ઉ પરથી છોકરીના નામ | Baby Names Form U In Gujarati

 

પ્રિય મિત્રો અહીંયા વૃષભ રાશિ ના અક્ષરો બ,ઉ,વ  છે. તેમાંથી ઉ પરથી છોકરીના નામ (Baby Names Form U In Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર ‘હિન્દુ બાળકોના નામ’ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ તમને અહીં મળી રહે.

 

ઉ પરથી છોકરીના નામ

 

ઉ પરથી છોકરીના નામ

 • ઉથામી
 • ઉત્તરા
 • ઉથીશા
 • ઊતરા
 • ઉત્કલા
 • ઉત્કલિકા
 • ઉત્કલિતા
 • ઉત્કશાના
 • ઉત્પલા
 • ઉત્પલાભા
 • ઉત્પલાક્ષી
 • ઉત્પલિની
 • ઉત્પત્તિ
 • ઉત્સા
 • ઉત્સવી
 • ઉબિકા
 • ઉચીમકાલી
 • ઉદન્તિકા
 • ઉદરંગા
 • ઉદયા
 • ઉદયાશ્રી
 • ઉદાયાશ્રી
 • ઉદબલા
 • ઉદ્ભવી
 • ઉદ્વાહા
 • ઉદ્વાહની
 • ઉદ્વિના
 • ઉદયતિ
 • ઉજયાતી
 • ઉજેશા
 • ઉઝાલા
 • ઉજ્જાનિની
 • ઉજ્જયિની
 • ઉજ્વાલા
 • ઉજ્જ્વલા
 • ઉજ્વલા
 • ઉજ્વલા
 • ઉજ્વલા
 • ઉજ્વલિતા
 • ઉજ્વલા
 • ઉજવણી
 • ઉલ્કા
 • ઉલ્લાસિતા
 • ઉલૂપી
 • ઉમા
 • ઉમાપે
 • ઉમંગી
 • ઉંમરાની
 • ઉમિકા
 • ઉમસીહા
 • ઉન્નતિ
 • ઉન્નીકા
 • ઉન્નયા
 • ઉપદા
 • ઉપધૃતિ
 • ઉપાલા
 • ઉપમા
 • ઉપાસના
 • ઉપેક્ષા
 • ઉપકોષા
 • ઉપમા
 • ઉર્વશી
 • ઉરિશિલ્લા
 • ઉર્શિતા
 • ઉર્જા
 • ઉર્જાકા
 • ઉર્જાતા
 • ઉર્મેશા
 • ઉર્મી
 • ઉર્મિકા
 • ઉર્મિલા
 • ઉર્મિમાલા
 • ઉર્શિતા
 • ઉના
 • ઉરુવી
 • ઉર્વા
 • ઉર્વરા
 • ઉર્વશી
 • ઊર્વિન
 • ઉર્વીજા
 • ઉપા
 • ઉષા
 • ઉષાના
 • ઉષારવી
 • ઉષાશિ
 • ઉષાસી
 • ઉષાશ્રી
 • ઉશી
 • ઉશીજા
 • ઉશીકા
 • ઉષ્મા
 • ઉશરા
 • ઉત્સા
 • ઉસરી
 • ઉતાલિકા
 • ઉત્તાનશી
 • ઉથમા
 • ઉત્સુક
 • ઉત્તરા
 • ઉત્તરીકા

 

પ્રિય મિત્રો…

અહીં તમને ઉ પરથી છોકરીના નામ (Baby Names Form U In Gujarati) આપેલા છે. જેમાં તમને જો નામ ગમે તે નામ તમે રાખી શકો છો. આવી જ રીતે વિવિધ અક્ષરો પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ જાણવા માંગો છો. તો જોડાયેલા અમારી વેબસાઈટ ONLYLBC.COM સાથે.

 

આ પણ વાંચો:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

Leave a Comment