ઝ પરથી છોકરાના નામ | Boy Names Form Z In Gujarati

 

પ્રિય મિત્રો અહીંયા મીન રાશિ ના અક્ષરો દ,ચ,ઝ,થ છે. તેમાંથી ઝ પરથી છોકરાના નામ (Boy Names Form Z In Gujarati) આપવામાં આવ્યા છે. અહીં આપેલા તમામ નામો માત્ર ‘હિન્દુ બાળકોના નામ’ માટે છે. તો નીચે આપેલા નામ માંથી તમારા બાળક માટે યોગ્ય નામ તમને અહીં મળી રહે?

 

ઝ પરથી છોકરાના નામ

 

ઝ પરથી છોકરાના નામ

 • ઝહીન
 • ઝૈદેન
 • ઝૈયાન
 • ઝલકિત
 • ઝમરક્ત
 • ઝનક
 • ઝંકાર
 • ઝંખિત
 • ઝંકૃત
 • ઝંતરવા
 • ઝરન
 • ઝરમીન
 • ઝરવીન
 • ઝેવિયન
 • ઝવેર
 • ઝેહાન
 • ઝેન
 • ઝેશાન
 • ઝેવેશ
 • ઝેયર
 • ઝીબનાથ
 • ઝીતીન
 • ઝોશીલ
 • ઝ્રવાસ્ય
 • ઝ્રિમત
 • ઝુમેર

 

પ્રિય મિત્રો…

અહીં તમને ઝ પરથી છોકરાના નામ (Boy Names Form Z In Gujarati) આપેલા છે. જેમાં તમને જો નામ ગમે તે નામ તમે રાખી શકો છો. આવી જ રીતે વિવિધ અક્ષરો પરથી છોકરા અને છોકરીના નામ જાણવા માંગો છો. તો અમારી વેબસાઈટ પર જોડાયેલા રહો.

 

આ પણ વાંચો:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

Leave a Comment