ઘ પરથી છોકરીના નામ | Baby Names Form Gh In Gujarati

 

પ્રિય મિત્રો અહીંયા મિથુન રાશિ ના અક્ષરો ક,છ,ઘ  છે. તેમાંથી ઘ પરથી છોકરીના નામ (Baby Names Form Gh In Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર ‘હિન્દુ બાળકોના નામ’ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ તમને અહીં મળી રહે?

 

ઘ પરથી છોકરીના નામ

 

ઘ પરથી છોકરીના નામ

 • ઘાન્વી
 • ઘનિકા
 • ઘનીતા
 • ઘનમાલિકા
 • ઘાઇના
 • ઘનાવી
 • ઘંસારી
 • ઘનીશા
 • ઘનેશ્વરી
 • ઘાના
 • ઘફીરા
 • ઘટા
 • ઘીના
 • ઘેના
 • ઘન્યા
 • ઘનામિકા
 • ઘૃષ્મા
 • ઘૃતલી
 • ઘનશ્રી
 • ઘુંઘરૂ
 • ઘુમરા
 • ઘુર્નિકા
 • ઘનપ્રિયા
 • ઘોષા
 • ઘોષિની
 • ઘેવરી
 • ઘૃતા
 • ઘનમાલિકા
 • ઘંટકા
 • ઘનશ્યામલા

 

પ્રિય મિત્રો…

અહીં તમને ઘ પરથી છોકરીના નામ (Baby Names Form Gh In Gujarati) આપેલા છે. જેમાં તમને જો નામ ગમે તે નામ તમે રાખી શકો છો. આવી જ રીતે વિવિધ અક્ષરો પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ જાણવા માંગો છો. તો અમારી વેબસાઈટ પર જોડાયેલા રહો.

 

આ પણ વાંચો:-

ક પરથી છોકરીના નામ

ખ પરથી છોકરીના નામ

ગ પરથી છોકરીના નામ 

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

Leave a Comment