હવે ઘરેબેઠા મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો | Death certificate download gujarat

મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન : મિત્રો જયારે પણ આપણે કોઈ સરકારી કચેરીમાં મરણ પામેલ વ્યક્તિનું નામ કમી કરાવવાં જઈએ કે કોઈ અન્ય કામગીરી માટે જઈએ છીએ ત્યારે સૌ પ્રથમ મરણ નો દાખલો માંગવામાં આવે છે. પરંતુ તેવા સમયે મરણનું પ્રમાણપત્ર ઘરે હોવાથી પાસે હોતું નથી. પરંતુ અત્યારના સમયમાં કોઈપણ સરકારી ડોક્યુમેન્ટ ઓનલાઇન મોબાઇલ દ્રારા ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ. તો ચાલો જાણીએ કે હવે ઘરેબેઠા મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવો?


મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા માટે શું જરૂરી છે?

જે લોકો તેમના પરિવારના જે વ્યક્તિના મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા માંગે છે તેમનું જો મરણ સમયે નોંધણી કરાવેલ હશે તો જ તે ઓનલાઇન મરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

પરંતુ જો મરણ પામેલ વ્યક્તિની મરણ સમયે નોંધણી કરાવેલ નથી તો તમે મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરી શકશો નહી સાથે મરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલ જરૂરી વિગતો જરૂર છે. ત્યારે જ તમે જન્મ નો દાખલો ડાઉનલોડ કરી શકશો.

મરણ નો દાખલો ડાઉનલોડ કરવા માટે જરૂરી વિગતો :-

નીચે આપેલ તમામ વિગતો માંથી કોઈપણ એક વિગત તમારી પાસે હોવી જોઈએ.

  • મરણ નોંધણી કરતા સમયે જે મોબાઇલ નંબર આપેલ હોય તે
  • એપ્લિકેશન નંબર
  • મરણ પામેલ હોય તે તારીખ

મરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવું?

મિત્રો https://eolakh.gujarat.gov.in પરથી મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવો તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપી છે જેને ફોલો કરીને મરણ નો દાખલો ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

સ્ટેપ 1 : સૌ પ્રથમ તમારે eolakh ની ઓફિસયલ પોર્ટલ પર જવાનું રહેશે. વેબસાઈટ લિંક :- https://eolakh.gujarat.gov.in)

સ્ટેપ 2 : ત્યારબાદ તમારી સામે Download Certificate નામનું એક ઓપ્શન જોવા મળશે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. (નીચે ફોટો મુજબ)

મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન
Image Credits : https://eolakh.gujarat.gov.in

સ્ટેપ 3 : હવે ત્યારબાદ તમારી સામે એક નવું પેજ ખુલશે જેમાં થોડા નીચે જશો એટલે Download Certificate નામું ફોર્મ જોવા મળશે. (નીચે ફોટો મુજબ)

મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન
Image Credits : https://eolakh.gujarat.gov.in

સ્ટેપ 4 :  હવે તે ફોર્મમાં નીચે મુજબ માહિતી આપી હશે જેમાં નીચે જે રીતે માહિતી આપી છે તે રીતે સિલેક્ટ કરવાની રહેશે.

  • Event – જેમાં તમારે ‘Death’ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે.
  • SearchEvent – જેમાં જો તમારી પાસે “મોબાઇલ નંબર” હોય તો દાખલ કરવાનો રહેશે અને જો “એપ્લિકેશન નંબર” હોય તો દાખલ કરવાનો રહેશે.
  • Enter Captcha – જેમાં નીચે આપેલ “કેપ્ટચા કોડ” જોઈને દાખલ કરવાનો રહેશે.

સ્ટેપ 5 : ત્યારબાદ છેલ્લે Search Data પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ તમારું Death certificate download થઈ જશે.


આ પણ વાંચો :-


FAQs – વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1.મરણ નું પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટેની વેબસાઈટ કઈ છે?

જવાબ :- https://eolakh.gujarat.gov.in

2.ઓનલાઇન મરણ નું પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે કેટલી ફ્રી છે?

જવાબ :- કોઈ પ્રકારની ફ્રી નથી.

3. મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા માટે શું જોઈએ?

જવાબ :- ઓનલાઇન મરણ નો દાખલો ડાઉનલોડ કરવા માટે મરણ નોંધણી કરતા સમયે જે મોબાઇલ નંબર આપેલ હોય તે, એપ્લિકેશન નંબર, મોબાઇલ નંબર અને જન્મ તારીખમાંથી કોઈપણ એક હોવું જોઈએ.


મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

1 thought on “હવે ઘરેબેઠા મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો | Death certificate download gujarat”

Leave a Comment