મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના | Mini Tractor Sahay Yojana

 

મારાં વ્હાલા ખેડૂત મિત્રો આજના આ લેખમાં આપણે ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના. તો ચાલો જાણીએ કે મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના શું છે?, આ યોજનાનો હેતુ શું છે?, આ યોજનાનો લાભ કયા ખેડૂતોને મળશે?, આ યોજનામાં કેટલો લાભ મળશે?, આ યોજનામાં અરજી કરવા માટે કયા-કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ અને મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી. આ તમામ માહિતી ગુજરાતી ભાષાંમાં જાણવા માંગો છો, તો આ લેખને અંત સુધી વાંચો.

 

Mini Tractor Sahay Yojana
Mini Tractor Sahay Yojana

 

Contents hide

મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના શું છે?

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ચાલતી મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના હેઠળ ગુજરાતના ખેડૂત ભાઈઓને મીની ટ્રેક્ટર ખરીદવા માટે સહાય આપવામાં આવશે. જેમાં આ યોજના હેઠળ (20 PTO HP સુધી)નું ટ્રેક્ટર ખરીદવા માટે સહાય આપવામાં આવશે, જેને આપણે મીની કે નાનું ટ્રેક્ટર કહીએ છીએ.

 

મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય શું?

આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતો પોતાના બાગમાં ઓછી જગ્યા હોવાથી આ મીની ટ્રેક્ટરથી સારી રીતે ખેતી કરી શકે જેથી કોઈ પાકને નુકશાન ના થાય અને જે ખેડૂત ભાઈઓ પાસે ઓછી જમીન છે, તે આ ટ્રેક્ટર ખરીદને ખેતીમાં વધુ આવક મેળવે, તે આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે.

 

મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના હેઠળ કયા ખેડૂતોને લાભ મળશે? (પાત્રતા અને શરતો)

રાજ્યના મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના મેળવવા માટે તેની ચોક્કસ પાત્રતાઓ નક્કી થયેલી છે. જો તે પાત્રતાનું પાલન તમારી સાથે થશે તે ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળશે? જે પાત્રતા નીચે મુજબ છે.

 

 • લાભાર્થી ખેડૂત ગુજરાત રાજ્યનો હોવો જોઈએ.
 • આ યોજનાનો લાભ રાજ્યના નાના, સિમાંત,  મહિલા ખેડૂત, SC જ્ઞાતિના ખેડૂતો, સ્ત જ્ઞાતિના ખેડૂતો, જનરલ અને અન્ય ખેડૂતોને આ યોજનાઓને લાભ મળશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂત જમીનનું રેકોર્ડ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • લાભાર્થી ખેડૂત વન અધિકાર રેકોર્ડ ધરાવતા હોવો જોઈએ.
 • જંગલીય વિસ્તાર માટે ટ્રાઈબલ જમીનનું પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોવા જોઈએ. (જો જંગલીય વિસ્તારમાં રહેતા હો તો)
 • આ યોજનાનો લાભ ખેડૂતોને ફક્ત જ વાર મળશે.
 • કૃષિ વિભાગ દ્વારા નક્કી પ્રાઇઝ ડિસ્કવરીના હેતુ માટે તૈયાર કરેલા અધિકૃત વેપારી પાસેથી જ ટ્રેક્ટર ખરીદવાનું રહેશે.

 

મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાય

અહીં Mini Tractor Sahay Yojana હેઠળ મળતી સહાય વિવિધ જ્ઞાતિ મુજબ અલગ-અલગ હોય છે, જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

સામાન્ય અને અન્ય ખેડૂતો માટે સામાન્ય ખેડુતને ખર્ચના 40 % મુજબ રૂ.0.45 લાખ/એકમદીઠ આ બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર થશે.
અનુસૂચિત જાતિ અને
અનુસૂચિત જન જાતિના ખેડૂતો માટે
અનુસૂચિત જાતિ અને
અનુસૂચિત જન જાતિના ખેડૂતોને રૂ.0.60 લાખ અથવા ખર્ચના 50 ટકા મળવાપાત્ર થશે.

 

આ પણ વાંચો:-

દેવીપૂજક ખેડુતોને તરબૂચ, ટેટી અને શાકભાજીના બિયારણ માટે સહાય યોજના

 

મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજનામાં અરજી કરવા માટે ક્યાં-ક્યા ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ?

Mini Tractor Sahay Yojana નો લાભ લેવા માટે ikhedut portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. જેના માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટની જરૂર રહેશે. ત્યારે જ તમે ફોર્મ ભરી શકશો.

 

 • આધારકાર્ડની ઝેરોક્ષ
 • રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી SC જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ (જે જ્ઞાતિને લાગુ પડતું હોય તેને)
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી ST જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ (જે જ્ઞાતિને લાગુ પડતું હોય તેને)
 • ખેડૂતની 7/12 ની જમીનની નકલ
 • ખેતીના 7-12 અને 8-અ જમીનમાં સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક
 • જો ખેડૂત દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થી જો ટ્રાઈબલ વિસ્તારના હોય તો વન અધિકાર પત્રની નકલ (હોય તો)
 • લાભાર્થી પાસે આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય તો તેની વિગતો
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 • બેંક પાસબુક ઝેરોક્ષ
 • મોબાઈલ નંબર (ચાલુ હોય તેવો)

 

મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજનામાં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

Mini Tractor Sahay Yojana માં અરજી કરવા માટેની મહત્વપૂર્ણ તારીખો.

 • અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ:- 22/04/2023
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ :- 31/05/2023

 

મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજનામાં પહેલાથી ખરીદી લીધેલા ટ્રેક્ટર પર સહાય મળશે?

જે ખેડૂત મિત્રોએ થોડા સમય પહેલા ટ્રેક્ટર ખરીદી લીધેલ છે, તેમને જો યોજનાનો લાભ મેળવવો હોય તો તેમને પણ અહીં આપેલી જ પ્રક્રિયા કરવાની રહશે પરંતુ તમારું ટ્રેક્ટર પારસીંગ થયેલુંના હોવું જોઈએ. જો તમે થોડા સમય પહેલા ટ્રેક્ટર લીધેલ છે અને તે પારસીંગ થયેલ છે તો તમને આ યોજનાનો લાભ નહીં મળે. જો તમારું ટ્રેક્ટર પારસીંગ નથી, તો તમને આ યોજનાનો લાભ મળશે, જેની તમામ પ્રકિયા અહીં આપેલ છે તે જ પ્રકારે રહેશે.

 

આ પણ વાંચો:-

નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર સહાય યોજના

 

મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી?

આ યોજના માટે તમારે i-khedut portal પર તમારે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે અને સાથે ઓનલાઇન અરજી કર્યા પછી તમારે થોડીક ઓફલાઈન પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે, જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ છે.

 

 • સૌપ્રથમ તમારે તમારા મોબાઈલ, કોમ્પ્યુટર કે કોઈપણ ડિવાઇસમાં Google ઓપન કરવાનું રહેશે.
 • હવે ગૂગલ સેર્ચમાં જઈને “ikhedut” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારી સામે ikhedut portal ની Official Website તમારી સામે આવશે.
 • હવે ikhedut portal ની Official Website ઓપન કરો.
 • હવે તમારી સામે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ વેબસાઈટનું Home Page ખુલીને આવશે.
 • હવે હોમપેજ પર તમને ઉપર મેનુમાં “યોજના”  દેખાશે તેના પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • હવે વેબસાઈટ પર યોજના પર ક્લિક કર્યા પછી તમારી સામે એક નવું પેજ ખૂલશે.
 • જેમાં તમારે “બાગાયત ની યોજનાઓ” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે “બાગાયત ની યોજનાઓ” ખોલ્યા બાદ જ્યાં ક્રમ નંબર-25 પર આપેલી “મિની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના” યોજના પર ક્લિક કરીને આગળ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવાની રહેશે.
 • જેમાં “Mini Tractor Sahay Yojana” યોજનામાં “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને નવું પેજ ખોલવાની રહેશે.
 • હવે તમારે સામે એક નવું પેજ ખુલીને આવશે.
 • જો તમે આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર પહેલા રજીસ્ટર કરેલું હોય તો “હા” સિલેટર કરવાનું રહેશે અને રજીસ્ટેશન નથી કર્યું તો “ના” કરવાનું રહેશે.
 • હવે ફરી તમારી સામે એક નવું પેજ ઓપન થશે.
 • આ પેજમાં તમને એક ફોર્મ જોવા મળશે.
 • હવે આ ફોર્મમાં તમારે માગ્યા મુજબની સંપૂર્ણ માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • હવે ફોર્મ ભર્યા બાદ તે ફોર્મની ચકાસણી કર્યા બાદ “અરજી સેવ કરો” તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે ફરીથી ઓનલાઈન ભરેલી માહિતીની પૂરેપૂરી ચોક્ક્સાઈ કર્યા બાદ અરજી કન્ફોર્મ કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી દ્વારા ઓનલાઈન અરજી એક વાર કન્‍ફર્મ કર્યા બાદ Application Number માં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં.
 • ખેડૂત લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોતાની અરજીની પ્રિ‍ન્‍ટ કઢાવાની રહેશે.
 • આ રીતે તમે ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો.

 

મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજનામાં ઓનલાઇન અરજી કર્યા પછી શું?

આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી કર્યા પછી ઓફલાઈન શું પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે, તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 

 • સૌ પ્રથમ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ તમને તમારી અરજીને તાલુકા અમલીકરણ અધિકારીશ્રી દ્વારા પૂર્વ મંજૂરી આપવામાં આવશે.
 • હવે જો તમારી અરજી મંજુર થશે તો તમને અરજીની જાણ SMS/ઈ-મેઈલ કે અન્ય વ્યવસ્થા દ્વારા તમને જાણ કરવામાં આવશે.
 • હવે લાભાર્થી ખેડૂતે ઓનલાઇન અરજી કર્યા પછી જે પ્રિન્ટ મળે છે તે અરજીપત્રકમાં સહી કરવાની રહેશે.
 • હવે સહી કરેલ તે પ્રિંટઆઉટ સાથે અહીં ઉપર લેખમાં આપેલા તમામ ડોક્યુમેન્ટ તે પ્રિંટઆઉટની સાથે જોડવાના રહેશે.
 • હવે આ તમામ ડોક્યુમેન્ટ તમારે તમારા ગ્રામસેવક, વિસ્તરણ અધિકારી કે તાલુકા અમલીકરણ અધિકારીશ્રી પાસે જમા કરવાના રહેશે.
 • આ રીતે તમારી ઓનલાઇન અને ઓફલાઈન સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે અને મિની ટ્રેક્ટર ખરીદવા માટે સહાય આપવામાં આવશે.

 

મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના હેલ્પલાઇન

ખેડૂત મિત્રો, અહીં અમે આ લેખમાં  Mini Tractor Sahay Yojana વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે, પરંતુ તમને આ યોજના વિશે હજી પણ જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે વધુ માહિતી માટે તમારા વિસ્તારના ગ્રામ સેવક, તાલુકા કક્ષાએ વિસ્તરણ અધિકારી અથવા જિલ્લા કક્ષાએ “જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી” નો સંપર્ક કરીને, આ યોજના વિશે વધુ માહિતી મેળવી શકો છો.

 

Mini Tractor Sahay Yojana માટેની મહત્વપૂર્ણ લિંક

i-khedut portl  ની અધિકૃત વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો.
એપ્લિકેશન સ્થિતિ અહીં ક્લિક કરો.
પ્રિન્ટ એપ્લિકેશન અહીં ક્લિક કરો.
ખેડૂત Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવો. અહીં ક્લિક કરો.

 

FAQs – વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1.મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજનામાં અરજી કઈ રીતે કરવી?

જવાબ:- Mini Tractor Sahay Yojana નો લાભ લેવા માટે તમારે  આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ ની વેબસાઈટ પરથી અરજી કરવાની રહેશે.

 

2.મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજના હેઠળ કેટલા ટકા સુધી લાભ મેળવી શકે છે?

જવાબ:- સામાન્ય ખેડુતને ખર્ચના 40 % મુજબ રૂ.0.45 લાખ અને અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જન જાતિના ખેડૂતોને રૂ.0.60 લાખ

 

3.મીની ટ્રેક્ટર સહાય યોજનામાં અરજી કરવાનો સમયગાળો કેટલો છે?

જવાબ:- અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ:- 22/04/2023 અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ :- 31/05/2023 છે.

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું