રહેશે.

હવે તમારી સામે Bin Anamat Aayog ની અધિકૃત વેબસાઇટ ખુલીને આવશે જેના Home Page પર તમને Scheme Menu જોવા મળશે જેના પર ક્લિક કરવું.

ત્યારબાદ તમારી સામે એક નવું પેજ ખુલશે જેમાં તમને વિવિધ યોજનાનું લિસ્ટ દેખાશે. જેમાં “IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana” પર ક્લિક કરવું.

ત્યારબાદ ફરીથી તમારી સામે એક નવું પેજ ખુલશે જેમાં “IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana” વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપી હશે જેને વાંચી લેવી. ત્યાર બાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લિક કરવું.

હવે Apply Now બટન પર ક્લિક કર્યા બાદ તમારી સામે એક નવું પેજ ખુલશે. જેમાં “New User (Register)?” ઓપ્શન જોવા મળશે જેના પર ક્લિક કરો.

ત્યારબાદ Registration for Onlin Application System નામનું અલગ ફોર્મ ખુલશે. જેમાં Email ID, Mobile Number અને Password નાખીને Captcha Code નાખવાનો રહેશે. ત્યારબાદ “Submit” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

ત્યારબાદ તમારે Login કરવાનું રહેશે. જેમાં વિધાર્થીએ “Already Register Click Here for Login?” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

હવે તમારી સામે એક ફોર્મ ખુલશે જેમાં Username, Password અને Captcha Code નાખીને Login કરવાનું રહેશે.

હવે અહીંયા લોગીન થયા બાદ તમારી સામે ફરીથી તે યોજનાનું લિસ્ટ જોવા મળશે જેમાં તમારે “IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana” ક્લિક કરવાનું

ત્યારબાદ અહીંયા એક નવું ફોર્મ ખુલશે જેમાં તમારે માગ્યા મુજબ તમારી તમામ માહિતી ભરવાની રહેશે અને ફોર્મ “Save” કરવાની રહેશે.

ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ અહીંયા માંગ્યા મુજબના તમામ Document અપલોડ કરવાના રહેશે.

હવે છેલ્લે તમામ માહિતી અને ડોક્યુમેન્ટ Upload કર્યા બાદ અરજીને Confirm Application પર ક્લિક કરવાની રહેશે. અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ અરજી નંબર ને તમારે સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહેશે.


IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana હેલ્પલાઈન નંબર

પ્રિય મિત્રો અહીં અમે તમને IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે. પરંતુ જો તમને આ યોજના વિશે કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા હોય કે આ યોજના વિશે વધુ માહિતી મેળવવી હોય તો તમે નીચે આપેલ હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કરી આ યોજના વિશે વધુ માહિતી મેળવી શકો છો.

 • GUEEDC Office Number :- 079-23258684 / 079-23258688

IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana માટેની મહત્વપૂર્ણ લિંકો

IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana ની અધિકારીક વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો.
ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારની તમામ સરકારી યોજના વિશે જાણવા અમારા Whatsapp ગ્રુપ સાથે જોડાવો. અહીં ક્લિક કરો.
અમારી વેબસાઈટનું હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો.

FAQs – વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1.આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજનાનો લાભ કોને આપવામાં આવે છે?

જવાબ :- IIM,NIFT,NLU & CEPT  Exams ની તૈયારી કરતા અનુસૂચિત જાતિના વિધાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે.

2.આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજનામાં કેટલી સહાય મળે છે?

જવાબ :- અનુસૂચિત જાતિના જે વિધાર્થીઓએ જેમણે ધોરણ 10, 12 અથવા સ્નાતક કક્ષામાં 70 % મેળવેલ છે. તે વિધાર્થી જો આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજના અંતર્ગત નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગતા હોય તો તેમને આ યોજના હેઠળ કોચિંગ માટે રૂ.20,000/- સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે.

3.આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે આવક મર્યાદા કેટલી હોવી જોઈએ?

જવાબ :- વિધાર્થીના કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂ.6/- લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ.

4.આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજનામાં અરજી કરવાની વેબસાઈટ કઈ છે?

જવાબ :- https://gueedc.gujarat.gov.in/

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

1 thought on “આઈઆઈએમ, નિફ્ટ, સેપ્ટ, એનએલયુ કોચિંગ સહાય યોજના 2024 | IIM,NIFT,NLU & CEPT Coching Sahaya Yojana”

Leave a Comment