સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજના 2024 | Competitive Exams Training Sahay Yojana

ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્રારા લોકોના હિત માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, જેનું નામ છે, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજના.

તો ચાલો જાણીએ કે Competitive Exams Training Sahay Yojana શું છે?, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજના નો હેતુ શું છે?, આ યોજનાનો લાભ કયા લોકોને મળશે?, આ યોજનામાં કેટલો લાભ મળશે?, આ યોજનામાં અરજી કરવા માટે કયા-કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી. આ તમામ માહિતી ગુજરાતી ભાષાંમાં જાણવા માંગો છો, તો આ લેખને અંત સુધી વાંચો.


Contents hide

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજના શું છે?

ગુજરાત રાજ્યના Bin Anamat Aayog દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ કે જે UPSC, GPSC, વર્ગ-1,2 અને વર્ગ-3, IBPS, ગૌણ સેવા કે અન્ય કોઈપણ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયાર કરતા હોય છે તેવા વિદ્યાર્થીઓને આ યોજના હેઠળ રૂપિયા 20,000/- ની સહાય આપવામાં આવે છે.


સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજનાનો હેતુ શું?

ગુજરાતમાં બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ કે જેમની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નથી, પરંતુ તેવા વિદ્યાર્થીઓ  સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માંગતા હોય છે જેથી તેમને સારું શિક્ષણ મળી રહે તે જરૂરી છે. જેથી આવા વિદ્યાર્થીઓ Competitive Exams ની તૈયારી કરવા ઈચ્છતા હોય છે, તેવા વિધાર્થીઓને આ યોજના હેઠળ સહાય મળી રહે જેથી તે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી શકે.


સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજનાનો લાભ કયા લોકોને મળશે? (પાત્રતા અને શરતો)

જે વિધાર્થી મિત્રો આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માંગે તેમના માટે ચોક્કસ પાત્રતાઓ અને જે સંસ્થામાં તે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે તેની પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જો તે પાત્રતાનું પાલન તમારી સાથે થશે તે લોકોને જ આ યોજનાનો લાભ મળશે? જે પાત્રતા નીચે મુજબ છે.

 • વિધાર્થી ગુજરાત રાજ્યનો વતની હોવો જોઈએ.
 • જે વિધાર્થીનો બિન અનામત વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે તેને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • જે વિધાર્થીને ધોરણ 12 માં 60% આવેલ છે તેને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે.
 • વિધાર્થી જ્યારે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતો હોય ત્યારે તે કોઈ સરકારી નોકરી સાથે જોડાયેલો હોવો જોઈએ નહીં.
 • જે વિધાર્થી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો છે અને તે આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માંગે છે તે વિધાર્થીના કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂપિયા 4,50,000/- (સાડા ચાર લાખ) કે તેથી વધુ ના હોવી જોઈએ.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સંસ્થા માટેની પાત્રતા 

 • વિધાર્થી જે સંસ્થામાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો છે તે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ,કંપની એક્ટ-2013 અથવા સહકારી કાયદા હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન થયેલી હોવી જોઈએ.
 • વિધાર્થી જે સંસ્થામાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો છે તે સંસ્થા સરકારશ્રીના વિવિધ કાયદાઓ જેવા કે, GST, Income Tax,અથવા પ્રોફેશનલ ટેક્ષ વગેરે કાયદા હેઠળ નોંધણી નંબર ધરાવતી હોવી જોઈશે.
 • વિધાર્થી જે સંસ્થામાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો છે તે સંસ્થામાં ઓછામાં ઓછા 20 વિદ્યાર્થીઓનો તાલીમ વર્ગ ચાલતો હોવો જોઈએ.
 • તાલીમાર્થીઓની સંખ્યાના પ્રમાણમાં ક્વોલીફાઈડ ટીચીંગ સ્ટાફ હોવો જોઈશે. જેમ કે- 20 તાલીમાર્થી દીઠ તે સંસ્થામાં 2 ક્વોલિફાઈડ શિક્ષક હોવા જોઈએ.
 • વિધાર્થીએ જે સંસ્થામાં તાલીમ મેળવી છે તે સંસ્થામાં વિધાર્થીની 70% હાજરી હોવી જોઈએ.
 • વિધાર્થીએ જે સંસ્થામાં તાલીમ મેળવી છે  તે સંસ્થામાં ઓછામાં ઓછી 60 દિવસની તાલીમ મેળવેલ મેળવેલ હોવી જોઈશે.
 • તે સંસ્થામાં 21 થી 50 તાલીમાર્થી સુધી 3 શિક્ષકો હોવા જોઈએ, 51 થી 70 તાલીમાર્થી સુધી 4 શિક્ષકો અને 71 થી 100 તાલીમાર્થી સુધી 5 ટીચીંગ સ્ટાફ હોવો જોઇશે.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાય?

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજના હેઠળ બિન અનામત વર્ગના વિધાર્થીઓ જે વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યા છે તે વિદ્યાર્થીઓને રૂપિયા.20,000/- ની સહાય આપવામાં આવે છે. આ સહાય સીધી વિદ્યાર્થીના બેંક ખાતામાં DBT દ્વારા આપવામાં આવે છે.


આ પણ વાંચો:-

કોચિંગ સહાય યોજના : વિદ્યાર્થીઓને ટ્યુશન માટે મળશે રૂા.૧૫,૦૦૦/- ની સહાય.


સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજનામાં અરજી કરવા માટે ક્યાં-ક્યા ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ.

Competitive Exams Training Sahay Yojana નો લાભ લેવા માટે આ યોજનામાં તમારે અરજી કરવાની રહેશે. જેના માટે તમારે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટની જરૂર રહેશે. ત્યારે જ તમે ફોર્મ ભરી શકશો.

 • વિધાર્થીનું આધારકાર્ડ.
 • બિન અનામત વર્ગનું પ્રમાણપત્ર.
 • ઉંમરનો પુરાવો (L.C અથવા જન્મનું પ્રમાણપત)
 • રહેઠાણનો પુરાવો.
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર.
 • ધોરણ-10 ની માર્કશીટની નકલ.
 • ધોરણ-12 ની માર્કશીટની નકલ.
 • સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તાલીમ કલાસ સમાજ/સંસ્થા/ટ્રસ્ટ સંચાલિત છે, તો તેનો રજીસ્ટ્રેશ નંબર અથવા GST નંબરનો પુરાવો.
 • તાલીમ માટે ભરવાની થતી અથવા ભરેલી ફ્રી નો પુરાવો.
 • સંસ્થાનો એડિમિશન લેટર (સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનાં નામ તેમજ ફી ની વિગતો સહિત).
 • વિધાર્થીના બેંક પાસબુકના પ્રથમ પાનાની નકલ.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજના


સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી?

Competitive Exams Training Sahay Yojana માં તમારે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે તેના પછી થોડી ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

 • સૌપ્રથમ Google માં “GUEEDC Online” ટાઈપ કરો.
 • જેમાં બિન અનામત નિગમની ઓફિશીયલ વેબસાઈટ ખોલવાની રહેશે.
 • જેમાં વેબસાઈટના Home Page પર Scheme Menu પર ક્લિક કરીને આગળ પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
 • 3. હવે Scheme Menu પર દેખાતી વિવિધ યોજનાઓમાં “ Training Scheme For Competitive Exams” પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે તાલીમ સહાય યોજના વિશે વિગતવાર માહિતી વાંચી લેવી. ત્યારબાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લિક કરીને આગળ પ્રોસેસ ચાલુ રાખવી.
 • ત્યારબાદ Apply Now પર ક્લિક કર્યા બાદ નવું પેજ ખુલશે જેમાં “New User (Register)?” પર ક્લિક કરો. અને રજીસ્ટેશન માટે આગળ પ્રક્રિયા કરો.
 • રજીસ્ટ્રેશન માટે પ્રક્રિયા કરતાં Registration for Online Application System નામનું નવું પેજ આવશે. જેમાં Email Id, Mobile Number અને Password નાખીને Captcha Code નાખીને “Submit” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તાલીમાર્થી મિત્રોએ “Already Register Click Here for Login?” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • જ્યાં Username, Password અને Captcha Code નાખીને Application Form Login કરવાનું રહેશે.
 • Login પર ક્લિક કરવાથી વિવિધ યોજનાઓ બતાવશે. તમારે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે તાલીમ સહાય યોજનામાં અરજી કરવા માંગતા હોય તો તેની સામે આપેલા Apply Now પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • Apply Now કરવાથી તેમાં તાલીમાર્થીની માહિતી ભરવાની રહેશે તથા બિન અનામત વર્ગના પ્રમાણપત્રની વિગત ધ્યાનપૂર્વક ભરવાની રહેશે.
 • તાલીમ આપનાર સંસ્થાની વિગત, સંસ્થાનો પ્રકાર જેવી માહિતી ભર્યા બાદ શૈક્ષણિક માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ પોતાના સંપર્ક નંબરની માહિતી તથા બેંકની માહિતી ભરીને માહિતી “Save” કરવાની રહેશે.
 • હવે તાલીમાર્થીએ Save Photo and Signature & Upload Document પર ક્લિક કરીને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ તાલીમાર્થી પાસે વેબસાઈટમાં માંગ્યા મુજબના ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • તમામ માહિતી અને Document અપલોડ કર્યા બાદ અરજીને Confirm Application પર ક્લિક કરવાની રહેશે. જે તમારી અરજી કન્ફર્મ થઈ જશે.
 • અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ એપ્લિકેશન નંબર આવશે. જેને સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહેશે.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજનામાં ઓનલાઇન અરજી કર્યા બાદ શું કરવું?

ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ અરજી પ્રિન્ટ કાઢીને નીચે સહી કરીને અપલોડ કરેલ તમામ દસ્તાવેજો (સર્ટિફિકેટ, માર્કશીટ વગેરે)ની પ્રમાણીત કરેલ નકલ જે જિલ્લામાં અભ્યાસ કરતા હોય તે જિલ્લાના નાયબ નિયામક(વિ.જા)/જિલ્લા સમાજ કલ્યાણકારીશ્રીને કુરીયર, પોસ્ટ અથવા રૂબરુ મોકલવાની રેહશે.


સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજના હેલ્પલાઈન

પ્રિય મિત્રો અહીં અમે તમને Competitive Exams Training Sahay Yojana વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે. પરંતુ જો તમને આ યોજના વિશે કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા હોય કે આ યોજના વિશે વધુ માહિતી મેળવવી હોય તો તમે તમારા જિલ્લાના નાયબ નિયામક(વિ.જા)/જિલ્લા સમાજ કલ્યાણકારીશ્રી નો સંપર્ક કરવો અથવા નીચે આપણે હેલ્પલાઇન નંબર દ્રારા માહિતી મેળવી શકો છો.

 • GUEEDC Office Number :- 079-23258688 / 079-23258684

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજના માટેની મહત્વપૂર્ણ લિંકો

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજનાની અધિકારીક વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો.
ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારની તમામ સરકારી યોજના વિશે જાણવા અમારા Whatsapp ગ્રુપ સાથે જોડાવો. અહીં ક્લિક કરો.
અમારી વેબસાઈટનું હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો.

FAQs – વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1.સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજનાનો લાભ કોને મળે છે?

જવાબ :- ગુજરાત રાજ્યના Bin Anamat Aayog દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ કે જે UPSC, GPSC, વર્ગ-1,2 અને વર્ગ-3, IBPS, ગૌણ સેવા કે અન્ય કોઈપણ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયાર કરતા હોય છે તેવા વિદ્યાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળશે.

2.સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજનામાં કેટલી સહાય આપવામાં આવે છે?

જવાબ :- બિન અનામત વર્ગના વિધાર્થીઓ જે વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યા છે તે વિદ્યાર્થીઓને રૂપિયા.20,000/- ની સહાય આપવામાં આવે છે.

3.સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજનામાં અરજી કેવી રીતે કરવી?

જવાબ :- આ યોજનામાં અરજી કરવા માટે તમારે આ યોજનાની અધિકૃત વેબસાઈટ પર જઈને ઓનલાઇન અને ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

2 thoughts on “સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તાલીમ સહાય યોજના 2024 | Competitive Exams Training Sahay Yojana”

Leave a Comment