ય પરથી છોકરાના નામ | Boy Names Form Y In Gujarati

 

પ્રિય મિત્રો અહીંયા વૃશ્વિક રાશિ ના અક્ષરો ન,ય છે. તેમાંથી ય પરથી છોકરાના નામ (Boy Names Form Y In Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર ‘હિન્દુ બાળકોના નામ’ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ તમને અહીં મળી રહે?

 

ય પરથી છોકરાના નામ

 

ય પરથી છોકરાના નામ

 • યદુ
 • યદુનંદન
 • યદુનાથ
 • યદુરાજ
 • યદુતમ
 • યદુવીર
 • યજ્ઞ
 • યજ્ઞેશ
 • યાજ્ઞિક
 • યજ્ઞિત
 • યજ્ઞ
 • યજ
 • યજત
 • યજુર
 • યજુર્વ
 • યક્ષ
 • યક્ષિન
 • યક્ષિત
 • યાકુલ
 • યમજીત
 • યમલ
 • યમન
 • યમિત
 • યંશ
 • યશ
 • યશીલ
 • યશિત
 • યશ્મિત
 • યશોદેવ
 • યશોધન
 • યશોવર્મન
 • યશપાલ
 • યશરાજ
 • યશવીર
 • યશવંત
 • યશ્વિન
 • યાસિર
 • યુગવ
 • યુગેશ
 • યુગમા
 • યુતિક
 • યુવંશ
 • યુવરાજ
 • યુવેન
 • યુવિન
 • યુવરાજ
 • યસ્તિ
 • યતન
 • યથાર્થ
 • યથાવન
 • યથેશ
 • યતિન
 • યતીન્દ્ર
 • યતીશ
 • યત્નેશ
 • યાત્રિક
 • યશવંત
 • યોધા
 • યોધિન
 • યોગદેવ
 • યોગમ
 • યોગાનંદ
 • યોગનિદ્રા
 • યોગાંશ
 • યોગાંશુ
 • યોગરાજ
 • યોગેશ
 • યોગી
 • યોગીન
 • યોગિની
 • યાચન
 • યાદવ
 • યાદિન્દર
 • યાજ્ઞિક
 • યશવન
 • યથિથ
 • યચન
 • યાદવ
 • યાદવેન્દ્ર
 • યાદવા
 • યધુ
 • યજ્ઞ
 • યજ્ઞેશ
 • યોગીરાજ
 • યોગીશ
 • યોગિત
 • યોગરાજ
 • યોજક
 • યોગિત
 • યોશન
 • યોતાક
 • યોક્ષિત
 • યુધિષ્ઠિર
 • યુગ
 • યુગલ
 • યુગાન્ત

 

પ્રિય મિત્રો…

અહીં તમને ય પરથી છોકરાના નામ (Boy Names Form Y In Gujarati) આપેલા છે. જેમાં તમને જો નામ ગમે તે નામ તમે રાખી શકો છો. આવી જ રીતે વિવિધ અક્ષરો પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ જાણવા માંગો છો. તો અમારી વેબસાઈટ પર જોડાયેલા રહો.

 

આ પણ વાંચો:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

Leave a Comment