સરકારી યોજનાઓની યાદી 2023 | List Of Gujarat Government Schemes

 

પ્રિય મિત્રો, આજે આપણે વર્ષ 2023 માં ચાલનારી કેન્દ્ર સરકારની અને ગુજરાત સરકારની તમામ યોજનાઓની માહિતી મેળવીશું. આ એક જ લેખમાં વિવિધ વિભાગ મુજબ કેન્દ્ર સરકારની અને ગુજરાત યોજનાઓ આપેલ છે. જેથી તમે આ એક લેખ પરથી તમામ સરકારી યોજનાઓની યાદી મેળવી શકો છો.

 

સરકારી યોજનાઓની યાદી

 

સરકારી યોજનાઓની યાદી 2023

અહીં નીચે વિવિધ યોજનાઓને અમારા દ્રારા વિવિધ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે. જેમાં એક બાજુ યોજનાનું નામ આપેલ છે અને તેની બીજી બાજુ તે યોજનાની લિંક આપેલ છે જેના પર ક્લિક કરી તે યોજના વિશે વિસ્તારપૂર્વક માહિતી જાણી શકો છો.

 

મહિલાઓ માટેની સરકારી યોજનાઓ.

યોજનાઓના નામ  તે યોજના વિશે માહિતી
મહિલા અધિકારિતા યોજના અહીં ક્લિક કરો
મહિલા સમૃધ્ધિ યોજના અહીં ક્લિક કરો
વ્હાલી દીકરી યોજના અહીં ક્લિક કરો
વિધવા સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો
181 અભમય મહિલા હેલ્પલાઇન અહીં ક્લિક કરો
કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના અહીં ક્લિક કરો
સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર યોજના અહીં ક્લિક કરો
મહિલા સ્વાવલંબન યોજના અહીં ક્લિક કરો.
મહિલા સન્માન બચત પ્રમાણપત્ર યોજના અહીં ક્લિક કરો.
સુરક્ષા માતૃત્વ આશ્વાસન યોજના અહીં ક્લિક કરો.
પાલક માતા પિતા યોજના અહીં ક્લિક કરો.
પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના અહીં ક્લિક કરો.
વિધવા પુન:લગ્ન આર્થિક સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો
  • આ છે મહિલાઓ માટેની સરકારી યોજનાઓની યાદી

 

વિધાર્થીઓ માટેની સરકારી યોજના.

યોજનાઓના નામ  તે યોજના વિશે માહિતી
કોમર્શીયલ પાયલોટ તાલીમ લાઇસન્સ માટે લોન સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો
સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
ભોજન બિલ સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના અહીં ક્લિક કરો.
વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજના અહીં ક્લિક કરો.
કોચિંગ સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
નમો ટેબ્લેટ યોજના અહીં ક્લિક કરો
  • આ છે વિદ્યાર્થીઓ માટેની સરકારી યોજનાઓની યાદી

 

આરોગ્ય માટેની સરકારી યોજનાઓ.

યોજનાઓના નામ  તે યોજના વિશે માહિતી
આયુષ્માન ભારત યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી અહીં ક્લિક કરો.
યુ વીન કાર્ડ યોજના અહીં ક્લિક કરો.
આભા કાર્ડ યોજના અહીં ક્લિક કરો.
કેન્સર રોગ સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
નિક્ષય પોષણ યોજના અહીં ક્લિક કરો.
ટીબી રોગ સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
મુખ્યમંત્રી અમૃતમ “મા” અને “મા વાત્સલ્ય” યોજના અહીં ક્લિક કરો.
  • આ છે મહિલાઓ માટેની સરકારી યોજનાઓની યાદી

 

દિવ્યાંગો માટેની યોજનાઓ.

યોજનાઓના નામ  તે યોજના વિશે માહિતી
દિવ્યાંગ બસ પાસ યોજના અહીં ક્લિક કરો.
દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.

 

ખેડૂતો માટેની સરકારી યોજનાઓ.

યોજનાઓના નામ  તે યોજના વિશે માહિતી
તાડપત્રી સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
રોટાવેટર સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
ડ્રોન થી જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવા માટે સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
ખેડૂત મોબાઈલ સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
બેટરી પંપ સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
મધમાખી ઉછેર યોજના અહીં ક્લિક કરો.
ડ્રીપ ઇરીગેશનમાં પાણીના ટાંકા બનાવવા માટે સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
સ્ટ્રોબેરીની ખેતી માટે સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
સરગવાની ખેતી માટે સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
કાચા મંડપ સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
દેવીપૂજક ખેડુતોને તરબૂચ, ટેટી અને શાકભાજીના બિયારણ માટે સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
ખેતીવાડીના સાધનો માટે સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
પપૈયાની ખેતી માટે સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજન અહીં ક્લિક કરો.
પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના અહીં ક્લિક કરો.
ટ્રેક્ટર સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
પીએમ કિસાન EKYC કેવી રીતે કરવું? અહીં ક્લિક કરો.
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના અહીં ક્લિક કરો.
ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના અહીં ક્લિક કરો.
ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
PM Kisan Ekyc થયું છે કે નહીં? તે કેવી રીતે ચેક કરવું? અહીં ક્લિક કરો.
  • આ છે ખેડૂતો માટેની સરકારી યોજનાઓની યાદી

 

પેન્શન માટેની યોજનાઓ

યોજનાઓના નામ તે યોજના વિશે માહિતી
પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના અહીં ક્લિક કરો.
પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના અહીં ક્લિક કરો.
અટલ પેન્શન યોજના અહીં ક્લિક કરો.

 

પશુપાલકો માટેની યોજન

યોજનાઓના નામ   તે યોજના વિશે માહિતી
પશુ ખાણદાન સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો
તબેલા લોન યોજના અહીં ક્લિક કરો
ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના અહીં ક્લિક કરો
સિલાઈ મશીન લોન યોજના અહીં ક્લિક કરો
દેશી ગાય સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો
ચાફ કટર સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો
  • આ છે પશુપાલકો માટેની સરકારી યોજનાઓની યાદી

 

અનુસૂચિત જાતિના લોકો માટેની યોજના

ડૉ.પી.જી સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના વકીલોને નાણાંકીય સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
ડૉ.પી.જી. સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના કાયદા સ્નાતકોને લોન સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
ડૉ.પી.જી.સોલંકી અનુસૂચિત જાતિના તબીબી અનુસ્નાતક કક્ષાના ડૉક્ટરોને લોન સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો.
અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતોને ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો
અનુસૂચિત જાતિના નાના વ્યવસાયકારો માટે વ્યવસાયનું સ્થળ કે દુકાન ખરીદવા માટે લોન સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો
લેપટોપ સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો
  • આ છે અનુસૂચિત જાતિના લોકો માટેની સરકારી યોજનાઓની યાદી

 

આવાસ માટેની યોજના

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના અહીં ક્લિક કરો
ડો.આંબેડકર આવાસ યોજના અહીં ક્લિક કરો
ડૉ.આંબેડકર સફાઈ કામદાર આવાસ યોજના અહીં ક્લિક કરો
વરિષ્ઠ નાગરિકોને રહેઠાણની સુવિધા(વૃદ્ધાશ્રમ) યોજના અહીં ક્લિક કરો
  • આ છે આવાસ માટેની સરકારી યોજનાઓની યાદી

 

અન્ય સરકારી યોજનાઓની યાદી

યોજનાઓના નામ   તે યોજના વિશે માહિતી
મફત છત્રી યોજના અહીં ક્લિક કરો
ઘરઘંટી સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો
પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા લોન યોજના અહીં ક્લિક કરો
સોલાર પેનલ યોજના અહીં ક્લિક કરો
માઇક્રો ક્રેડિટ ફાઇનાન્સ યોજના અહીં ક્લિક કરો
વકીલાતનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે લોન સહાય યોજના અહીં ક્લિક કરો
મહાત્મા ગાંધી નરેગા યોજના અહીં ક્લિક કરો
માઇ રમાબાઇ આંબેડકર સમુહ લગ્ન યોજના અહીં ક્લિક કરો
માનવ ગરિમા યોજના અહીં ક્લિક કરો
શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના અહીં ક્લિક કરો.
સંત સુરદાસ યોજના અહીં ક્લિક કરો.
ઇલેક્ટ્રીક વાહન સબસિડી યોજના અહીં ક્લિક કરો.
પીએમ સ્વનિધિ યોજના અહીં ક્લિક કરો.
સોલાર રૂફટોપ યોજના અહીં ક્લિક કરો.
મારુતિ સુઝુકી ઈકો લોન યોજના અહીં ક્લિક કરો

 

પ્રિય મિત્રો અમે આશા રાખીએ છીએ, કે તમને આ લેખ કામ આવ્યો હશે. આ લેખમાં તમને એક જ જગ્યાએથી તમામ સરકારી યોજના વિશે માહિતી મેળવી શકો છો. આ રીતે તમે તમામ સરકારી યોજનાની માહિતી જાણવા માંગો છો તો અહીં ક્લિક કરી અમારા Whatsapp Group માં જોડાવો.

 

સરકારી યોજનાઓની યાદી જાણવા માટે સરકાર દ્રારા બનાવવામાં આવે વેબસાઈટ લિસ્ટ

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું