ટ્રેક્ટર સહાય યોજના | Tractor Sahay Yojana 2022

 

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના | ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2022 | Tractor Sahay Yojna 2022 | Tractor Subsidy in Gujarat | Tractor Yojana | I Khedut Portal | ટ્રેક્ટર

 

 

ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 2022.

ગુજરાત સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્રારા i-khedut Portal પર ટ્રેક્ટર સહાય યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે, આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 40 પી. ટી. ઓ. પા. થી વધુ અને 60 પી. ટી. ઓ. પા. સુધી ખર્ચ ના 25% અથવા રૂ. 60,000/- ની મર્યાદા માં બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર થશે.

 

ટ્રેક્ટર માટે ખેતીવાડી ખાતા દ્રારા વખતો વખત જાહેર કરેલ પ્રાઈઝ ડિસ્કવરીના હેતુ માટે ત્યાર કરે એમ્પેનલમેન્ટ માં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદકના એમ્પેનલ થયેલ ટ્રેક્ટર મોડેલ તેમના અધિકૃત વિક્રેતા પાસે થી લાભાર્થી ખેડૂતે ખરીદી કરવાની રહેશે.

 

આ યોજનાનો હેતુ શું?

આ યોજનાનો હેતુ એ છે કે ખેડુતભાઈઓ ખેતીમાં સારી રીતે અને ઝડપી ખેતી કરી શકે તે માટે આર્થિક રીતે નબળા ખેડૂતભાઈઓને ટ્રેક્ટર ની ખરીદી પર સહાય આપવમાં આવી રહી છે.

 

આ યોજનાના મહત્વનામુદ્દા:-

યોજનાનું નામ ટ્રેક્ટર સહાય યોજના
આર્ટિકલની ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
ઉદ્દેશય ખેડુતો ખેતીમાં સારી રીતે અને ઝડપથી ખેડ કરી શકે તે માટે આર્થિક રીતે નબળા ખેડૂતભાઈઓને ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર સહાય આપવામાં આવી રહી છે.
લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યના ખેડુતો
મળવાપાત્ર સહાય આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 40 પી. ટી. ઓ. પા. થી વધુ અને 60 પી. ટી. ઓ. પા. સુધી ખર્ચ ના 25% અથવા રૂ. 60,000/- ની મર્યાદા માં બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર થશે.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 21/03/2022
અરજી કરવા માટેની વેબસાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/

 

ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટેની શરતો.

Government Of Gujarat દ્રારા ટ્રેક્ટર યોજનાના માટે નીચે મુજબની પાત્રતા અને શરતો નક્કી કરેલ છે.

 

 • આ સહાય યોજના માટે અરજી કરનાર ખેડૂતો ગુજરાત રાજ્યના વતની હોવા જોઈએ.
 • આ યોજનાનો લાભ ફક્ત એક જ વાર મળશે.
 • ગુજરાત રાજ્યના નાના, મોટા અને તમામ જાતિના ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • ખેડૂત પોતાની માલિકીની જમીન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • કૃષિ વિભાગ દ્રારા નક્કી કરેલ પ્રાઈઝ ડિસ્કવરીના હેતી માટે ત્યાર કરેલ અધિકૃત વેપારી પાસે થી ખરીદી કરવાની રહેશે.
 • ટ્રેક્ટર સહાય યોજના માટે વેપારી પાસે થી લાભાર્થી ખેડૂતે ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરવાની રહેશે.

 

ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાની ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ.

 • અરજદાર ખેડૂતની આધારકાર્ડની ઝેરોક્ષ.
 • લાભાર્થીના રેશન કાર્ડની ઝેરોક્ષ.
 • બેંક ખાતાની બુકની ઝેરોક્ષ.
 • i-Khedut Portal 7-12
 • જે ખેડુતો SC અને ST જાતિ ના હોય તો તેનું સર્ટિફિકેટ.
 • સંયુક્ત ખાતેદાર ના કિસ્સામાં 7-12 અને 8-અ
  જમીનમાં અન્ય ખેડૂત ના સંમતિ પત્રક
 • આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તે
 • સહકારી મંડળી અને દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો

 

ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી.

ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે તમે ઘરે બેઠા ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો, કે પછી તમે નજીકનાં તાલુકા કચેરીએથી ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો. આ યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 

 • ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌ પ્રથમ Google પર i-Khedut Portal સર્ચ કરવાનું રહેશે.

 

 • ત્યાર બાદ તમને ઉપર આપેલ ફોટો પ્રમાણે i-Khedut ની ઓફીસીયલ વેબસાઈટ જોવા મળશે.
 • હવે i-Khedut Portal Official પર “યોજનાઓ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.
 • અહીં ક્લિક કર્યા બાદ તમને સ્ક્રીન પર “ખેતી વાડીની યોજનાઓ ” લખેલ હશે તેનાં પર ક્લિક કરો.

 

 • “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” પર ક્લિક કર્યા બાદ તેમાં(9) નંબરે “ટ્રેક્ટર સહાય યોજના” માં ” અરજી કરો” પર ક્લિક કરો.

 

 • ક્લિક કર્યા બાદ તમારી સામે એક ફોર્મ ખુલશે તેમાં જે માહિતી માંગે છે તેને ભરીને આ ફોર્મને સબમિટ કરી દો.
 • આ ફોર્મ સબમિટ કર્યા બાદ આ અરજી ફોર્મની પ્રીન્ટ કાઢીને આપેલ એડ્રેસ પર જઈને ડોક્યુમેન્ટ સાથે જમા કરાવવાના રહેશે.
પોસ્ટ શેર કરો:
           

Leave a Comment