તમારા જિલ્લાના સરકારી યોજના Whatsapp Group ગ્રુપમાં જોડાવો. | Sarkari Yojana Whatsapp Group Link 2023

 

સરકારી યોજના Whatsapp Group પ્રિય મિત્રો ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા અત્યારે ઘણી બધી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. મિત્રો તમે કોઈ દિવસ વિચાર્યું નહીં હોય તેટલી બધી યોજનાઓ ચલાવામાં આવે છે. અને કેટલીક તો એવી યોજનાઓ એવી છે જેમનું તમે કોઈ દિવસ નામ પણ નહીં સાંભયું હોય. તેવી અસંખ્ય યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે.

 

અત્યારે ઘણા બધા એવા લોકો છે જેમને આવી યોજનાઓની જાણ નથી હોતી અને જો કોઈ યોજના વિશે જાણ હોય છે તો તે યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી હોતી નથી, જેના કારણે લોકો તે યોજનાનો લાભ નથી મેળવી શકતા. ખાસ કરીને ગરીબ પરિવારો જમને આવી યોજનાઓની માહિતી હોતી નથી.

 

મિત્રો અહીં નીચે તમને વિવિધ જિલ્લાઓ મુજબના સરકારી યોજના Whatsapp Group આપેલ છે. તેમાં તમે તમારા જિલ્લા મુજબ જોડાઈ શકો છો.

 

સરકારી યોજના Whatsapp Group

 

સરકારી યોજના Whatsapp Group

અહીં નીચે વિવિધ જિલ્લાઓ મુજબ સરકારી યોજના Whatsapp Group લિંક આપેલ છે તેના પર ક્લિપ કરી તમે જોડાઈ શકો છો. જેથી તમામ સરકારી યોજનાની માહિતી તમને એકદમ ફ્રી અને સરળ અને સાચી માહિતી ગુજરાતી ભાષામાં અપાવમાં આવે છે. અમે અમારા સરકારી યોજના Whatsapp Group કોઈ ખોટી માહિતી શેર કરતા નથી.

જિલ્લાઓના નામ  સરકારી યોજના Whatsapp Group માં જોડાવા માટે જિલ્લા મુજબ આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.
બનાસકાંઠા બનાસકાંઠા સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
મહેસાણા મહેસાણા સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
પાટણ પાટણ સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
અમદાવાદ અમદાવાદ સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
અમરેલી અમરેલી સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
ભરૂચ ભરૂચ સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
ભાવનગર ભાવનગર સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
બોટાદ બોટાદ સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
આણંદ આણંદ સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
અરવલ્લી અરવલ્લી સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
કચ્છ કચ્છ સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
ખેડા ખેડા સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
જૂનાગઢ જૂનાગઢ સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
જામનગર જામનગર સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
સુરત સુરત સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
તાપી તાપી સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
વડોદરા વડોદરા સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
વલસાડ વલસાડ સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
રાજકોટ રાજકોટ સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
મોરબી મોરબી સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
નર્મદા નર્મદા સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
નવસારી નવસારી સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
પંચમહાલ પંચમહાલ સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
સુરેન્દ્રનગર સુરેન્દ્રનગર સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
છોટાઉદેપુર છોટાઉદેપુર સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
દાહોદ દાહોદ સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
ડાંગ ડાંગ સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
સાબરકાંઠા સાબરકાંઠા સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
દેવભૂમિ દ્વારકા દેવભૂમિ દ્વારકા સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
ગાંધીનગર ગાંધીનગર સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
ગીર સોમનાથ ગીર સોમનાથ સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
મહીસાગર મહીસાગર સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ
પોરબંદર પોરબંદર સરકારી યોજના વહાર્ટસપપ ગ્રુપ

 

ખાસ સૂચના આ ગ્રુપમાં ગુજરાત રાજ્ય સિવાયના કોઈ પણ વ્યક્તિએ જોડાવું નહી. કારણે કે આ ગ્રુપમાં માત્ર ગુજરાતી ભાષમાં માહિતી આપવામાં આવે છે. અને હા આ ગ્રુપમાં તમે જો જોડાવ માંગો છો તો જ આ ગ્રુપમાં ફરજીયાત જોડાવું એવું નથી.

 

આ પણ વાંચો:-

સરકારી યોજનાઓની યાદી 2023 | List Of Gujarat Government Schemes

 

સરકારી યોજના Whatsapp Group ના શું માહિતી શેર કરવામાં આવે છે.

આ ગ્રુપમાં ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકાર દ્રારા ચલાવવામાં તમામ યોજના વિશે માહિતી આપવામાં આવે છે જેમ કે,

 

  • મહિલાઓ માટેની યોજનાઓ.
  • વિધાર્થીઓ માટેની યોજનાઓ.
  • આરોગ્યને લગતી યોજનાઓ.
  • ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ.
  • પશુપાલકો માટેની યોજનાઓ.
  • તમામ પેન્શન યોજનાઓ.
  • આવાસ યોજનાઓ.

 

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

19 thoughts on “તમારા જિલ્લાના સરકારી યોજના Whatsapp Group ગ્રુપમાં જોડાવો. | Sarkari Yojana Whatsapp Group Link 2023”

Leave a Comment