દેવીપૂજક ખેડુતોને તરબૂચ, ટેટી અને શાકભાજીના બિયારણ માટે સહાય યોજના

તરબૂચ, ટેટી અને શાકભાજીના બિયારણ માટે સહાય યોજના

  મારાં વ્હાલા ખેડૂત મિત્રો આજના આ લેખમાં આપણે ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે માંથી આ એક છે, દેવીપૂજક ખેડુતોને તરબૂચ, ટેટી અને શાકભાજીના બિયારણ માટે …

વધુ જોવો.

નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર સહાય યોજના | Net House Structure Sahay Yojana 2023

Net House Structure Sahay Yojana 2023

  નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર સહાય યોજના | Net House Structure Sahay Yojana 2023 | નેટહાઉસ યોજના | ikhedut Portal | આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ   મારાં વ્હાલા ખેડૂત મિત્રો આજના આ લેખમાં આપણે ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર …

વધુ જોવો.

આરોગ્ય સંબંધિત દિવસો | Arogy Sanbndhit Divsho

Arogy Sanbndhit Divsho

  પ્રિય મિત્રો અહીં, આરોગ્ય સંબંધિત દિવસો વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે, જો તમે કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા કે કોઈ અન્ય પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો તમને આ લેખ કામ આવશે. તો જો તમે આરોગ્ય …

વધુ જોવો.

ભારતમાં આવેલ કબરો | Bharat Ma Avel Kabaro

Bharat Ma Avel Kabaro

  પ્રિય મિત્રો અહીં, ભારતમાં આવેલ કબરો વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે, જો તમે કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા કે કોઈ અન્ય પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો તમને આ લેખ કામ આવશે. તો જો તમે Bharat …

વધુ જોવો.

ભારતમાં આવેલ ગુફાઓ | Bharat Ma Avel Gufao

ભારતમાં આવેલ ગુફાઓ

  પ્રિય મિત્રો અહીં, ભારતમાં આવેલ ગુફાઓ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે, જો તમે કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા કે કોઈ અન્ય પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો તમને આ લેખ કામ આવશે. તો જો તમે Bharat …

વધુ જોવો.

ભારતના શહેરોના જૂના અને નવા નામ | Bharat Na Sahero Na Juna Ane Nava Name

ભારતના શહેરોના જૂના અને નવા નામ

  પ્રિય મિત્રો અહીં, ભારતના શહેરોના જૂના અને નવા નામ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે, જો તમે કોઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા કે કોઈ અન્ય પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો તમને આ લેખ કામ આવશે. તો …

વધુ જોવો.