વિજ્ઞાની સદિશ રાશિ | Scientist Centennial Zodiac

 

પ્રિય મિત્રો અહીં વિજ્ઞાની સદિશ રાશિ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. જેમાં વિજ્ઞાની સદિશ રાશિ કેટલી અને કઈ-કઈ છે?,  તેની માહિતી આપવામાં આવી છે, તમે વિધાર્થી છો કે કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો અને જો આ તમામ માહિતી જાણવા માંગો છો તે પણ ગુજરાતીમાં તો આ લેખને છેલ્લે સુધી વાંચો.

 

વિજ્ઞાની સદિશ રાશિ

 

વિજ્ઞાની સદિશ રાશિ

વિજ્ઞાની સદિશ રાશિમાં કુલ ૭ રાશિઓનો સમાવેશ થાય છે, જે નીચે મુજબ છે.

  • આવેગ
  • સંવેગ
  • વેગ
  • ભાર
  • બળ
  • વિસ્થાપન
  • ત્વરણ

પ્રિય મિત્રો…

PSI, ASI, DY.SO, GPSC, નાયબ મામલતદાર, તલાટી કમ મંત્રી, જુનિયર ક્લાર્ક, બિન- સચિવાલય ક્લાર્ક, પોલીસ કોન્સટેબલ જેવી કોઈપણ ગુજરાતની વિવિધ સ્પ્રધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો તો આ લેખ તમને ખુબ કામ આવશે. અહીં તમેને Scientist Centennial Zodiac ની સંપૂર્ણ માહિતી અહી આપેલ છે. જે સામાન્ય જ્ઞાનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. પરંતુ તમે આવી જ માહિતી ગુજરાતી ભાષામાં જાણવા માંગો છો તો અમારા Whatsaap Group સાથે જોડાવા અહીં ક્લિક કરો.

 

આ પણ વાંચવું જોઈએ:-

પોસ્ટ શેર કરો:
           

મારું નામ લાલજીભાઈ ચૌધરી છે અને onlylbc.com એ વેબસાઈટ નો એડમીન છું