વિજ્ઞાની અદિશ રાશિ : Scientist Adish Rashi

 

પ્રિય મિત્રો અહીં વિજ્ઞાની અદિશ રાશિ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. જેમાં વિજ્ઞાની અદિશ રાશિ કેટલી અને કઈ-કઈ છે?,  તેની માહિતી આપવામાં આવી છે, તમે વિધાર્થી છો કે કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો અને જો આ તમામ માહિતી જાણવા માંગો છો તે પણ ગુજરાતીમાં તો આ લેખને છેલ્લે સુધી વાંચો.

 

વિજ્ઞાની અદિશ રાશિ

 

વિજ્ઞાની અદિશ રાશિ

વિજ્ઞાની અદીશ રાશિમાં કુલ ૯ રાશિઓનો સમાવેશ થાય છે, જે નીચે મુજબ છે.

  • ઉર્જા
  • સમય
  • તાપમાન
  • લાંબાઈ
  • કાર્ય
  • દબાણ
  • સ્પીડ
  • આઈતન
  • માસ

પ્રિય મિત્રો…

PSI, ASI, DY.SO, GPSC, નાયબ મામલતદાર, તલાટી કમ મંત્રી, જુનિયર ક્લાર્ક, બિન- સચિવાલય ક્લાર્ક, પોલીસ કોન્સટેબલ જેવી કોઈપણ ગુજરાતની વિવિધ સ્પ્રધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો તો આ લેખ તમને ખુબ કામ આવશે. અહીં તમેને વિજ્ઞાની અદીશ રાશિ ની સંપૂર્ણ માહિતી અહી આપેલ છે. જે સામાન્ય જ્ઞાનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. પરંતુ તમે આવી જ માહિતી ગુજરાતી ભાષામાં જાણવા માંગો છો તો અમારા Whatsaap Group સાથે જોડાવા અહીં ક્લિક કરો.

 

આ પણ વાંચવું જોઈએ:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું

1 thought on “વિજ્ઞાની અદિશ રાશિ : Scientist Adish Rashi”

Leave a Comment